A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) ItaliŽ, Bombrieven die zijn toegeschreven aan anarchisten werpen vragen op (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Tue, 20 Jan 2004 20:33:18 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Vier bombrieven die in de afgelopen week naar verschillende
hoogwaardigheidsbekleders van de Europese Unie zijn gestuurd, die
,volgens regeringsfunctionarissen, allemaal afkomstig zijn uit de
Italiaanse stad Bologna. Een groep die zichzelf het Informele
Anarchistische Front ("F.A.I.") noemt heeft in een brief die is afgedrukt
door een Italiaanse krant de verantwoordelijkheid opgeŽist. Hoewel
geen enkele Italiaanse anarchistische groep ooit heeft gehoord van
deze associatie, komt de afkorting precies overeen met die van een
andere bovengrondse revolutionaire organisatie in Bologna: de
Italiaanse Anarchistische Federatie (F.A.I.). De F.A.I. heeft deze
aanvallen afgewezen, en beschouwt het Informele Anarchistische Front
als "denkbeeldig",
http://www.federazioneanarchica.org/archivio/20031228cdc.html>
uitgevonden om de repressie van anarchisten in Bologna en heel ItaliŽ
te rechtvaardigen.

Deze verdenking verwijst terug naar gelijksoortige incidenten in het
recente verleden, zoals in 1997 in Milaan
http://flag.blackened.net/asr/articles/Iir22-2.html toen een serie
bombrieven werd gebruikt als een rechtvaardiging om kraakpanden en
sociale centra binnen te vallen, en grote aantallen mensen te
arresteren. Anti-globaliseringsactivisten kunnen zich ook de bombrief
gekte herinneren uit de dagen voorafgaande aan de G8 top in Genua,
ItaliŽ, in 2001. In feite is het gebruik van zo'n tactiek door fascistische
krachten in ItaliŽ historisch gedocumenteerd. Tijdens de jaren '70, toen
de communisten de meeste electorale steun aller tijden kregen, hielden
Fascisten zich bezig met een dodelijke bommen campagne die ze
omschreven als onderdeel van een "strategie van spanning".
http://flag.blackened.net/revolt/freeearth/fe3_italy.html Door de
communisten de schuld te geven van de bomaanslagen, hoopten de
Fascisten een ineenstorting van de openbare orde te bereiken die het
opleggen van een militair bestuur zou rechtvaardigen. De meest
afschuwelijke bomaanslag vond in 1980 plaats in Bologna, waar een
bom werd opgeblazen bij een spoorwegstation, waarbij 85 mensen
werden vermoord en meer dan 200 gewond raakten. Bologna was
indertijd een communistisch bolwerk. De Italiaanse Geheime Dienst
werd later in verband gebracht met de bomaanslag en hooggeplaatste
functionarissen van de organisatie moesten tien jaar later terechtstaan.
Hun veroordelingen werden verworpen.

Een afwijking bij de laatste incidenten is dat de bom die was gericht aan
Europees Commissaris Romano Prodi was gewikkeld in een boek
http://observer.guardian.co.uk/europe/story/0.11363.1113359.00.html
van Gabrielle D'Annunzio, in de jaren '30 een aanhanger van het
Fascisme. Prodi merkte op dat de keuze van de auteur schijnbaar
ironisch bedoeld was. Ironisch of niet, deze incidenten hebben
aanzienlijke spanningen veroorzaakt onder Italiaanse anarchisten in het
algemeen, en leden van de Italiaanse Anarchistische Federatie in het
bijzonder. Zoals een lezer op Infoshop
http://www.infoshop.org/inews/stories.php?story=03/12/30/6780314
opmerkte "Stel je voor dat de 'informele republikeinse partij' begon de
verantwoordelijkheid voor bomaanslagen op te eisen, hoe bezweet
zouden de Republikeinen dan worden?"

