A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Verenigd Koninkrijk, Black Flag special VOOR ANARCHISTISCH VERZET - Anarchie of Chaos (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 21 Jul 2004 18:58:32 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

We leven in een wereld die gekenmerkt wordt door massieve
ongelijkheden in rijkdom en macht. De enkelingen die gelukkig genoeg
zijn om te ontsnappen aan materiŽle verarming ondergaan de mentale
en emotionele verarming van een wereld die wordt gekweld door
kortzichtig egoÔsme. De grondstoffen van onze planeet, die ten gunste
zouden kunnen komen aan ons allen, worden verkocht aan de hoogste
bieder. Ons milieu wordt afgebroken om meer winsten te creŽren.
Imperialisme en oorlog waren in de wereld rond. Het fascisme en de
xenofobie nemen toe, worden gebruikt door de machtigen om ons er
toe aan te zetten anderen de schuld te geven van problemen waar we
allemaal mee te kampen hebben. Problemen die zijn geschapen door
een onhoudbaar systeem dat winsten en macht boven mensen en de
planeet plaatst.
De kloof tussen wat is en wat zou kunnen zijn heeft nieuwe records
bereikt. De keuze waar we voor staan is die tussen de chaos en de
anarchie. Tussen een systeem dat op autoriteit gebaseerd is en een
maatschappij die is gebaseerd op vrijheid. Tussen zelf-vernietigende
concurrentie en zelf machtiger makende samenwerking. Tussen
wanhoop en hoop. Tussen kapitalisme en vrijheid.
"Anarchisme, het systeem van socialisme zonder regering." (Kropotkin)

Anarchie is een vrije maatschappij van vrije individuen die als gelijken
samenwerken om hun behoeften en wensen te bereiken. Anarchie is
het eenvoudige idee dat mensen op hun best zijn als ze vrij zijn, als ze
hun eigen levens regelen en niet worden gecommandeerd. Het
betekent dat we zelf kunnen besluiten wat de beste manier is om dingen
te doen, met ons werk, onze gemeenschappen, onze regio's en,
uiteindelijk, onze planeet.
Het betekent het beŽndigen van de macht van de staat, de
georganiseerde godsdienst en het kapitalisme. Of het nu een baas of
politicus, priester of bureaucraat is, allen zijn ze gebaseerd op het
onderwerpen van de velen en de macht van enkelen. Dit beschadigt
degenen die aan zulke autoriteit onderworpen zijn. Hun potentieel wordt
onder het dodelijke gewicht van autoriteit verpletterd terwijl de weinigen
die de macht hebben hun rijkdom en invloed ten koste van hen
vermeerderen.
Er zijn veel bronnen van macht, maar privť-bezit en de staat zijn de
twee voornaamste. Dat is waarin het anarchisme anti-staat en anti-
kapitalistisch is. Maar we zijn tegen alle vormen van onderdrukking,
waaronder seksisme, racisme, homofobie en godsdienstige kwezelarij.
Anarchisme gaat over het creŽren van een wereld die vrij is voor allen.
Een wereld vrij van onderdrukking en uitbuiting, waarin beslissingen
worden genomen door degenen die er door worden beinvloed. Een
gedecentraliseerde maatschappij waarin de macht ligt bij het volk en
niet in gecentraliseerde autoriteit of hiŽrarchische bureaucratie.
Anarchisme is eenvoudigweg de theoretische uitdrukking van ons
vermogen om onszelf zonder bazen of politici te organiseren en de
maatschappij te beheren. Het anarchisme stelt arbeiders in staat
bewust te worden van onze macht als een klasse, onze onmiddellijke
belangen te verdedigen, en te vechten om de maatschappij als geheel
revolutionair te veranderen.
"Het is door ongehoorzaamheid dat vooruitgang is geboekt, door
ongehoorzaamheid, en door rebellie" (Oscar Wilde)
Het anarchisme is geen abstracte filosofie. Anarchistische ideeŽn
worden iedere dag in praktijk gebracht. Waar onderdrukte mensen voor
hun rechten opkomen, actie ondernemen om hun vrijheid te verdedigen,
solidariteit en samenwerking in praktijk brengen, vechten tegen
onderdrukking, zichzelf organiseren zonder leiders en bazen, leeft de
geest van het anarchisme. Anarchisten proberen eenvoudigweg deze
libertaire tendensen te versterken en ze tot hun volledige bloei te
brengen.
Anarchisten zijn in het hart van de anti-kapitalistische en anti-
globalisering beweging geweest. Bij de Veldslagen van Seattle en
Praag evenals elders werden anarchistische principes met groot succes
gebruikt. Anarchisten zijn actief betrokken bij arbeidersstrijd, hun
vakbonden, anti-seksisme en anti-racisme strijd, land rechten, bij verzet
in gemeenschappen, dieren bevrijding, milieu strijd, ondersteuning van
gevangenen, rechten van gehandicapten, en andere vormen van strijd.
