A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) 27 Eylül, Anarka-feminist bildiri

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 7 Oct 2003 22:22:55 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

[27 Eylül'deki savaş-karşıtı mitingde anarka-feministler tarafından
dağıtılan bildiri]
>From: sanarsi_femin-A-yahoo.com
HAYATTA KALMAK İÇİN YAŞAMIN KOŞULLARINI ELE GEÇİRMELİYİZ
Anarşistlerin gelecekteki bir hayaller dünyasında yaşadığı ve bugün
yaşananları görmediği sıkça söylenir. