A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [MEDYA] Densizlik tarihi

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 31 May 2004 17:24:33 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

"Densizlik Tarihi" (Uğur Yorulmaz)
Hadi Uluengin'in 26 Mayıs tarihli yazısını okudum. Çamur atmada "gönlü
zengin" ama fikriyatı hallice zayıf bir metin yazmış kendisi. "Ebleh
pasifizm"in ve "ilkel antimilitarizm"in karşısında olduğunu söyleyip,
"şakayla karışık Sadri Alışık" vicdani ret hakkını savunanların
tımarhanelerde kubur temizlemek zorunda kalabileceğini ima etmiş.
Zamanında da NATO karşıtı bir protesto gösterisinin içine dalıp "siz barış
güvercini değil, avanak kuşusunuz" diye bir bildiri dağıttığı için
TKP'lilerce hastanelik edilmiş.
Aslında, bu barışcıl protesto (Uluengin'in tabiriyle: "ebleh protesto")
için tebrik etmek lazım. Çünkü karşıt bir grubun içine girip bildiri
dağıtmak, tam da pafisizmin argümanlarıyla örtüşen eylem çeşitlerinden
birisi ve kesinlikle kolay değil!
Ebleh, TDK'ya göre akılsız, budala, alık demek. Zamanında temiz hava alıp
kılcal damarlarına oksijen ulaşmış birisisin, pasifizme "ebleh" sıfatı
yakıştırmasının, tersine de "akıllı" demek olduğunun farkında olması
gerekir.
Önce "aklın" ürettiği dünyaya bir göz atalım:

Sadece 20. yüzyıl boyunca savaşlar, katliamlar ve savaşların sebep olduğu
açlık, çalışma kampları, sürgünler yüzünden 180 milyondan fazla insan
öldürüldü.Kozmetiğe ayrılan kaynak, dünyadaki açlık sorunu için gerekenden daha fazla.
Dünya üzerinde, tüm dünyayı moleküllerine ayıracak kadar silah mevcut. Tek
ihtiyacımız "dünyayı yoket" düğmesi, ona basacak "akıllı" birileri elbet
çıkar!
Tüm ilişkiler ezilmek ve ezmek üzerine. Aklıma ilk gelen örnekleri :
Teba-devlet; ast-üst, karı-koca, emekçi-şirket, çocuk-ebeveyn, genç-yaşlı,
kadın-erkek, eşcinsel-heteroseksüel, hayvan-insan,
azınlık-çoğunluk(demokrasi de diyorlar!) , çoğunluk-azınlık (tanıdık geldi
mi?) .. Liste neredeyse sonsuza dek uzayabilir ve hatta birgün ezilenler
zalim pozisyonuna da ulaşıp listemizi zorlayabilir!Fakirler fakir olduğu için, siyahlar siyah olduğu için, Kürtler Kürt
olduğu için, eşcinseller eşcinsel olduğu için, Irak halkı Irak'ta yaşadığı
için, Amerikalı savaş karşıtları Amerika'da yaşamalarına rağmen savaş
karşıtı oldukları için zulüm görüyor ve/veya ayrımcılığa uğruyor. İtiraz
eden sesler ise (sisteme tehdit unsuruna göre) yokediliyor, hapishanelerde
çürütülüyor ya da sesi kesiliyor.
Şimdi pasifizm nedir ve dünyaya neler öneriyor buna bir bakalım :

Şiddetin dili tek ve netken, şiddetsizliğin dili yaratıcıdır. Pasifizm,
çatışkıları şiddetsiz yöntemlerle çözmeye çalışan bir düşünce sistemidir ."Zorbalık düzeni"ni yıkmak pasifistlerin de derdidir, ayrım yöntemde
keskinleşir ve araç-amaç çelişkisi yaşamamak için şiddetsizlik tercih
edilir. "Aktif"liğin tersinden bir çağrışım hepimizi yanıltabilir çünkü
pasifistler dünyaya -bedelleri karşılığında- oldukça provakatif eylemler
"hediye" etti. Şiddet ve itaat kültürünün köküne kibrit suyu ekmekte
kararlı bir çok pasifist hala çeşitli "eylen"ler gerçekleştiriyor.
Total ret mi, vicdani ret mi?
Uluengin yazısında vicdani retçiler için "OYSA, hiç şüphesiz askerlik de
demokratik yurttaşlık ödevi içine girdiğinden, devletler kimseyi 'paşa
gönlün öyle çektiyse, azad ol' diye başıbozuk salıvermez" demiş, doğru
demiş.
Vicdani ret; devletlerin askerlik yapmacaklarını ilan edenleri "etinden
faydalanamayacaksak, sütünden faydalanırız" diyerek tanıdığı ve
yasallaştırdığı, askerlik yerine zorunlu sivil hizmetin dayatıldığı bir
kavram. Bazı AB ülkelerinde vicdani retçiler, yine askerlerden oluşan bir
kurulun karşısına çıkıyor ve düşüncelerini ispat etmeye zorlanıyor. Bu
kurul ise tamamen bir şirketin insan kaynakları departmanı gibi davranıyor
ve sadece "iş"e yarayıp yaramayacağınızı anlamaya çalışıyor: Yani
iradesini teslim edecek, sorgusuz ölme-öldürme ilişkisini kabullenecek,
itaatkar biri olmadığınızı ispat etmek durumundasınız!
İnsan öldürme eğitimi almak, bir gün katil olma olasılığını düşünmek ya da
birini öldürmek, insanlara bok yedirmek yerine tımarhanede kubur
temizlemeyi tercih eden insanlar dünyanın heryerinde var, burada da
olacağını biliyorum.
Ama askeri ya da sivil hiç bir dayatmayı yapmayacağını "hadi gülüm yandan"
diyerek ilan eden kişiler de mevcut -bir tanesi de ben oluyorum-, onlara
da total retçi deniyor.
Sayımızın artması dileğiyle.

ugur@savaskarsitlari.org

[Birgün gazetesinin 30.05.2004 tarihli Pazar ekinde yayımlandı.]*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center