A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) LiberterSosyalForum, Paris 11-16 Kasım 2003(en,fr,it,de,ct,nl)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 16 Oct 2003 15:12:58 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Paris'te Liberter Sosyal Forum, Kasım
Basın açıklaması ve program
Liberter Sosyal Forum : kapitalizm karşıtı sahada bir
etkinlik.
Liberter Sosyal Forum 11 ile 16 Kasım tarihleri
arasında Avrupa Sosyal Forumu'nda paralel olarak Paris
ve Saint-Ouen (93)'de yapılacak. Bu forum, Evian
sonrasında G8 karşıtı bir kampanya inşa etmeye çalışan
Fransa ve Fransızca konuşan bölgelerdeki liberter,
devrimci örgütlenmelerin bir girişimidir. Bu,
Fransa’da bu mevsimde gerçekleştirilen en önemli
siyasi etkinlik olacak.

Kasım 2002’deki Floransa’daki Avrupa Sosyal Forumu ile
eşzamanlı olarak “the Hub” olarak bilinen alternatif
bir forum vardı. Bu alan, çoğunluğu liberter düşlere
sahip pek çok radikal hareketi kapsıyordu. Bu gruplar
ASF’nin didaktik doğasının küreselleşme karşıtı
hareketin/kapitalizm-karşıtı mücadelenin radikalizmini
ve dinamizmini temsil etmediği inancına bağlı kalarak
çok canlı ve bağımsız bir alan yarattılar.

Paris ve Saint-Ouen Liberter Forumu, Hub’un ruhundan
esinleniyor, ancak özel olarak kapitalizm karşıtı ve
liberter bir etkinlik olması bağlamında daha farklı
olacak. Bu forum, mevcut düzenle bağlarını koparacak,
arkasında hiçbir mali destek olmayacak ve her türden
seçim mantığını reddedecek.

Öte yandan LSF bir kurumsallaşma eleştirisi başlatmak
istiyor ve küreselleşme karşıtı hareketin
“entelektüel” anlamda meşruluğunu sağlama girişiminde
bulunuyor. Bu noktada, ATTAC başkanlarının, Bay
Nikonof ve Cassen’in “solcu” aktivistlere karşı sözlü
saldırılarını da teşhir etmek istiyoruz.

Bunların yanında LSF, düşünce alışverişi, mücadele
deneyimleri paylaşımı ve toplumda fazlasıyla radikal
bir dönüşüm arayışı sırasında oluşturmamız gereken
pratik girişimler konusunda büyük bir fırsat sunacak.
Liberterlerin günümüz siyasetinde yadsınamaz bir güç
olduklarını ispatlamak için analizimize,
pratiklerimize ve girişimlerimize hayat vermek bizlere
bağlı bulunuyor.

Daha fazla bilgi için iletişim kurun,
(İngilizce, İspanyolca veya Fransızca) : Zoé:
contact@fsl-sla.eu.org

Liberter Alternatif, Chiapas Dayanışma Kollektifi,
CNT, Anarşistlerin Koordinasyonu, Anarşist Federasyon,
Anarşist Komünist Federasyon (İtalya), No Pasaran Ağı,
Sosyal ve Liberter Saldırı, Liberter Komünist
Örgütlenme, Liberter Sosyalist Örgütlenme (İsviçre).Paris FSL Programı - Saint-Ouen
11 - 16 Kasım 2003


Salı 11 Kasım

"Toprak ve Özgürlük", Meksika, Kabilya (Cezayir),
Filistin halklarının mücadelesini destekleme günü.
Chiapas dayanışma kollektifinin örgütlediği
tartışma/sergi/bilgilendirme. Paris civarında farklı
yerlerde.


Çarşamba 12 Kasım

Cinsiyetçilik ve ataerkillik karşıtı gösteri,
düzenleyen ASF ile bağlantılı Kadın Koordinasyonu.
Akşam için programda bir tartışma var : 92 rue
d'Aubervilliers, Paris 19th.

Perşembe 13 Kasım

8pm : İlkbahar-yaz 2003 mücadeleleri üzerine tartışma,
sonuçlar ve perspektifler, sınıf mücadelesi
sendikacılığının ve anarko-sendikalizmin yeri neresi ?
Yer : 33, rue des Vignoles, Paris 20th.


