A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Miami, Nog een verslag om de FTAA samen te vatten (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Thu, 1 Jan 2004 17:39:12 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Miami: Een Gevaarlijke Overwinning - Door Starhawk
Voor degenen onder ons die mee deden aan de protesten tegen de
FTAA, de Free Trade Area of the Americas, in Miami de derde week in
november, is het een beetje moeilijk om je overwinnaar te voelen. We
zijn bont en blauw geslagen, beschoten, maken ons zorgen over
kameraden die nog steeds in de gevangenis zitten, en treuren om de
JordaniŽr Feder, een jonge medicus die na de actie stierf door een
hersenvliesontsteking. We werden achterna gezeten, gearresteerd, met
traangas vergast, bespoten met pepper spray, geraakt, geslagen,
aangevallen, er werd over ons gelogen, en in sommige gevallen werden
we letterlijk gemarteld en seksueel aangevallen in de gevangenis, en
we hebben recht gekeken in de naakte rode blik van het Nieuwe
Amerikaanse Fascisme.

Niettemin hebben we een belangrijke overwinning behaald die we
moeten begrijpen en herkennen, niet in het minst omdat het ons in een
nieuwe en zeer gevaarlijke fase van activisme werpt.

Onze overwinning was niet tactisch. Geen enkele van onze pogingen
om de conferentie fysiek binnen te vallen of te verstoren was zeer
effectief. Ik heb geruchten gehoord dat een groep een deel van het hek
neer haalde, maar de meesten van ons slaagden er slechts in er naar
toe te lopen en er gedurende korte perioden vlakbij te blijven voordat we
werden teruggedreven door politie rellen. En terwijl ik talrijke gemiste
kansen en tactische fouten zou kunnen noemen die we hebben
gemaakt, kan ik eerlijk gezegd niet veel bedenken wat we hadden
kunnen doen, gegeven de overweldigende politie aanwezigheid en het
fysiek plat leggen van Miami, dat een heel andere tactisch resultaat zou
hebben gehad.

We werden geirakt - dat wil zeggen, we werden aangevallen niet
vanwege iets dat we hadden gedaan maar vanwege iemands
overspannen angsten over wat we zouden kunnen doen;
neergeschoten, vergast, geslagen en gearresteerd vanwege het bezit
van vernietigingswapens die we niet hadden; tot doelwit gekozen om
wat we zijn en waar we voor staan, niet voor daden die we hadden
gepleegd. De 8,5 miljoen dollars die werden besteed aan het beheersen
van deze gebeurtenis kwamen uit de wet die voor Irak 87 miljard dollar
vrij maakte. Miami was het beleid van Bush van preventieve aanvallen
toegepast in eigen land.

Er is een zekere inwendige zin van bevrediging in het opzetten van een
barricade en het direct blokkeren van een bijeenkomst, maar dit zijn
eigenlijk niet de maatstaven waarmee we ons succes zouden moeten
beoordelen. De directe actie strategie in het tegenwerken van de toppen
gaat niet echt om het fysiek belemmeren ervan. Het gaat om het
ondermijnen van hun legitimiteit, hen te ontmaskeren, hun inherente
geweld en de repressie die noodzakelijk is om hen te steunen zichtbaar
te maken en om het geloof van het publiek in hun weldadigheid of recht
van bestaan te ondermijnen. En daar winnen we, niet vanwege een
briljante tactiek van onze kant, maar omdat in de werkelijkheid we ons
alleen maar hoefden te vertonen, er te zijn als een zichtbaar lichaam
van oppositie en verzet te bieden aan de aanval.

Onze meest effectieve directe acties kunnen degenen zijn geweest die
we in de dagen en weken voor de bijeenkomsten verrichten: het bekend
maken, in de gemeenschap, het deur aan deur folderen, uitgevoerd
onder de constante dreiging van arrestatie door een politiemacht die
zich gedroeg als gewelddadige Nazi's, waarbij ze activisten
arresteerden vanwege het op straat lopen, het staan op het trottoir, het
praten met mensen of het getuige zijn van andere arrestaties. Ondanks
de enorme angst campagne en de negatieve propaganda die werd
verspreid door de politie en de media, was bijna iedere ontmoeting die
we hadden met gewone mensen uit Miami positief. De politie had deze
mensen verteld over gevaarlijke anarchisten die hun winkels zouden
verbranden, hen zouden beschieten met speelgoedpistolen gevuld met
urine en stront, hun ruiten zouden ingooien, en Miami zouden
vernietigen als ze niet zouden worden tegengehouden. Niettemin, de
mensen waren bang, maar geinteresseerd in wat we te vertellen
hadden. De arme en 'allochtone' bevolking van het centrum van Miami
begreep de kwesties van de onderliggende economische
onrechtvaardigheid. Ze konden snel inzien wat de FTAA voor hun
banen kon betekenen. Ze vertelden ons verhalen over water
privatisering in hun landen van herkomst, over werkdagen van 16 uur
op cruiseschepen, waar vakbonden niets tegen konden ondernemen
omdat ze in andere landen geregistreerd staan, over hun dagelijkse
strijd om op straat te overleven, over de voortgaande politie brutaliteit
tegenover de daklozen en de armen.