Anarchisten zien sociale strijd als het enige middel om de maatschappij
te veranderen. We moeten onszelf in onze gemeenschappen en op
onze werkplekken collectief organiseren om werkelijke verandering te
bereiken. Alleen directe actie en solidariteit kunnen een macht creŽren
die in staat is om niet alleen verzet te bieden tegen de huidige
onderdrukking, maar ook om de maatschappij te veranderen.
"De enige beperking van de onderdrukking door de regering is de macht
waarmee het volk aantoont dat het in staat is er verzet tegen te bieden."
(Malatesta)
Sommigen zeggen dat directe actie niet nodig is omdat we in een
democratie leven. Anarchisten verwerpen dit. Stemmen geeft een illusie
van soevereiniteit en vertegenwoordiging, maar het is bedrog. Hoeveel
"zeggenschap" kun je hebben als je iedere vier of vijf jaar een kruisje
zet op een stukje papier? Kijk naar de Irak oorlog. De overgrote
meerderheid van de bevolking was er tegen, dus wat deden onze
gekozen vertegenwoordigers? Oorlog voeren!
Dit kwam niet als een verrassing. De staat bestaat niet om het volk te
vertegenwoordigen, het bestaat om het volk onder de duim te houden.
Het is een instrument om de heerschappij door elites zeker te stellen,
weinig meer. De staat is deel van het probleem, niet de oplossing.
Het best bekende anarchistische gezegde moet zijn "als stemmen iets
zou veranderen, zouden ze het afschaffen." Dit betekent dat
verkiezingen geen radicale verandering kunnen brengen. Eerder dan de
wereld te veranderen, veranderen ze de partij. Progressieve partijen
gaan wat hun beleid betreft een toontje lager zingen om te worden
gekozen en gaan nog lager zingen om de rijkdom blij te houden - kijk
naar Lula in BraziliŽ.

En als de politici anti-elite beleid uitvoeren, treedt de werkelijke macht in
het systeem in werking: de macht van grote bedrijven en de
staatsbureaucratie ondermijnt de regering en, als dat niet volstaat, dan
is er altijd een militaire staatsgreep.
Werkelijke verandering komt door directe actie, solidariteit en strijd, niet
door eens in iedere vier of vijf jaar te stemmen. Dat is waarom
anarchisten anti-parlementair zijn. We stellen dat we onszelf
onafhankelijk en buiten de burgerlijke politiek moeten organiseren door
middel van federaties van vergaderingen op de werkplek en in de
gemeenschap. Alleen zulke collectieve massale strijd kan belangrijke
verbeteringen in het hier en nu dichterbij brengen. Alleen dit kan de
arrogantie van regeringen, links of rechts, indammen en ze naar het
volk laten luisteren.
"Als ik niet kan dansen is het niet mijn revolutie" (Emma Goldman)
Maar het anarchisme gaat niet slechts over hervormingen of protest.
Het anarchisme streeft er naar de wereld te veranderen, niet slechts om
de bestaande maatschappij minder onderdrukkend te maken. We doen
mee aan zulke strijd om te pleiten voor vergaande verandering, voor
revolutie.
Anarchisten geloven dat de wereld slechts zal worden veranderd door
revolutie. De wereld is opgedeeld in de heersende - en
arbeidersklassen. De heersende klasse controleert alle macht en
rijkdom. Ze onderdrukken ons, buiten ons uit, controleren ons. Alleen de
directe actie van de arbeidersklasse zal dit veranderen en het
kapitalisme omver werpen.
Het is mogelijk. Het heeft gewerkt. Tijdens de Russische Revolutie
brachten miljoenen arbeiders en boeren het anarchisme in praktijk en
verdedigden hun vrijheid tegen zowel Rode als Witte dictatuur. In
Spanje in de jaren '30 werden grote delen van het land, waaronder
grote steden als Barcelona, beheerd volgens anarchistische principes.
Vijftig jaar later kondigden de Zapatista's in Chiapas, Mexico "een
netwerk zonder een centraal hoofd of beslisser, geen centraal bevel of
hiŽrarchieŽn" af. De volksvergaderingen en bezette werkplekken in
ArgentiniŽ zijn een ander voorbeeld van grootschalige anarchie in actie.
"Niet alleen de ideeŽn, maar ook de feiten van de toekomst zelf
creŽren" (Bakunin)
Directe actie creŽert ook het raamwerk van de maatschappij die het
kapitalisme zal vervangen aangezien arbeiders zichzelf moeten
organiseren om zich te verzetten tegen onderdrukking en uitbuiting.
Collectieve klassenstrijd creŽert het anarchisme. Anarchie zou
gebaseerd zijn op de eigen strijd organisaties van de arbeidersklasse,
die zijn gecreŽerd in hun strijd binnen, maar tegen, het kapitalisme en
de staat.
Anarchie is daarom niet een of ander ver weg gelegen doel, maar
eerder een aspect van de huidige strijd tegen onderdrukking en
uitbuiting. Middelen en doelen zijn met elkaar verbonden, waarbij directe
actie massale deelnemende organisaties voortbrengt en mensen
voorbereid op het direct beheren van hun eigen persoonlijke en
collectieve belangen. De strijd tegen onderdrukking is de school van de
anarchie. Het leert ons niet alleen hoe we anarchisten kunnen zijn,
maar geeft ons ook een blik op hoe een anarchistische maatschappij
zou kunnen zijn, wat het eerste raamwerk zou kunnen zijn en de
ervaring van het beheren van onze eigen activiteiten wat vereist is om
zo'n maatschappij te laten werken.
