A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(sv) UK, Hull, Reclaim the streets Lördagen den 26:e Juni klockan 24:00 Möte i Pearson Park

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Wed, 23 Jun 2004 23:41:36 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Reclaim the Streets är en global, decentraliserad direkt aktions rörelse som
använder gatufester för att ta tillbaka offentliga platser – gatorna – från
bilar, företag och polisstaten, och för att återge det till allmänheten för
socialisering, cykling, konst, mat, dans, musik, teater, dialog, gemenskap
och kreativitet. Vi tycker att livet borde levas på gatorna, inte bara i
bilar, vardagsrum och kontorslandskap. Gatorna förenar oss, de är en
gemensamt delad plats, men det är viktigt att vi tänker över vårat
förhållande till dom, och hur vi skyndar igenom dom inuti rullande
plåtburar, bara för att försvinna in i lägenheter, kommersiella rum, in i
isolation. Genom att gå ut i gatorna – tillsammans – återtar vi våran
mänsklighet, och vi andas tillbaka liv i en alltför steril värld.

Origin:

UK, Hull-Reclaim the streets Saturday 26th June@12pm Meeting in Pearson Park
http://www.ainfos.ca/04/jun/ainfos00397.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center