Toen we werden teruggedreven in Overtown, Miami's zwarte getto,
lachten mensen en zwaaiden ze naar ons, kwamen ze vooruit om ons
te helpen, boden plekken aan voor activisten om zich te verschuilen,
verstopten onze poppen in hun achtertuinen. Andere mensen uit de
omgeving boden ons huisvesting en onderdak, zamelden voedsel in, en
hielden voor de mobilisaties protestacties bij de gevangenis en om
steun te bieden nadat het grootste deel van de actie de stad had
verlaten. Het was alsof het overgrote deel van de bevolking de 'uitwis'
knop indrukte bij het liedje van de media en de politie, zagen wat hun
eigen ogen hen vertelden, en wisten wie hun echte bondgenoten waren.

Die ontbrekende verbinding, die kloof tussen de werkelijkheid die de
machtsstructuur probeerde op te bouwen en de echte werkelijkheid van
gewone mensen, is de vruchtbare politieke ruimte die we moeten
koesteren en onderzoeken om vooruit te komen. Want het laat de
bullebakken die een meer en meer uitgebreid fort van beheersing
opbouwen geen steun door het ontbreken van enige fundering van
geloofwaardigheid of legitimiteit. Waar er het beton van geloof en
vertrouwen zou moeten zijn is slechts lucht: en zo'n structuur is
gedoemd tot verval. In haar val kan ze velen van ons mee nemen, en
daarin ligt zowel het gevaar als de mogelijkheid van dit politieke
moment.

Miami was een duidelijk voorbeeld van het Nieuwe Amerikaanse
Fascisme dat in eigen land werd toegepast. Ik gebruik het woord
'fascisme' niet lichtvaardig. Ik gebruik het in de betekenis van de
combinatie van brutale staatsmacht die meedogenloos wordt toegepast
tegen critici, geruggesteund door controle, media verdraaiingen, haat
propaganda, en leugens, politiek en economisch verbonden met
degenen die profiteren van de industrieŽn van wapens, gevangenissen,
en oorlogÖ

In "The Lord of the Rings", wordt de slechte Sauron voorgesteld als een
rood, speurend, alles ziend oog. In november in Miami zijn betekende
het lijden onder die zoekende, vijandige blik. Het rode oog van fascisme
is een dubbele blik: het oog dat toekijkt, dat registreert, dat je bespiedt
en je komen en gaan vastlegt en de gegevens vastlegt: en het oog van
de media/propaganda, dat het verhaal in een raamwerk zet, dat je
definieert en verdraait en iedereen vertelt wat de rechtvaardiging van de
onderdrukking is.

Voor ware totalitaire controle is het verdraaien van de feiten, het
vertellen van een vals verhaal, niet genoeg. Totale controle vereist
controle over het raamwerk van het verhaal, de betekenis van de taal
die je gebruikt, de grenzen waarbinnen het mogelijk is te denken. Dus
"Geweld" wordt een woord wiens betekenis radicaal verandert als het
wordt toegepast voor activisten in vergelijking met agenten van de staat.
'Geweld' wordt door de media of de machthebbers eenvoudigweg niet
toegepast als het gaat over de politie. Het gebruik van geluidsbommen,
pepper spray, rubber, houten en plastic kogels, houten schilden,
hagelkorrels, en traangas, illegale arrestaties, mensen in elkaar slaan,
het onthouden van de voornaamste mensenrechten, medische zorg,
voedsel en water, openlijke marteling en seksuele aanvallen worden
gerangschikt onder het woord "beheersd", zoals in "de politie trad
beheersd op".

