A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Fabel-spreekster op heksennacht

From De Fabel van de illegaal <info@defabel.nl>
Date Wed, 12 May 2004 19:35:52 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Fabel-spreekster op heksennacht

Op woensdag 19 mei 2004 vindt in Amsterdam opnieuw de jaarlijkse
heksennacht plaats. Een van de toespraken tijdens de - alleen voor
vrouwen
bestemde - tocht zal gehouden worden door Fabel-medewerkster Inge
van de
Velde. Voor de demonstratie wordt om 21:00 uur verzameld in Het
Gespuis,
Spuistraat 47-a, Amsterdam.

Meer informatie over de heksennachten in andere steden is te vinden
op de
heksennacht-website <www.heksennacht.tk/>. Onderstaand pamflet zal
worden
uitgedeeld tijdens de tocht in Amsterdam.

-----

Heksennacht: vrouwen eisen de straat terug!

Tijdens de jaarlijkse heksennacht op 19 mei gaan al meer dan 25 jaar
vrouwen de straat op in een optocht met het motto "Vrouwen eisen de
straat
terug!". Het doel is een eind te maken aan de vanzelfsprekendheid dat
de
straat 's nachts mannen toebehoort, door een demonstratie waarin
vrouwen
samen voor haar rechten opkomen. De heksennacht is bedoeld om
duidelijk te
maken dat vrouwen 's nachts alleen, zonder bang te hoeven zijn, over
straat zouden moeten kunnen gaan. We willen niet meer te horen
krijgen dat
we, zodra het donker is, alleen de deur uit zouden kunnen onder
'bescherming'. We zijn zelf in staat om ons recht op de publieke ruimte
op
te eisen en blijven dus niet langer in huis tegen onze zin. De optocht is
voor en door vrouwen, omdat die boodschap volgens ons zo het best tot
haar
recht komt.

Protest tegen seksueel geweld

De jaarlijkse in diverse steden georganiseerde heksennacht is een
protest
tegen seksueel geweld. Wij protesteren tegen het feit dat vrouwen bang
moeten zijn voor "enge mannen" 's nachts op straat, aanranding,
verkrachting en seksuele intimidatie. Wij protesteren tegen het idee dat
vrouwen, om aanranding of verkrachting te voorkomen, 's nachts niet
alleen
naar buiten moeten gaan en zich zeker niet in minder drukke,
onverlichte
stukken van de stad moeten begeven. En tegen het argument dat
vrouwen, als
zij veilig willen zijn en zich veilig willen voelen, beter binnen kunnen
blijven. Dat is de omgekeerde wereld.

Zowel op straat als elders

Bovendien is de veronderstelde 'veiligheid' binnenshuis een illusie:
meestal wordt seksueel geweld gepleegd door bekenden. Vaak gebeurt
dit in
de 'intieme sfeer' van relatie, familie of kennissenkring. Of op het werk,
waar veel vrouwen te maken hebben met seksuele intimidatie door
collega's
of hun baas. Ook in asielzoekerscentra en andere (gesloten)
instellingen
zijn vrouwen niet veilig voor seksueel geweld. Tijdens de heksennacht
vragen wij ook aandacht voor vrouwen die op 19 mei niet de straat op
kunnen. Samen met hen eisen wij de straat op en eisen wij een einde
aan
seksueel geweld in alle vormen, waar dan ook.

Heksennacht = vrouwenkracht

"Vrouwen eisen de straat terug" staat voor het fundamentele recht van
iedere vrouw om te gaan en te staan waar zij wil. Tijdens de
heksennacht
eisen wij niet alleen de straat terug, wij 'nemen' de straat terug! De
heksennacht is een actie die vrouwen stimuleert om zeggenschap over
hun
eigen lijf en leven op te eisen en samen met andere vrouwen op te
staan
voor hun rechten. Recht op het innemen van ruimte, recht op het
betreden
van de openbare ruimte wanneer dan ook en waar dan ook, zonder
lastiggevallen te worden of erger, en recht op een ruimte zonder
seksueel
geweld, bedreiging of intimidatie, zowel binnen als op straat.

Vrouwenrechten zijn universeel!

Onze tocht gaat over vrouwenrechten voor alle vrouwen, ongeacht hun
afkomst. We willen tijdens de tocht dan ook aandacht vragen voor álle
slachtoffers van seksueel geweld tegen vrouwen. Juist nu is dit nodig.
Tegenwoordig wordt er immers maar al te vaak verondersteld dat het
vooral
"witte" vrouwen zouden zijn die lastig worden gevallen op straat, vooral
door "allochtonen". Ook wordt vaak de indruk gewekt in de media dat
huiselijk geweld alleen nog voorkomt onder "moslims". Met onze
optocht
willen we de nadruk leggen op het feit dat seksueel geweld tegen
vrouwen
vooral een patriarchaal probleem is.

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje "
stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center