A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) GEY-LEZBİYENLER 1 MAYIS ALANLARINDA!

From Kaos GL <dergi@kaosgl.com>
Date Sat, 1 May 2004 17:15:07 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

GEY-LEZBİYENLER 1 MAYIS ALANLARINDA!
Biz kadınları seven kadınlar, erkekleri seven erkekler,
Özgürlüğün bayramı 1 Mayıs'ta yine alanlardayız.
Gey-Lezbiyenler olarak evden, okuldan, fabrikadan, sendikadan,
bürodan, sokaktan, hayatın her alanından geliyoruz.
Eşcinselliği yok sayan sistem,
varoluşumuzu hayatın her alanında görünmezliğe mahkum ediyor.
Köylerde ve kentlerde bizi bu görünmezliğe hapseden uğursuz
kuşatma sevgimizi ellerimizden alıyor.
Askerde, okulda, evde, televizyonda, hastanede
yaşamın her alanında cinsel yönelimimizden kaynaklı aşağılanıyoruz.
Kendimizi gerçekleştirmemize engel olunuyor!
Bizim de memur, doktor, avukat, öğretmen, işçi, hamal, hemşire...
olduğumuz unutuluyor.
Birbirimize olan sevgimiz inkâr ediliyor ve size yalan söyleniyor. Bizi
yok sayan bu yalan, okullarda, ders kitaplarında, ailede, işyerlerinde,
sendikalarda, sokakta, televizyonda, gazetelerde, dergilerde, kitaplarda,
tarihte, sanatta, dilde her gün binlerce kez tekrarlanıyor.

Biz uzakta değiliz yanı başınızdayız.
Lezbiyenler ve geyler olarak sadece kendimiz için değil bütün insanlar
için özgürlük, adalet ve eşitlik istiyoruz.

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı, görünmez bir şiddet olarak
gey-lezbiyen işçi/memurları baskılamaktadır. Sendikalar gey-lezbiyen
işçi/memur varoluşunu görmezden gelerek varolan bu baskıya ortak
olmaktadır.

İşçi/memur eşcinseller; gey-lezbiyen işçi ağını birlikte oluşturmak ve
daha yaşanılır bir hayatı birlikte yaratmak için örgütlenmeye!

Eşcinsel olmayan işçi/memurları da dayanışmaya çağırıyoruz.
Gey-Lezbiyenlerin hayatlarının her alanında maruz kaldıkları ayrımcılık
insan hakları alanında çalışan örgütler tarafından deşifre
edilmemektedir. İnsan hakları örgütleri
gey-lezbiyenlerin maruz kaldıkları ayrımcılık, şiddet ve ihlallere
seyirci kalmaktadır.

İnsan Hakları Örgütlerini Gey-Lezbiyenlerin yaşadıkları ayrımcılık,
şiddet ve ihlalleri deşifre etmesi için işbirliğine çağırıyoruz.

Heteroseksizm ve cinsiyetçilik, militarizmden beslenerek ve onu
besleyerek bedenlerimizi ve beyinlerimizi kuşatıyor.
Militarizme, heteroseksizme, cinsiyetçiliğe HAYIR!

Militarizmin, Heteroseksizmin, Cinsiyetçiliğin çığırtkanlarına ve NATO'ya
HAYIR!

Kaos GL *
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 Demirtepe-Ankara,
Tel&Faks: 230 03 58 E-mail: dergi@kaosgl.com www.kaosgl.com


* [Anti-kapitalist, hiyerarşi karşıtı gey-lezbiyen grubu]*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center