Vrienden van mij die het nieuws zagen op de dagen van actie
ondergingen allemaal een soortgelijke ervaring. Ze zagen de politie
naar een menigte van vreedzame activisten gaan, waarbij ze zwaaiden
met knuppels en traangas en rubber kogels afvuurden. Wat ze hoorden
was een commentaar dat suggereerde dat de activisten 'gewelddadig'
waren, en dat de politie daarom gerechtvaardigd was in alle
maatregelen die ze namen.

Toegepast op activisten betekent 'geweld' "iedere daad van oppositie
tegen totale controle van leger en politie, iedere daad van verzet vanaf
het lopen op de verkeerde plaats tot het praten met de verkeerde
mensen tot het je verbinden met andere verdachten". Bovenal zijn alle
pogingen om jezelf te verschuilen voor de alles ziende blik, jezelf een
masker op te zetten, enige ruimte vrij te maken van dat vijandige rode
licht, bewijzen van geweld.

Totalitaire controle is zeer racistisch, seksistisch en homofoob, want het
is gebaseerd op verdeling. De politie proberen de vakbonden te
scheiden van de directe actie mensen, door de actie te duwen in het
gebied waar de toegestane mars van vakbonden zou komen, waarbij de
menigte daar werd aangevallen, vakbondsleden werden aangevallen en
ze werden gestraft voor het samenwerken met 'potentieel gevaarlijke'
anderen.

Activisten van kleur werden apart gezet voor speciaal misbruik door de
politie en gevangenisbewakers, onderworpen aan een brutaal pak slaag
en regelrechte marteling in de cel, ondanks pogingen tot solidariteit van
andere activisten. Seksuele aanvallen werden uitgevoerd op vrouwen
en transseksuele gevangenen. Queer gevangenen werden achterna
gezeten en mishandeld.

De grootste overwinning die we in Miami behaalden was dat deze
strategieŽn van verdeling niet werkten. In plaats van vakbondsactie en
directe actie te verdelen, maakte de repressieve tactiek van de politie
de vakbonden kwaad en vragen ze nu om een parlementair onderzoek.
Onze solidariteit met de arbeiders blijft sterk, net als onze inzet om
gezamenlijk op te treden en elkaar te steunen in de nasleep van de
brutale aanvallen tegen onze collega activisten, en het racisme,
seksisme en homofobie die we ontdekten te benoemen en te
ontmaskeren.

De overweldigende militaire kracht en de brutaliteit van de politie was
een teken van het totale bankroet van het beleid dat ze verdedigden.
Neoliberale economie, de 'Washington consensus' achter de
verschillende akkoorden en instituties voor vrije handel, is niet moeilijk
te delegitimeren omdat het niet werkt. Het belooft een toename van de
welvaart voor iedereen als we bedrijven het vrije heersen over de
wereld toestaan, evenals het privatiseren van alle openbare
voorzieningen, en alle overheidssteun beŽindigen voor alle terreinen
van menselijke activiteit die werkelijk goed zijn voor de gezondheid of
het welzijn of de kwaliteit van het leven. Op een of andere manier wordt
verondersteld dat de armen hier voordeel van hebben. Maar deze
belofte is overduidelijk vals gebleken. Landen die zulk beleid uitvoeren
hebben economisch terrein verloren of zijn ineengestort, zoals
ArgentiniŽ. De kloof tussen rijk en arm is enorm toegenomen. NAFTA
heeft de VS economie beschadigd, doordat het ons 785.000 goede
fabrieksbanen heeft gekost, en heeft bedrijven toegestaan aanklachten
in te dienen tegen regeringen vanwege het verlies van voorspelde
winsten als regeringen regels stellen op het terrein van milieu of arbeid.
De ontwikkelingslanden zijn niet in staat geweest de WTO of een
andere handelsovereenkomst te gebruiken als platforms om de tarieven
voor hun produkten te verminderen of de VS en EU over te halen tot het
verminderen van de landbouwsubsidies die kleine boeren in de hele
wereld hebben geruineerd - vandaar dat de landen van het zuiden de
conferentie in Cancun verlieten.

Niemand verdedigde de FTAA met enige hartstocht. In feite leek bruut
geweld het voornaamste argument voor de FTAA. En de FTAA top
eindigde in een mislukking. Om een openlijke ineenstorting te
voorkomen werden alle controversiŽle kwesties terugverwezen naar
comitť's, beŽindigden ze de top een dag te vroeg, en trokken ze zich
terug van de oorspronkelijke visie van een allesomvattende
overeenstemming tot een verminkte 'FTAA-Lite' - wat zelfs in de
verwaterde vorm weinig kans heeft te worden aangenomen.