Cuma 14 Kasım

2 pm : Kapıların açılması
3-5 pm : eşzamanlı iki tartışma :
* Yoksulluğun kriminizasyonu, toplumsal apartheid ;
* Medya, değişken deneyimler (Telebocal, Zaléa TV,
Samizdat, Indymedia, Radio libertaire, PrimiTV ile...)


5 pm : Ara
6 - 8.30 pm : Eşzamanlı üç tartışma :
* Cinsiyetçiliğe, ataerkilliğe, cinsiyetçi yapıya
karşı ;
* Liberter Kamu Hizmetleri : Eşitlik, devlet
olmaksızın ücretsiz ?
* Savaş dönemlerinde propaganda

10 - 11 pm : Kara ve kızılda ana toplantı ve parti


Cumartesi 15 Kasım

9 am : Kapıların açılması, anarşist kitaplar
sergisinin açılması
9.30 - 12.30 am : Eşzamanlı üç tartışma
* Çevre, üretimcilik;
* Annemasse'deki G8-karşıtı, Vaaag, başarılı
seferberlikleri anımsama ;
* Meksika'daki toplumsal deneyimler ve mücadeleler
(Chiapas dayanışma kollektifi ve SIL ağı aktivistlerin
katılımıyla)
1 pm : Ara
2 -7 pm
Liberter Sosyal Forum'un gösterisi, Öğlen Place des
Fêtes, Paris 19th'dan place de la République'a kadar,
ardından Avrupa Sosyal Forumu'nun geçit-törenine
katılım.

8 pm : Eşzamanlı üç tartışma
* Liberter Eğitim : Uluslararası karşılıklı yardımı
pratiğe dökmek ;
* Toplumda emeğin yeri ;
* Kültür ticareti

Pazar 16 Kasım

9 am : Kapıların açılması
9.30 - 12.30 : eşzamanlı üç tartışma :
* Toplumsal mücadeleler ve liberter pratikler. Eylem
günlerinden kendiliğinden-örgütlenen genel greve..
* Aşırı sağ.
* Laiklik, dinler...

12.30 am : Ara
2 -5 pm : Eşzamanlı üç tartışma :
* Yurttaşlık mı sınıf mücadelesi mi, alternatif
küreselleşme mi kapitalizm karşıtlığı mi ?
* Yoksulluk karşıtı mücadeleler?
* Mobilite, dolaşım özgürlüğü.
5 pm : FSL'nin kapanışı, FSL'ye destek amacıyla
düzenlenen konser : CICP, 21 ter rue Voltaire, Paris
11th.


Video meydanı
Cuma 3 pm'den pazar 4 pm'e kadar, kısa-filmler,
filmler, video raporları, röportajlar.

Sergiler (Saint-Ouen'de sunulacak) :
Reklamcılıkta kadın imgesi
İspanyol devrimindeki anarşistlerin afişleri
(1936-1939)
Paris "Komünü"
2003 ilkbaharındaki gösteriler ve grevler

Kitapfuarı
Kasım'ın 10'undan 16'sına kadar,
Radio Libertaire (Radyo Liberter) bütün programlarını
sosyal forum ve kitap fuarı çerçevesinde seferber
ediyor. Tartışmalar bir stüdyodan canlı olarak
yayınlanacak.

FSL'nin gerçekleştirileceği mekan kendiliğinden
örgütlenecek, katılım serbesttir ve bir kreş
bulunacak.


FSL ve kitap sergisi hiçbir maddi destek almıyor,
ancak giriş ücretsiz olacak. Tüm ziyaretçilerimizin
mekanın sorumluluğunu üstlenmelerini ve FSL girişimini
desteklemelerini rica ediyoruz.

Mekan Annemasse’deki G8-karşıtı zirve sırasında
kendiliğinden örgütlenen köy (Vaaag) ya da Larzac’taki
gibi kendiliğinden örgütlenecek, ücretsiz ve
vejetaryen olacak.
Saint-Ouen’de çocuklar için bir yuva olacak : Bilgi
almak veya yardım önerisinde bulunmak için Christine
ile iletişim kurun : christine.rebatel@wanadoo.fr


Daha fazla bilgi için iletişim kurun,
(İngilizce, İspanyolca veya Fransızca) : Zoé:
contact@fsl-sla.eu.orgfsl-sla.eu.org*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center