A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Artikel uit Tierra y Libertad, #182 van de FAI (Iberisch) - Enige overwegingen over politiek (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 7 Sep 2003 14:10:42 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Het woord politiek veroorzaakt vaak afkeer in de anarchistische wereld,
omdat wordt verondersteld dat het anarchisme a-politiek is. Misschien is
het nodig te verklaren in welke zin men de uitdrukkingen politiek en
a-politiek gebruikt. Als politiek staat voor de verovering van de
staatsmacht is het duidelijk dat het anarchisme het afwijst. Als een
ideologie die streeft naar de volledige vrijheid van het individu en het
uitbannen van iedere autoriteit, is de verovering van de staat een doel
dat duidelijk buiten de anarchistische voorstellen ligt. Maar het afwijzen
van de staat als dominant instrument betekent niet dat het anarchisme
macht afwijst. Hoewel het vreemd kan lijken dat het anarchisme haar
concepten over macht en regering heeft. Voor ons moeten beide
onderwerpen worden georganiseerd onder een horizontaal perspectief.
De regering moet totaal democratisch zijn, en daarom moet de macht
gebaseerd zijn op waar het vandaan komt: in het volk en nergens
anders dan het volk. Men sluit de mogelijkheid van permanente
intermediairen in een anarchistische maatschappij (d.w.z.
parlementariŽrs) uit. Maar de vernietiging van het kapitalistische
systeem kan niet van de ene dag op de andere dag worden bereikt. Dit
betekent dat men niet in een paar uur kan overgaan van het meest
verschrikkelijke systeem naar de beste van alle werelden.

Daarom passen we de benadering van Errico Malatesta toe: volgens
hem moet de sociale transformatie geleidelijk zijn, waarbij voldoende
organismen worden geschapen die in staat zijn om de oude instituties
op een effectieve en efficiŽnte wijze af te breken. Dit staat niet in
verband met de overgangsstaat van de proletarische dictatuur die de
marxisten voorstaan, omdat de anarchistische organisatie een
decentrale organisatie is en zich richt op de vernietiging van de staat.
Terwijl het marxisme-leninisme de institutie staat omarmt, ontmantelt
het anarchisme de staat en laat het verdwijnen. Hier ligt het grote
verschil tussen autoritair socialisme en anti-autoritair socialisme. Het is
duidelijk dat al deze processen behoren tot een bepaald domein,
politiek. Dus zijn wij anarchisten politiek en treden we op in de politiek
en zijn we niet bang om dit te verklaren. Het is duidelijk dat we politiek
bekritiseren, maar in de zin van een professionele institutie. Hier
verschillen we totaal van Marx en Lenin die de politieke partijen zagen
als professionele revolutionaire instituties. Volgens de anarchisten zou
de revolutie niet moeten worden geleid door professionals, maar door
het volk zelf. Ook het management zou niet moeten worden uitgevoerd
door mensen die vijandig staan tegenover de zorgen van het volk,
omdat het een elitisme zou scheppen dat in strijd is met de politieke
essentie van het anarchisme. Anarchisme is organisatie, en dat is iets
wat duidelijk moet worden begrepen. We kiezen niet het willekeurige en
dat de dingen komen zoals ze zijn. Dit is niet anarchisme, het is chaos
en de-organisatie. Integendeel, het anarchisme volgt een meer
efficiŽnte discipline, d.w.z. de betrokkenheid van ieder individu als een
fundamentele factor voor het goede leven in de maatschappij. Het
opleggen is negatief. Dus is de anarchistische organisatie de meest
effectieve en degene die de beste resultaten behaalt in de politiek.
