A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) ABD, Minnesota Anarşist Kollektifi'ne Giriş (en)

From Worker <a-infos-en@ainfos.ca>
Date Mon, September 8, 2003 10:22 am


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
Ortabatı'nın, daha özelde Minnesota'nın uzun bir
anarşist organizasyonlar ve direniş tarihi var. Büyük
anarşist provokator Emma Goldman 1911'de Minnesota'dan
geçmişti. Önce Duluth'a, sonra Saint Paul'e, sonunda
da Minneapolis'e geldi. Yol boyunca mitinglerde
konuştu ve ahbap anarşistler ve eski parti
politikalarından yorulmaya başlamış sosyalistlerle
buluştu. Minneapolis'teyken Nicollect ve 7th Street'te
McEleroy's Hall adında bir yerde konuştu. Emma
Minneapolis'te tanıştığı bir kadın hakkında yazdı.
"Ruth haklı olarak diyor ki, tüm yüce sanat
anarşiszmdir, ifade özgürlüğü. Bu genç asilerin
boyadığı, düşlediği, planladığı ve sandviç ve spagetti
yiyerek enfes bir karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma
ruhu içinde yaşadığı kendi stüdyoları var.

Geçmiş yirmi yıl içinde birçok anarşist ve işçi
kollektiflerinin gelip geçtiğini gördük ama bir
anarşist grubun var olmadığı bir an enderdi. The
Seward Cafe Kuzey Amerika'daki en uzun zamandır süren
işçi kollektiflerinden biri. Seksenlerde RABL
(Revolutionary Anarchist Bowling League - Devrimci
Anarşist Bowling Ligi), TCAF (Twin Cities Anarchist
Federation - Twin Cities Anarşist Federasyonu), ARA
(Anti-Racist Action - Anti-Irkçı Eylem, bugün hala
sürüyor), Profane Existence (Kafir Varoluş)'un
başlangıcı, The Emma Center (Emma Merkezi), (Bu
ücretsiz çocuk bakımı, gösteriler, kitaplar ve
toplantı alanı sunan ve ne yazık ki doksan başlarında
kapanan bir anarşist cemaat merkeziydi). Seksen
sonlarında Minneapolis'te başlayan Love and Rage
Federation (Aşk ve Öfke Federasyonu)'nun başlangıcını
gördük (ne yazık ki doksan ortalarında sona erdi).
Love and Rage'in Kuzey Amerika'da son otuz yıl
içindeki en önemli anarşist kollektiflerden biri
olduğu iddia edilebilir.

2000'den beri devrimci ruh hala ezilmedi. Birçok
anarşist fanzinin çıktığını gördük ve Profane
Existence hala güçlü devam ediyor. The Daybreak
Collective (Gündoğumu Kollektifi) ve RAMBL
(Revolutionary Activist Mother and Baby League -
Devrimci Aktivist Anne ve Bebek Ligi) gibi
kollektiflerin ortaya çıkışını da gördük. Ek olarak
yeni ortaya çıkmakta olan pizza kollektifi ve bira
kollektifi gibi başka işçi kollektifleri de var.

Minnesota Anarchist Collective Körfez Savaşı 2'nin
gelişiyle esasen herhangi gerçek bir anarşist kuvvetin
varlığının eksikliğinden doğan hüsran ile ortaya
çıktı. Savaşın başladığı günün ertesindeki X günü
Minnesota içinde hala güçlü bir anaşist cemaat
olduğunu gösteren sağlıklı bir Kara Blok vardı, ama
bir gün sonra insan anarşist cemaatin içinde gerçek
bir dayanışma bulmakta zorlanıyordu. Minnesota
içindeki anarşist cemaat sekterizm tarafından ağır
şekilde bölünmüş ve yok edilmiş hale geldi.

Minnesota Anarchist Collective'in amaçlarından biri bu
sekter bölünmeleri uzlaştırmaya çalışmak ve yeniden
serpilmekte olan bir anarşist cemaat yaratmak. Çoğu
anarşistin hepimizin katıldığı bazı amaçları olduğuna
inanıyoruz, bunlara kapitalizmi, ırkçılığı,
cinsiyetçiliği, sınıfçılığı, heteroseksizmi, ve
koloniyalizmi yoketmek ve elit bir azınlık tarafından
yönetilmenin yok edici doğasını durdurmak dahil. Bu
hususlarda bir araya gelebileceğimizi ve bir kez daha
güçlü ve birlik içindeki bir anarşist direniş cemaati
gösterebileceğimize inanıyoruz. Kapitalizmin doğasının
işçi sınıfı içindeki muhalefeti bastırmak ve
zenginleri gereken her yolla (savaş dahil) iktidar
konumlarında tutmak olması bizim direnişimizin güçlü
ve birlik içinde olmasını daha da önemli ve acil
yapıyor.

Minnesota Anarchist Collective'in başka bir amacı da
anarşist cemaati anarşist/aktivist getodan çıkarmaya
çalışmak. Anarşistler olarak, en derin devrimci
argüman ve eleştirileri oluşturmaya, ancak onları
sadece kendi aramızda yaymaya çalışmaya eğilimliyiz.
Fikirlerimizden konuşarak ve başkalarının kaygılarını
da dinleyerek insanları bizim tarafımıza kazanmaya
çalışmalıyız. Protestoya gittiğimizde bu fikirleri
kıvılcımlamaya yardım etmek için anarşist literatür
getirmemiz lazım. İşte patron imtiyazları ve ücretleri
keserken iş arkadaşlarımıza bu fikirlerden bahsetmemiz
lazım (sonuçlarından korkuyorsanız literatürü mola
odasına bırakın). İnsanların mücadeleleri nerede ve ne
zaman kendilerini gösterirse gidip desteklemeliyiz.
Kaygılarımızı ve duygularımızı daha fazla yayına
yazmalıyız, bu ana akım medyayı da içerse bile. Sosyal
değişim için politikacılara dayanmak yerine doğrudan
eylemi vurgulamalıyız. Cemaatimizden öteye ulaşmak
için birçok daha yol var, ama birbirimize destek
göstermeyi ve yalnız olmadığımızı hatırlamalıyız.

Savaş biraz duruldu ve şu anki yönetim hangi ülkeyi
yokediş yollarına katmayı düşünerek salyalanıyor.
Anarşistlerin gerçekten adil ve sürdürülebilir bir
gelecek için savaş karşıtı kritik bir kitleyi
göstermesi şimdi daha önemli. Kapitalist sistem ve
devlet demokrasisi yerli yerindeyken bu savaşlar süren
bir çatışma olacak. Minnesota Anarchist Collective
yakın geçmişteki Seattle 99 ve 15 Şubat 2003 Kritik
Kitle protestoları gibi tarihi olaylarda gösterildiği
gibi devrimci ruhun canlı ve serpilmekte olduğunun
farkında.

Dayanışma içinde, ve süren devrime,

Minnesota Anarchist Collective 2003
http://www31.brinkster.com/mnacollective/intro

[En > Tr çeviri: O.D.]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center