A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Dublin Grassroots persverklaring over de Dag van de Arbeid (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 30 May 2004 15:42:10 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De Verboden Farmleigh Mars Ging Door
Dat de politie leiding besloot de "Bring the Noise" mars naar Farmleigh
van afgelopen avond aan te vallen toonde twee dingen aan. Ten eerste,
veel mensen geven echt om de vrijheid van vergadering en
meningsuiting en om een ander soort Europa. Na een maand van haat
toespraken van de veiligheidstroepen en delen van de media, nadat de
oproerpolitie bij ons verzamelpunt was neergezet met instructies om te
voorkomen dat mensen zouden demonstreren, nadat onze vrienden
waren gearresteerd, op straat aangevallen, de politie was
binnengevallen in onze ontmoetingsplekken, was het niet een
gemakkelijke keuze om te lopen, met alleen onze eigen lichamen,
tussen politielijnen wetend dat de squadrons van de oproerpolitie, het
leger en al de andere dreigementen die ze tegen ons hebben gebruikt in
de buurt waren. En toch liepen mensen. Tussen de drie en vijf duizend
van ons maakten de lange tocht te voet naar de Navan Road
gedurende twee uur aan het einde van een uitputtende dag. Wat
vrienden kwamen zelfs met hun kinderen; sommigen kwamen ondanks
zwangerschap of gedeeltelijke handicap; sommige mensen kwamen
van ver buiten de EU. En ze kwamen bij de muren van Phoenix Park.
Het park dat werd gesloten om te voorkomen dat de regering in
verlegenheid zou worden gebracht. Ze maakten het geluid. En we
geloven dat onze stemmen zullen worden gehoord.

Ten tweede, we zeggen al weken dat de staat en delen van de media
reclame maakten voor een rel. Het kwam er niet van; maar het heeft
weinig gescheeld, en gelukkig zijn niet meer mensen gewond geraakt
gezien de beleidsbeslissingen die werden genomen en de niveaus van
spanning. Ongetwijfeld had de Minister van Justitie problemen en
arrestaties nodig om zijn multi-miljoen euro operatie te rechtvaardigen.
En misschien zit het de regering dwars dat hun multi-miljoen euro PR
activiteit het verloor van mensen die in hun vrije tijd werkten met een
budget van enkele duizenden euro.

Wat gebeurde er dus? We bereikten Ashtown Roundabout, binnen
roepafstand van het Phoenix Park. Er was een linie van politiemannen
in uniform, en wat mensen liepen tot aan deze linies. Na weken van
intimidatie van de regering en angstwekkende verhalen in de pers
waren zowel de demonstranten als de politie gespannen en verwachtten
ze problemen. Er was wat geisoleerd geduw, en er werden wat kannen
en flessen gegooid.

We willen opmerken dat stillen aan de voorkant van de demonstranten
aanwezig waren, waarbij ze opmerkingen maakten als "je hebt een stok
(een bamboe stok om vlaggen mee vast te houden), waarom gebruik je
die niet?" of mensen te vertellen dat ze vooruit moesten duwen. En het
hielp niet dat er tientallen camera's en microfoons aan de voorkant
waren, waarmee de aandacht werd gericht op iedereen die bereid was
de confrontatie met de politie aan te gaan.

Op dit punt kwam een groep met een spandoek. Een bevel werd
duidelijk gegeven en de politie in uniform trok zich terug en de
oproerpolitie kwam opzetten. Op dit punt werden mensen met
gummiknuppels aangevallen, minstens twee keer, en het waterkannon
werd gebruikt. Dit alles gebeurde heel snel en binnen twee minuten
nadat het spandoek aan de voorkant was aangekomen.

Laten we twee dingen duidelijk stellen. De eerste is de algemene
kwestie van "provocatie". Ons wordt verteld dat we de politie
"provoceerden". Maar dit was niet een kwestie van gewone gardai die
op een of andere manier de controle over zichzelf verloren. Het was een
bevel om de gewone gardai terug te trekken en een menigte van enkele
duizenden mensen aan te vallen. Deze aanvallen met gummiknuppels
veroorzaakten bijna een grootschalige paniek, waarin mensen zouden
zijn vertrapt. Dit heeft niets te maken met het handhaven van de vrede.

Ten tweede is er een kwestie van geschikte reactie. Als ik ergens naar
toe probeer te gaan en jij probeert me tegen te houden, kan er best wat
worden geduwd, als ik vond dat het echt belangrijk was om te gaan
waar ik wilde gaan en jij werd betaald om dit te voorkomen. Soortgelijke
situaties ontstaan iedere weekend van het jaar in nachtclubs in Dublin.
Gewoonlijk lopen ze er niet op uit dat de eigenaar een stok pakt en er
op los slaat.

En dit is wat gebeurde. Minstens twee mensen kregen flinke
hoofdverwondingen door knuppels (na alle drukte waren er geen
helmen te zien). Toen een DGN activist probeerde deze twee duidelijk
gewonde burgers naar het Meath ziekenhuis te brengen weigerde de
Gardai de toegang tot de straat.

We hebben met verschillende ooggetuigen gesproken die zagen dat
mensen werden geslagen, over muren gegooid, of op het hoofd
geslagen, zelfs als ze op de grond zaten, wat velen van ons deden om
de spanningen te verminderen. Minstens twee mensen werden achter
de politielinies geslagen. We begrijpen dat er minstens twee gebroken
armen zijn, een gebroken been, en die twee hoofdverwondingen. Een
arrestant, met een gebroken been, is paracetamol aangeboden zonder
dat onderzoek is gedaan.

