A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Başka Bir Savaş Mümkün!

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, September 29, 2003 7:49 am


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
BAŞKA BİR SAVAŞ MÜMKÜN!

Savaşlar ve Sınıflar
Toplumsal sömürünün, eşitsizliğin ve savaşların ana
kaynağı küresel kapitalizmdir. Bir yerdeki patronlar
uğruna bir yerdeki politikacıların emriyle savaşlara
girmektense her yerde patronlar ve politikacılara
karşı bir "savaş" yürütmek daha akıllıca. Kapitalizmin
devrilmesi ve kalıcı barış yolunda verilecek esas
mücadelenin sınıfsal zeminde yürütülmesi gerekir.
Sınıf mücadelesinden kopuk olarak yürütüldüğünde izole
olarak kalan savaş karşıtlığı veya feminist,
çevreci-ekolojist vb. gibi hareketlerin başarılı olma
şansları yoktur.

Liberter Sosyalizm
20.yüzyılda yaşanmış olan "reel Sosyalizm"
deneyimleri, sosyalizmin nasıl olması gerektiğinden
çok nasıl olmaması gerektiğinin birer örneği olarak
düşünülebilir. "Proleterya diktatörlüğü" adı altında
gerçekleşen parti diktatörlüklerinin ve bürokratik
totaliter rejimlerin eşitlik ve özgürlük idealleriyle
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Gerçek anlamda
sosyalizm, emekçilerin kendi öz-yönetim organları olan
konseyler, federasyonlar gibi kendi kararlarını hiçbir
otoriteye tabii olmadan doğrudan demokrasi vasıtasıyla
gerçekleştirebilecekleri kurumların varlığıyla
sağlanabilir. Bu liberter (özgürlükçü) sosyalizmdir.

Ütopya ile bugünü kavuşturmak
Nasıl bir dünya istediğimiz sorusu, o dünyaya nasıl
ulaşabileceğimiz sorusu ile içiçedir. Ne ütopik
sloganları gerçeklikten kopuk bir şekilde her fırsatta
tekrarlayıp durmak, ne de çeşitli kaygılarla
özgürlükçü bir sosyal mücadeleden uzaklaşmak doğru
yöntem değildir. Bu sistemin yarattığı sorunlara karşı
mücadele ederken, özgür, eşit ve adil bir toplumun
altyapısının inşaa edilmesi gerekir. Bugünün toplumsal
sorunlarına karşı mücadele etmek, bazen reform talep
etmek veya tek bir konu ile sınırlı kalmak gibi
gözükse de, sıradan insanlar biraraya gelip
dayanışarak birşeyleri değiştirebildiklerini
gördüklerinde, daha fazlasını istememeleri için neden
yoktur. Herkesin eşit söz, sorumluluk ve karar hakkına
sahip olduğu mücadelelerin en başarılı mücadeleler
olduğu ortaya çıktığında, yeni toplum, eskisinin
kabuğu içinde ve ona karşı inşaa edilmeye başlanmış
demektir.

Liberter-A-resist.ca
*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center