A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela nu: El Libertario #34 - Sept. Okt. 2003 - Redactioneel (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Tue, 28 Oct 2003 21:53:11 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

[Dit redactioneel drukt de meningen uit van de Comision de Relaciones
Anarquistas (CRA) uit Venezuela over het mogelijke Herroepend
Referendum over het mandaat van Hugo Chavez, voorgesteld door zijn
Sociaal-democraten en rechtse tegenstanders]
Michael Bakunin, groot vanwege zijn lengte maar ook vanwege zijn
ideeŽn, zei in 1874 dat het onmogelijk was enig type van sociale
emancipatie uit te voeren door middel van centralistische en autoritaire
systemen. De Russische denker, een van de basisdenkers van het
libertaire denken, leidde een polemiek tegen Marx' ideeŽn. Hoewel ze
allebei vonden dat het bestrijden van ongelijkheden inhield dat de anti-
kapitalistische strijd tot het einde moest worden gevoerd, keerde de
bebaarde anarchist zich tegen het idee dat de enige bron van macht
privť-bezit was, in tegenstelling tot wat Marxisten beweerden. Bakunin
ging verder in het begrip van de menselijke natuur door sociale en
psychologische elementen in de revolutionaire strijd in te voeren.

Het opzetten van vormen van dominantie wordt niet alleen gevonden in
het privť-bezit van de produktiemiddelen, maar ook in het monopolie
van informatie en de overname van het sociale leven door de Staat.
Marxisten dachten dat een overgangsperiode nodig was, de "dictatuur
van het proletariaat", om de door hen beloofde ideale maatschappij te
bereiken. Bakunin verklaarde, decennia voor hun negatieve gevolgen:
"Het is een leugen dat een leidende minderheid gevaarlijker zou zijn
omdat het beweert de uitdrukking te zijn van de zogenaamde wil van
het volk. Maar deze minderheid zal, volgens Marxisten, bestaan uit
arbeiders. Ja, zeker, van ex-arbeiders die, zo gauw ze leiders of
vertegenwoordigers van de arbeiders worden, zullen ophouden het te
zijn en vanaf de hoogten van de Staat zullen neerkijken op de wereld
van handarbeiders; ze zullen, vanaf nu, niet langer het volk
vertegenwoordigen maar zichzelf en hun pretenties om het volk te
besturen. Wie hierover twijfelt weet niets over de menselijke natuur. De
"revoluties" die worden uitgevoerd onder invloed van deze ideeŽn
hebben een nieuwe oligarchie aan de macht gebracht die leidende
functies van het sociale leven monopoliseert, dankzij de controle over
intellectuele en technische hulpbronnen."

Wij, de anarchisten, zijn er van overtuigd dat de strijd tegen
onrechtvaardigheden een gevecht tegen iedere soort van onbetwistbare
macht is. De Staat is niet het produkt van de maatschappij noch het
gevolg van klasse confrontaties, het is eerder hun oorzaak. Als het
Kapitaal wordt bestreden als het centrum van economische macht,
vechten wij, libertairen, met dezelfde energie tegen de Staat als het
epicentrum van het politieke monopolie. "Waar een Staat is - om nog
eens Bakunin te citeren - is er onvermijdelijk dominantie en , als gevolg
hiervan, slavernij; de Staat zonder slavernij, in het openbaar of
verborgen, is onvoorstelbaar: om deze reden zijn we vijanden van de
Staat."

Daarom worden we na ieder verkiezing geconfronteerd met de nieuwe
samenstelling van een besturende bureaucratie die de basis van de
Staat en de onrechtvaardige economische verhoudingen onaangetast
laat. Macht is het doel van degenen die beweren dat stemmen de
magische oplossing is voor een crisis wiens oorsprong wordt gevonden
in het systeem en de structuren. Een nieuwe politieke en culturele
matrix wordt nooit spontaan geboren uit de stembussen, hiervoor moet
het een complex en coherent project voor de maatschappij met zich
mee brengen. Het gebrek hieraan was de reden waarom de Vijfde
Republiek (het Chavez' regime) de exacte copie van de Vierde (het
oude partijen systeem) is geweest. Om deze reden: Que se Vayan
todos! (Laat ze allemaal vertrekken!) Ö met hun populisme,
buitensluitingen en demagogieŽn. Wij zijn de velen die blijven, waarbij
we wensen en affiniteiten vanaf de basis organiseren om onze
omgeving werkelijk revolutionair te veranderen.

Als anarchisten steunen we ieder proces waaraan het volk meedoet en
waarbij het wordt geraadpleegd. Maar, de herroepende referenda
zouden een vruchtbaarder en interessanter proces zijn als ze de huidige
beperkingen niet hadden. Degenen die de vragen opschrijven,
beperken bij voorbaat de mogelijke antwoorden. "Ja" of "Nee" lossen
niets op. Beide kanten willen alleen dat de discussie eindigt met deze
niet van belang zijnde mogelijkheden. Nu opent het niet te ontkennen
gebrek aan waarheid een serie van mogelijke antwoorden (ecologisch,
feministen, anti-militaristisch, boeren), op basis waarvan het nodig is te
bouwen aan een morgen, horizontaal en vanaf de basis, dat gebaseerd
is op solidariteit en vrijheid. Deze opbouw is voor een groot deel
afhankelijk van de vernietiging van de oude structuren. Op dit moment,
hier en in de rest van de wereld, moeten we leugens bestrijden van,
zoals Bakunin in een van zijn brieven schreef: "de meest verachtelijke
en angstige onzin van onze eeuw: de rode bureaucratie." We denken
niet minder aan degenen aan de andere kant. QUE SE VAYAN
TODOS.

[Vertaling: Julio]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center