En nu dus iets over degenen die zijn gearresteerd. Minstens 28 van
hen, die gedurende een aantal uren na de arrestatie duidelijk niet
mochten opbellen (pas in de vroege uren van de ochtend slaagde
iemand er in naar buiten te bellen).

Laten we kijken naar een van deze gearresteerden. Na de eerste
charges met gummiknuppels had een groep DGN activisten in een lijn
de armen met elkaar verbonden en ze liepen weg van de politielijnen,
om te proberen de menigte in beweging te krijgen en mensen veilig te
houden. De oproerpolitie bewoog zich te snel achter hen en gaf hen of
de menigte geen kans om weg te komen. DGN activisten vertelden hen
dat en werden genegeerd.

Onze vriend viel in deze situatie. Hij werd onmiddellijk achter de
politielijnen getrokken en gearresteerd - niet vanwege een actie van
hem, maar omdat hij in zijn poging om andere mensen te beschermen
en ze uit een gevaarlijke plek te halen hij zo ongelukkig was om te
worden gepakt. En het is duidelijk dat het eenvoudigweg daar zijn, op
dat tijdstip en op die plek, zelfs als je probeerde mensen te redden, een
belediging in de ogen van de wet was. Onze vriend is nu in de Cloverhill
gevangenis.

Deze reactie van de politie was onnodig. Er was nooit een kans dat de
menigte door de politielijnen zou breken. We werden letterlijk omsingeld
door oproerpolitie: in de zijstraten, aan de North Circular, gereed en
wachtend. De menigte werd nogal verspreid. Om te herhalen: als ik je
duw rechtvaardigt dat je niet om mijn schedel te breken.

Maar we moeten onszelf afvragen of dit er toe doet. De regering wilde
een rel, en ongetwijfeld is dat hoe ze dit zullen omschrijven. Als dat zo
is, waren het niet demonstranten die een rel schopten. Veel journalisten
wilden een rel: we vragen ons al weken af waarom zo weinig van hen
ons willen spreken over de kwesties. Een maand van bijna-hysterie in
delen van de media, gevoed door een serie verhalen van de altijd
vruchtbare geesten van de veiligheidstroepen, deed niets om de
spanningen tot kalmeren te brengen.

Overigens: waar waren de 20.000 anarchisten die Dublin plat zouden
branden? Waar waren de aanvallen met gifgas? Waar waren de
dumpingen van wapens, het plan voor onrust? (We kunnen deze twee
laatste vragen misschien beantwoorden: in het hoofdkwartier van de
Garda).

Maar laten we duidelijk zijn over wat in dit weekend tot nu toe is
gebeurd. 700 mensen liepen en reden op hun fietsen in de grootste
Critical Mass op vrijdag tot nu toe. 200 mensen deden mee aan onze
"No Borders" ochtend van straattheater, en verderop deden 1000
mensen mee aan onze "Reclaim the City" acties. En enkele duizenden
mensen liepen in het aangezicht van de grootste veiligheidsoperatie de
lange wandeling van O'Connell Street naar de Ashtown Roundabout, en
de grootste lastercampagne, die velen van ons ooit hebben
meegemaakt. Er was wat geduw, en de gardai begon mensen aan te
vallen. We vielen terug, en brachten iedereen terug naar het centrum
(behalve de 28 die in de gevangenis zitten), en verspreidden ons veilig
vanaf de O'Connell Street.

Dit waren - waaronder het meeste van de mars van afgelopen avond -
vrolijke, vriendelijke en kleurrijke activiteiten. Terwijl we naar en van het
Phoenix Park liepen werd er gezongen, gedrumd, waren er bellen en
hoorns te horen. Vele, vele mensen kwamen naar buiten om ons te zien
voorbij gaan, en vaak wuifden ze - of in sommige gevallen lieten ze
vrouwen naar binnen om de badkamer te gebruiken. Ze waren niet
bang, en wij ook niet.

En we hebben laten zien dat het niet zo eenvoudig is om democratische
vrijheden weg te nemen. Je kunt de botten van mensen breken. Je kunt
ze in de gevangenis gooien. Maar ze zullen zich nog steeds
verzamelen. En ze zullen het recht om te protesteren niet zo eenvoudig
opgeven.

En morgen? Onze activiteiten gaan door zoals gepland. Om 11.30 uur
begint het No Borders kamp, en dit zal de hele dag duren. En op
maandag zullen we het weekend afsluiten met een "Reclaim the
Streets" feest. Anders dan de regering, die niet eens de politieke wil kan
vinden om een feest te houden als dit in strijd is met de belangen van
de bedrijven, weten we hoe we een feest moeten organiseren. Zoals
alle andere activiteiten verwachten we dat het groot wordt, we
verwachten dat het vriendelijk is, en we nodigen de hele stad uit om
mee te doen.

Dublin Grassroots Network
PERSBERICHTEN:
Alle persberichten die werden verspreid zijn beschikbaar op:
http://groups.yahoo.com/group/eufortress

Voor meer informatie, waaronder geplande activiteiten voor de Dag van
de Arbeid, zie: http://www.struggle.ws/eufortress

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center