Hun mislukking was een gevolg van de jaren van organiseren,
voorlichting, waarheid vertellen, en directe actie die we in het noorden
hebben gedaan om de kloof van geloof te creŽren en te steunen, en
misschien zelfs meer, een gevolg van de absolute sociale puinhoop die
het beleid van het neoliberalisme heeft veroorzaakt in het zuiden, waar
regeringen al zijn gevallen en ministers weten dat bevolkingen niet meer
van hetzelfde zullen tolereren.

Wij in het noorden zijn overgeleverd aan een alliantie tussen
economische machten die wanhopig proberen hun voordeel te
behouden in een zinkende economie, de meest machtige
militaire/politiemacht die ooit op de planeet heeft bestaan, en volgzame
media die bereid zijn ieder verhaal dat de heersers opdragen door te
vertellen. Maar hoe meedogenlozer en brutaler het systeem wordt, hoe
breder en dieper die kloof van legitimiteit kan worden.

Ons politiek succes en persoonlijk overleven kan afhangen van onze
vaardigheid in het begrijpen en verdiepen van het ontbreken van een
verband tussen ogen en oren, directe ervaring en propaganda. Op welk
moment zet het in? Wanneer beginnen mensen hun eigen ogen te
geloven, de autoriteit van de commentatoren ter discussie te stellen?
Hoe voorkomen we dat de machtsstructuur een nieuwe basis van
geloof consolideert? Hoe breed breid die kloof zich uit? Hoe verbreden
en verdiepen we de kloof, en hoe mobiliseren we degenen die zijn
opgehouden te geloven om actie te ondernemen en hoe maken we hen
machtiger? En terwijl het fort van controle boven onze hoofden begint
ineen te storten, waar vinden we een schuilplaats voor datgene wat valt,
en welke nieuwe structuren zullen we in de plaats hiervan bouwen?

Als we kunnen voortbouwen op de successen van Miami: de solidariteit,
de verdiepte allianties, het vertrouwen, als we deze allianties kunnen
omzetten in werkelijke politieke macht, zullen we een sterke
overwinning hebben. Als de gecombineerde krachten van de
progressieve bewegingen en de vakbonden en de NGOs er in kunnen
slagen de politieke en politiemacht van Miami een politieke en sociale
prijs te laten betalen, kunnen we het tij van repressie keren.

Van de acties die we in Miami ondernamen waren er ongetwijfeld die
bijdroegen aan de steun die we kregen: we voerden een proactieve
media campagne, we plantten een gemeenschapstuin in Overtown en
gaven dozijnen bomen weg, bovenal gingen we er op uit en spraken
met mensen op de straat. Tijdens de slechtste momenten van politie
aanvallen waren er altijd die zich vooruit bewogen om hun lichamen in
de voorste linie te brengen en de aanval van de stormtroepers tegen te
werken. Mensen hielpen en steunden en versterkten elkaar, en de
schok van het geweld dat we ervoeren werd getemperd door de
inspiratie van steun en de inspiratie van daden van moed.

We kunnen verder gaan om onze acties en organisatie meer
verwelkomend en vriendelijk te maken, kunnen misschien meer van
onze inspanningen inzetten voor het bereiken van mensen en het
leggen van verbanden in plaats van geobsedeerd te zijn met onze
tactieken, kunnen ons eigen racisme, seksisme, homofobie en de
andere vooroordelen die ons kunnen verdelen bestrijden, en we kunnen
onze acties en organisatie inkaderen met een duidelijk strategisch doel:
om die kloof van geloof te verbreden en verdiepen, om allianties met
degenen die er niet door worden geraakt sterk te maken, om het
geweld, de repressie en de lelijkheid van de structuren van controle te
ontmaskeren, ze tegen te werken met de schoonheid en vreugde van
onze visies die tot leven worden gewekt. Dan kunnen we terugkijken in
dat rode, totalitaire oog en het tegemoet treden met een wit-hete blik
van waarheid, een speer in het oog van de Cyclops. En we zullen de
steun en kracht hebben die we nodig hebben om de ineenstorting van
het monster te weerstaan, en te beginnen met het proces van opbouw
van de wereld die we willen.

[Gecopieerd van infoshop.org]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center