Anarchisme is politiek omdat het een duidelijke en heldere optie voor de
nieuwe orde belichaamt ten opzichte van alle andere politieke
stromingen. Terwijl sommigen kiezen voor een federale republiek en
anderen een staatsgemeenschap van een nationaliserende aard,
kiezen wij in plaats daarvan voor een maatschappij die vrij is van ieder
principe van autoriteit en is georganiseerd vanaf de basis naar de top
door de vrije federatie van individuen. Op dezelfde manier dat de
politiek zichzelf in branches en sectoren opsplitst, is het anarchisme ook
actief op deze terreinen van debat en besluitvorming, maar maakt het
de bevolking deel van wat wordt overeengekomen. Sommigen
beschouwen het anarchisme niet als levensvatbaar omdat iedereen in
permanente vergadering zou moeten zijn, en ze liegen bewust. Omdat
de behoeften in mijn buurt alleen bekend kunnen zijn bij mijn buren en
mij, en we kunnen het regelen door middel van vergaderingen waarbij
iedere functie wordt opgesplitst. En over de algemene onderwerpen als
onderwijs of gezondheidszorg zijn er gemeenschappelijke criteria die de
hele bevolking deelt, zodat we hierdoor kunnen samenwerken. Het
anarchistische systeem is simpel en rationeel, niet zoals het
kapitalistische en liberale systeem, waarin de besluiten van het
management worden opgelegd zonder degenen die er mee moeten
leven te raadplegen. Politiek betekent niet parlementarisme en staat,
zoals economie niet kapitalisme betekent. Wij anarchisten hebben onze
eigen voorstellen over politiek en economie, die gericht zijn op
werkelijke macht van het volk en socialisme. Het anarchisme is zeker
een manier van leven en gedrag, maar dit heeft te maken met het
interne deel van de ideologie. Als een beweging is het een politieke
beweging die vecht voor duidelijke doelen. Hier in het Iberische
Schiereiland vechten onze organisaties voor deze doelen. De CNT is
een confederatie van vakbonden, maar de FAI is een politieke
organisatie die strijdt voor de bovenstaande principes. Dit betekent niet
dat de FAI zichzelf zou moeten presenteren aan enige machtsinstantie.
Juist het tegenovergestelde, en degenen die dit denken hebben het
anarchisme niet begrepen. De FAI moet vechten voor de principes en
tactieken tot het doel is bereikt, en dit staat niet ter discussie. Dit is de
reden dat we ieder hervormingsgezind model in het anarchisme, zoals
het libertair municipalisme en stromingen die de essentie en de
geschiedenis van de anarchistische beweging misvormen zoals het
"opstandige anarchisme", afwijzen. (over dit onderwerp dat gaat over
ideologische misvorming is het de moeite waard de polemieken tussen
Malatesta en Merlino te lezen, die recentelijk zijn gepubliceerd in
Malatesta's boek "Writings"). Beide zijn afwijkingen van de theorie
waartegen we binnen de beweging moeten vechten. Sommige van deze
posities verwerpen het idee van arbeid zelf. Arbeid is de enige rijkdom
die bestaat en de anarchistische ideologie keurt arbeid goed als een
noodzakelijk en onvermijdelijk element. Wat moet worden afgeschaft is
de loonarbeid, die de uitbuiting van de ene mens door de andere mens
in stand houdt.
En tenslotte zouden we een ander punt willen toevoegen waarin onze
politiek verschilt van die van hen. Een aspect dat onze politiek heeft en
wat ontbreekt bij de anderen is ethiek. Zonder dat kunnen we
nauwelijks veilig vooruit komen. Zelfs als we onze verschillen onder
elkaar hebben, wat in iedere organisatie bestaat, streven we altijd naar
consensus en weten we hoe we op de moeilijke momenten kunnen
werken in volledige eenheid, omdat onze affiniteit ons helpt dit te doen.
In het aangezicht van ingewikkelde situaties bereiken we altijd een
efficiŽnte uitkomst. Het was te zien in onze positie over oorlog en in
andere gevallen. Ware en oprechte politiek is ethiek en dit bestaat
alleen in het anarchisme. Uiteindelijk zouden we niet bang moeten zijn
om te verklaren dat onze ideologie een politieke stroming is, en als we
in overeenstemming hiermee handelen hebben we een keurig voordeel
in een wereld waarin zo'n gebrek bestaat aan altruistische idealen.
Julian Vadillo


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center