A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İrlanda, Dublin 1 Mayıs 2004: Anarşist Blok içerisinden Açıklama (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 6 May 2004 19:08:55 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
Bizler, Farmleigh'e giden gösteri sırasında polis barikatlarını zorlayan
bloka katılan insanlardan bazılarıyız. Bu blok kendiliğinden oluşturuldu.
Dublin Otkökleri Ağı'nın yayımladığı ilkelere göre yürümek istemeyen ancak
yürüyüşe katılmayı planlayan hem uluslararası hem de İrlandalı insanların
çağrısıyla bir gece önce yapılan bir toplantının sonucu olarak ortaya çıktı.
Liderlerimiz yok ve otoriteyi reddediyoruz. Bir gösteri sırasında insanlara
nasıl davranmaları gerektiğini söylemenin ne olası ne de arzu edilir bir şey
olmadığına inanıyoruz. Ayrıca medyanın göstericileri 'şiddet-yanlısı' ve
'şiddetsiz' olarak ayırmasını da kabul etmiyoruz. Küresel kapitalizmin
ekonomi politikalarına bağlı olarak her yıl yüz binlerce insanın öldüğü bir
dünyada, bir gösteride polis barikatlarını zorlamanın ya da mülkiyete zarar
vermenin 'şiddet'ini tartışmanın konuyla ilgisi yoktur.

Şiddet devletten gelir. Şiddet, kârın insanlıktan önce geldiği bir sistemden
gelir. Bizim protestocuları 'iyi' ve 'kötü' olarak ayırma girişimini gündeme
getirme çabalarımız, küresel anti-kapitalist hareketin son birkaç yıldır
pekçok tartışma ve bildirisindeki tutumunu yansıtmaktadır.

Toplantının konsensüs kararı, Kale Avrupa'nın 25 liderinin toplandığı
Farmleigh House'a giden Dublin Otkökleri ağındaki protestocu dostlarımızla
birlikte yürüyen, ilkeleri olmayan bir blok oluşturmaktı.

İnsanların, kararların alındığı yerden millerce uzakta, bir yerden diğerine
koyun sürüsü gibi sürüklendiği gösteriler önemsenmeyebilir. Bizler, doğrudan
doğruya AB toplantısını dağıtmak için protestomuzu Farmleigh House'a
götürdük. Bunu yapmak için izin istemedik, buna ihtiyacımız da yoktu.

Bizler, sınırlara karşı gösterilerin gerçekleştirildiği bir haftasonunda,
Avrupa sınırlarında binlerce çaresiz insanın ölümüne ve pekçoğunun
tutukevlerinde gözaltında tutulmasına neden olan politikaların
yaratıcılarıyla aramıza bir sınır koyan polis barikatlarına karşı koymanın
uygun olduğunu hissediyoruz.

Zirveye hazırlanmak için Dublin'in militarizasyonu şaşırtıcı birşey değildi.
Bu 25 politikacı kendi politikalarının yarattığı şiddet ve yoksulluk
nedeniyle barikatların arkasında buluşmak zorundaydı. Kendi evlerinden
ayrılmak zorunda kalan binlerce mülteci ve sığınmacıyı karşılayan aynı
keskin dikenli tellerden bakmaları, askeri kontrolleri görmeleri ve aynı
korkuyu deneyimlemeleri gerekli birşeydi.

Bizim niyetimiz Farmleigh'e ulaşarak efendice kendi protestomuzu yapmaktı.
Bunu yapmak için militarize polisle karşılaşmak zorunda kalabileceğimizi
biliyorduk. Mülkiyete zarar gelmesine neden olmamayı, saldırgan bir blok
olmamayı ve polise saldırmamayı kararlaştırdık. Ancak, polis yolumuzu
kestiği anda, geri dönmemeye, uzaklaşmamaya, direnme ve kendimizle
etrafımızdakileri savunma önerisi gelmeden polisin bize ve diğerlerine
saldırmasına izin vermemeye karar verdik.

Gösteriye katılan herkesin toplantımızdan haberi olmadığını veya
kararlarımızla uyuşmadığını biliyorduk ve diğerlerinin davranışını kontrol
etmeye çalışmadık.

Polis gösteriyi Ashton Gate kavşağında durdurmak için bir barikat
oluşturunca, Dublin Otkökleri Ağı kendi yürüyüşünü barikata 200 yard kala
durdurdu.

Protestomuzun ilerlemesinin engellenmesi kararına karşı koymak isteyen
aramızdan bazıları, daha sonra bir pankartın arkasında soğukkanlılıkla
düzenli sıralar oluşturdu, kollarını birbirine zincirledi ve yürüyüp ilk
polis barikatını ileri doğru ittirdi. Bizler bunu bir güç gösterisinin
gözümüzü korkutmayacağını göstermek ve devlet şiddetinin bizleri
susturmasına izin vermemek için yaptık. Duran ve polisle yüzleşen pekçok
kişi Dublinli sıradan kadın ve erkeklerdi.

Durma ve polisle karşı karşıya gelmeme kararlarına rağmen yine de bunu yapan
insanları bekleyen, böylece tecrit edilmemizi önleyerek kente bütün olarak
yürüyüp dönmemizi sağlayan insanların dayanışmasına teşekkür etmek
istiyoruz,

Dünya çapındaki zirve-karşıtı gösterilerde, devletler, 'demokratik'
rejimlerini sorgulayan ve buna karşı koyan insanlar karşısında kullanmaya
hazırlandıkları askeri gücün ve şiddetin büyüklüğünü gösteriyor. Cumartesi
günü isyan polisinin Kuzey İrlanda'dan gelen su topları kullanması ve bir
gösteriye saldırmak için cop kullanılması, keyfi gözaltılar yapılması,
insanların huzuru bozma ve başkasının arazisine izinsiz girme gibi basit
suçlardan kefaletle serbest bırakılmasının reddedilmesi, İrlanda devletinin
diğerlerinden farkı olmadığını gösteriyor.

Devlet şiddetine direniş

Özgürlük tutkumuz onların zindanlarından güçlüdür!

Daha fazla rapor için bakın: www.wombles.org.uk & www.indymedia.ie

[çeviri - batur özdinç/ainfos]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center