"We leren in Rusland te weten te komen hoe het communisme niet
moet worden ingevoerd" (Kropotkin)
De meeste Marxisten zijn het er mee eens dat we een revolutie nodig
hebben. Anarchisten verwerpen het Marxisme als een weg naar
vrijheid. Marxisme aan de macht heeft eenvoudigweg aangetoond dat
de anarchistische kritiek er op juist was! De sociaal democratie werd zo
reformistisch als anarchisten voorspelden. Het Bolsjewisme werd snel
de dictatuur over het proletariaat.
Arbeiders zijn in staat om de maatschappij direct te organiseren en
beheren. We hebben geen voorhoede partijen nodig om de macht te
grijpen en in onze naam te regeren. Anders dan Marxisten willen
anarchisten geen macht voor onszelf. We denken dat macht te
belangrijk is om in handen van enkele mensen te laten. We geloven in
werkelijke democratie. Niet vrijheid voor de enkelingen of de
meerderheid, maar vrijheid voor iedereen.
Werkelijk socialisme, anarchisme, zal worden gecreŽerd en beheerd
van onderop. We verwerpen het simplistische Marxistische idee dat de
staat "een gewapende machine" is. Hierbij wordt de werkelijke kwestie,
namelijk die van de macht, niet aan de orde gesteld. Anarchisten weten
dat een revolutie moet worden verdedigd. De werkelijke vraag is wie de
macht heeft. Is het de arbeidersklasse, in de eigen klasse organisaties,
of zal het een "revolutionaire" regering zijn, een handvol leiders aan de
top die de staat machine gebruikt om hun eigen concept van socialisme
aan de massa's op te leggen?
"Wees realistisch - Eis het Onmogelijke!" (Parijs, 68)
Ons doel is vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Alle drie zijn ze onderling
afhankelijk. Zonder gelijkheid, is vrijheid betekenisloos. En gelijkheid
moet zowel politiek als economisch zijn. Er kan geen gelijkheid zijn
tussen degenen die in de regering zitten en degenen die er aan
onderworpen zijn en dus is gelijkheid zonder vrijheid onmogelijk.
Anarchisten zijn daarom de meest logische en volledige socialisten,
omdat we voor ieder persoon niet alleen maar hun deel van de
maatschappelijke rijkdom eisen, maar ook hun deel van de sociale
macht.
Anarchisten hebben geen blauwdruk voor de toekomst. Anders dan
Marxisten denken anarchisten dat mensen in staat zijn
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen levens en zich te
organiseren op de wijzen die ze als geschikt zien. Zonder de staat,
bazen, leiders of partijen. Werkelijke democratie is onmogelijk zonder
de actieve en voortdurende deelname van al de leden van een groep,
iets dat centralisatie, vanwege de aard hiervan, uitsluit. Dus moet een
revolutionaire organisatie dit weerspiegelen, waarbij het wordt beheerd
vanaf de basis naar boven, direct democratisch en gecoordineerd door
vertegenwoordigers met een mandaat en die herroepbaar zijn. Alleen
zelfbestuur kan nu de vrijheid en de gelijkheid na de revolutie veilig
stellen.
We streven er naar de staat en het kapitalisme te vervangen door een
vrije federatie van de direct democratische organisaties die in de
klassenstrijd zijn gecreŽerd. Deze organen van klassemacht zullen het
raamwerk van een vrije maatschappij zijn. Het kapitalisme kan alleen
worden vernietigd als arbeiders hun werkplekken direct toeŽigenen,
waarbij directe actie wordt gebruikt om de bazen er uit te gooien.
Eenmaal onder arbeiderszelfbestuur, wordt het socialisme bereikt
doordat ze samen federeren. De staat zal worden vernietigd door een
federatie van gemeenschap vergaderingen. In beide gevallen stromen
de beslissingen van de basis door middel van gemandateerde en
herroepbare vertegenwoordigers. Zo'n systeem is geen onmogelijke
droom, het heeft in iedere populaire revolutie bestaan.
Alleen zulke massale deelname kan een wereld creŽren die voor
mensen geschikt is, een waarin vrijheid meer betekent dan het
uitzoeken van een baas of politicus; een waarin grondstoffen worden
gebruikt om onze levens te verbeteren terwijl de planeet en niet de
balans van bedrijven wordt beschermd; een waarin nuttig werk
gedachteloze instrumenten vervangt.
Wat zal het zijn? Anarchie of Chaos? De keuze is aan jullie!
Geinteresseerd om meer te weten te komen?
Black Flag, BMHurricane, Londen, WC1N 3XX
Freedom (tweewekelijks verschijnend anarchistisch blad) en Freedom
Bookshop, 84b Whitechapel High St, E1 7QX (Aldgate East Tube)
Anarchist Federation, c/o Freedom Bookshop
Solidarity Federation, PO Box 29, SWPDO, Manchester, M15 5HW

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center