De mogelijkheid bestaat echter dat zulke bomaanslagen zijn uitgevoerd
door mensen die zich "anarchisten" noemen, die niet in verband staan
met groepen zoals de FAI, die strijden om autonomie, sociale en
economische rechtvaardigheid in ItaliŽ te bevorderen. Het lijkt
twijfelachtig dat anarchisten die in gemeenschappen van strijd werken
bewust hun kameraden voor zulke onvoorstelbare voordelen in gevaar
zouden brengen. De bombrieven zijn slecht gemaakt, veroorzaakten
geen verwondingen, zelfs niet toen ze in de handen van hun ontvangers
werden geopend.

De geschiedenis van het Fascisme in ItaliŽ heeft aangetoond dat de
"strategie van spanning" ook wordt toegepast door de onstuimige acties
van "nuttige idioten", of hun ideologie nu wordt verondersteld te komen
van extreem Links of extreem Rechts.

De Commissie voor de Correspondentie van de Italiaanse
Anarchistische Federatie heeft een communiquť uitgegeven
http://federazioneanarchica.org/archivio/20031228cdc.html waarin ze
suggereren dat de bombrieven, verre van het bevorderen van
revolutionair bewustzijn, "nuttiger zijn voor provocatie en de
criminalisering van ongenoegen". Anderzijds omvat het arsenaal van de
F.A.I. de wapens van sociale organisatie, lokale autonomie, vakbonden,
oppositie tegen staatsterrorisme en de creatie van een nieuwe en vrije
maatschappij.

Er zijn verslagen dat invallen van kraakpanden in Bologna al zijn
begonnen, hoewel nog geen arrestaties hebben plaatsgevonden.

[ IMC Bologna http://italy.indymedia.org/features/bologna/
Italiaanse Anarchistische Federatie (F.A.I.)
http://www.federazioneanarchica.org/ ]

Het Italiaanse communiquť:
http://www.federazioneanarchica.org/archivio/20031228cdc.html

Het Coordinerende Comitť van de Italiaanse Anarchistische Federatie
(FAI) verwerpt, met betrekking tot het schijnbaar optreden van een "FAI
(Informele Anarchistische Federatie)" die beweert de auteurs te zijn van
de explosies in Bologna: - de serieuze en beruchte aard van het
toerekenen van dit soort feiten met initialen die overeenkomen met die
van de FAI - Italiaanse Anarchistische Federatie: - wie een groep
kameraden aanwijst voor repressie is politie of werkt met hen samen: -
herinnert aan de historische kwestie van de anarchistische organisatie
zoals het vorm aannam bij het Congres in St. Imiers in 1872 tot aan de
daad van oprichting van de Congressen van UAI (Italiaanse
Anarchistische Vereniging) in 1920 en FAI (Italiaanse Anarchistische
Federatie) in 1945: EEN ORGANISATIE DIE OP GEEN ENKELE
WIJZE INFORMEEL IS, omdat in doorzichtigheid en collegialiteit de
garantie ligt van een libertaire en egalitaire methode van het nemen van
besluiten:

- bevestigt opnieuw haar veroordeling van bommen, ontploffende
brieven en dergelijke, die zonder discriminatie schade kunnen
toebrengen, en op iedere manier - op zijn best - functioneel kunnen zijn
voor de logica van provocatie en criminalisering van ongenoegen door
de media, op een moment waarop anarchisten onder de voorvechters
van sociale conflicten zijn - van stakingen, tot initiatieven tegen oorlog,
enz.;

- bevestigt opnieuw dat de instrumenten van gefedereerde anarchisten
worden toegepast in openlijke straat confrontatie, in sociale strijd, in
basis- en zelf georganiseerd syndicalisme, in alle bewegingen, in de
dozijnen van plaatsen waarin we clubs beheren die open staan voor het
publiek - altijd in uitgesproken oppositie tegen de logica van
overheersing en staatsterrorisme, voor de opbouw van een
maatschappij van vrijen en gelijken.

Reggio Emilia, 28 dec. 2003

Het Coordinerende Comitť van de Italiaanse Anarchistische Federatie

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center