A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Dublin, Dag van actie brengt afval vrachtwagens tot stilstand (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 26 Oct 2003 13:38:36 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Deze ochtend was er een dag van actie tegen de bin tax in heel Dublin.
Depot na depot verschenen activisten van de campagne in de vroege
ochtenduren om te voorkomen dat de afval vrachtwagens zouden
vertrekken. Deze daad van verzet is ons antwoord op de voortgezette
gevangenhouding van activisten door het hooggerechtshof.
Gisteren werden opnieuw drie vrouwen gevangen gezet, waarmee het
totale aantal van anti-bin tax activisten in de gevangenis op 15 komt.
Mocht er enige twijfel zijn geweest over het feit dat de rechtbanken
bestaan om de arbeidersklasse er onder te houden, dan heeft deze
campagne hieraan een einde gemaakt. De kranten staan vol met
verhalen over miljonairs die het land in de vernieling brengen en politici
die enorme hoeveelheden steekpenningen aannemen, maar geen van
hen wordt gevangen gezet. In plaats hiervan stuurt het hooggerechtshof
steeds opnieuw moeders, vaders en grootouders uit de arbeidersklasse
naar de gevangenis vanwege protest tegen het opleggen van opnieuw
een onrechtvaardige belasting.

Afgelopen avond vond bij de Mountjoy gevangenis een protest van
ongeveer 150 mensen plaats om te protesteren tegen de laatste drie
gevangenisstraffen. Rond dezelfde tijd was er ook een demonstratie
buiten de kantoren van de gemeente in Dun Laoghaire, waarbij
ongeveer 500 mensen aanwezig waren.

Beeld: Menigte bij Mountjoy aan het protesteren, zie:
http://struggle.ws/wsm/bins.html

Deze ochtend deed ik mee aan de Grangegorman blokkade, tezamen
met meer dan 30 anderen uit de gebieden rond het depot. Toen we
aankwamen ontdekten we dat de afval vrachtwagens tijdens de nacht
uit het depot waren genomen en langs de wegen buiten waren
neergezet. Als de gemeente hoopte dat dit ons zou tegenhouden
werden ze teleurgesteld omdat we eenvoudigweg de vrachtwagens
blokkeerden waar ze geparkeerd stonden.

De arbeiders van het depot in Grangegorman wonen grotendeels in de
gebieden er omheen en staan sympathiek tegenover de campagne.
Dus deden ze alleen schijnpogingen om met de vrachtwagens weg te
rijden.

Kort na het nieuws van 8 uur kwam het nieuws door dat bij het depot
aan de Collins Avenue een voertuig van de gemeente op de blokkade
had ingereden, waarbij de secretaris van de campagne, Joe Mooney,
een stukje langs de weg werd meegesleurd voor hij er van af viel. Deze
bestelwagen werd niet bestuurd door een man van het depot maar door
iemand uit een andere regio. Joe, die ook de voorzitter van de East
Wall Bewonersvereniging is, werd naar het ziekenhuis gebracht en
verliet het ziekenhuis rond lunchtijd.

Beeld: Grangegorman blokkade

Toen de depot mensen van Grangegorman dit hoorden kwam een van
hen naar ons om te zeggen dat het hem speet dat dit was gebeurd. Kort
hierna kwam het nieuws door dat in andere depots arbeiders die
weigerden door de blokkades te breken tijdelijk werden ontslagen, dit
gebeurde om 2 uur in Dublin zuid en om 10 uur met rijders van het
depot van Rathmines. Maar toen ik Grangegorman verliet hadden
depotarbeiders koppen thee gebracht naar de activisten.

Ondertussen werd in Collins Avenue vermeld dat de depotarbeiders, die
woedend waren over het omver rijden van Joe, er voor stemden om de
rest van de dag niet te werken. Sommigen besloten in de kantine te
blijven en ongeveer 40 van hen kwamen naar buiten om degenen die
blokkeerden te vergezellen.

Volgens verslagen van het Dun Laoghaire/Sandyford depot hadden de
arbeiders nadat de blokkade enkele uren bezig was een bijeenkomst
binnen het depot en hen werd verteld/ze besloten naar huis te gaan.

Het is nu lunchtijd en volgens de staatszender zullen vandaag vanwege
de blokkades tienduizenden afvalbakken in Dublin niet worden
ingezameld. Als de gemeente of de rechtbanken dachten dat het
gevangen nemen van 15 mensen de rest van ons zou intimideren
hebben ze zojuist een lesje geleerd. De succesvolle actiedag, terwijl de
meeste gebieden nog niet meedoen aan het niet inzamelen, toont aan
dat we de gemeente kunnen verslaan.

Net zo belangrijk is dat voor het eerst de depotarbeiders van
verschillende depots openlijk hun solidariteit hebben getoond met de
campagne. Dit bevestigt wat we al wisten, dat de meeste van hen zo
niet allen tegen de bin tax zijn, gedeeltelijk omdat ze inzien dat
privatisering waarschijnlijk zal volgen als het is ingevoerd.

Het probleem dat ze hebben is dat terwijl nu bijna alle vakbonden bij
bijeenkomsten en conferenties een beleid hebben vastgesteld tegen de
bin tax, het leiderschap van de vakbonden weigert dit beleid uit te
voeren. Sommigen zoals David Begg, president van ICTU, hebben de
campagne zelfs via de media aangevallen. De vakbondsleiders zijn
gebonden aan het sociale partnerschap en hierdoor aan de neo-liberale
agenda die de bin tax bevat.

Veel depotarbeiders zijn bereid verdergaande actie te ondernemen,
maar ze willen dat hun vakbonden hen hierbij steunen (anders krijgen
ze geen geld uit de stakingskas e.d.). Veel van de activisten van de
anti-bin tax campagne zijn vakbondsleden. Velen van hen zijn
vakbondsactivisten, waaronder sommige van degenen die gevangen
zitten. Maar het vakbondsleiderschap staat in de weg.

Op de korte termijn moeten we allemaal zoeken naar manieren om de
vakbondsleiders te dwingen acties te steunen. Maar de lange termijn les
is niet alleen dat de huidige bende van vakbondsleiders slecht is maar
dat de vakbondsstructuren dit ook zijn. De vakbondsleiders zijn niet
alleen in staat geweest de wensen van hun leden week na week te
negeren, maar ook om deze tegen te werken. De gebeurtenissen van
vandaag kunnen dingen aan het licht hebben gebracht die ze niet langer
kunnen negeren. Maar nadat we de bin tax hebben verslagen moeten
we zoeken naar het veranderen van deze structuren en af zien te
komen van systemen die gebaseerd zijn op voltijders die niet kunnen
worden gedwongen zich te houden aan het mandaat van de leden.

Joe Black

http://anarchism.ws
Nieuwe wereldwijde anarchistische index

http://www.struggle.ws
Meer dan 3000 bladzijden over het anarchisme, Ierland, de
revolutionaire geschiedenis van de Zapatista's en strijd rond
globalisering

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center