A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Uit Freedom, tweewekelijks verschijnende anarchistische krant 7 februari 2004 - Het opbouwen van de nieuwe wereld Ö (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 18 Feb 2004 19:40:05 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Om een of andere reden hebben anarchisten een reputatie van het
ontbreken van praktische, constructieve ideeŽn. Dit is natuurlijk onzin.
Het anarchisme is vol van ideeŽn over hoe anarchisten hun principes in
het hier en nu kunnen toepassen. We kunnen wijzen op actuele
ontwikkelingen die, in enige mate, onze ideeŽn belichamen. Historisch
gezien wijzen we op voorbeelden van zelfbestuur van het volk, zoals de
buurtvergaderingen ("secties") van de Franse Revolutie, de sovjets en
fabriekscomitťs van de Russische revolutie, de collectieven en
vakbonden van de Spaanse revolutie, de arbeidersraden van de
Hongaarse opstand van 1956 en de fabrieksbezettingen, vergaderingen
en actiecomitťs van Parijs, 1968. Nu zijn de volksvergaderingen en
fabrieksbezettingen in ArgentiniŽ en de Zapatista gemeenschappen in
Mexico het meest duidelijk (en het meest revolutionair). En dan zijn er
de verschillende syndicalistische vakbonden die in de hele wereld de
klassen oorlog vechten. Allen zijn ze voorbeelden van anarchie in actie.

Maar onze ideeŽn worden op kleinere schaal toegepast. Bijvoorbeeld,
Lowick, een Cumbriaans dorp, ontwikkelt de eerste cooperatief
beheerde staatsschool, wordt verteld dat ze hun 150 jaar oude school in
juli moeten sluiten vanwege dalende inkomsten. Van leerlingen werd
verwacht dat ze per dag met de taxi 11 mijl naar de dichtbijzijnde school
moesten reizen.

Mensen die voor de school campagne voeren, waaronder haar
leerlingen, verzekeren dat de school van groot belang is voor de
gemeenschap. Ze wezen de optie om onafhankelijk te worden af,
waarbij ze zeiden dat Lowick een staatsschool nodig heeft, en kwamen
met het idee om de school te beheren als een cooperatie. De school
zou door de staat worden betaald maar door de gemeenschap worden
beheerd. De hoofdonderwijzer van de school zei dat de school het
"brandpunt van de gemeenschap" is. De nieuwe school streeft er naar
meer diensten te verlenen, waaronder onderwijs voor volwassenen, een
centrum voor e-leren en kinderopvang dienstverlening.

Ze plannen het de "Lowick Pioneers" school te noemen, naar de
oprichters van de cooperatieve beweging, de Rochdale Pioneers. In de
woorden van een 10-jarige "We hopen dat het hebben van een
cooperatieve school ons zal helpen te doen wat de pioniers deden -
elkaar eerlijk behandelen en samenwerken." Terwijl betaling door de
staat nauwelijks volmaakt is vanuit een libertair perspectief, kunnen we
alleen hopen dat het werkt. Een functionerende cooperatieve school
zou een model kunnen zijn dat anderen volgen, een praktisch voorbeeld
dat aantoont dat het afwijzen van nationalisatie en privatisering mogelijk
en levensvatbaar is.

De principes van samenwerking kunnen overal worden toegepast - in
de industrie, de huisvesting, kredietverlening, consumptie. Neem de
spoorwegen. Privatisering heeft (niet verrassend) aangetoond een
mislukking te zijn. Re-nationalisatie zal eenvoudigweg de baas
veranderen. We zouden moeten pleiten voor arbeiderszelfbestuur als
een alternatief. Onmogelijk? Verre daarvan. Dankzij de syndicalistische
opstand van de jaren '10 in de twintigste eeuw hadden de
spoorwegvakbonden de gewoonte te pleiten voor arbeiderscontrole in
plaats van nationalisatie. Ze kunnen dat opnieuw doen. Tenzij we het
feit aantonen dat privatisering en nationalisatie twee kanten van de
zelfde (kapitalistische) medaille zijn, zullen de kansen van een werkelijk
anti-kapitalistische beweging in dit land nihil zijn.

Dit betekent niet te beweren dat we het kapitalisme kunnen weg
hervormen (de marktplaatsen staan zulke hoop in de weg). Noch is het
om blind te zijn voor de beperkingen in het creŽren van eilanden van
anarchie binnen de zee van het kapitalisme. Het is eenvoudigweg om
voor te stellen dat het in ons belang is experimenten in samenwerking in
het hier en nu te steunen omdat ze laten zien dat het anarchisme
levensvatbaar is. Maar we moeten nooit vergeten dat om ze volledig te
ontwikkelen, cooperaties deel moeten uitmaken van een bredere
sociale strijd en beweging. Zonder dit kunnen het kapitalisme en de
staat ze gemakkelijk zonder angst voor een uitdaging tolereren.

Daarom kunnen cooperaties, terwijl ze een belangrijk terrein voor
praktische anarchie zijn, slechts deel van onze activiteit zijn. Het
volledige potentieel van cooperaties kan slechts ontstaan met
socialisatie en dat vereist een revolutie. We moeten ook een bredere
sociale beweging opbouwen die de toekomstige maatschappij creŽert
terwijl het bestaande wordt bestreden. Echter, als deel van het
opbouwen van zo'n beweging zouden we cooperaties moeten steunen
als een praktisch alternatief voor de nationalisatie (d.w.z.
staatskapitalisme) waarvoor links pleit.

> Uit Freedom
Tweewekelijks verschijnende anarchistische krant
7 februari 2004
http://www.freedompress.org.uk

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center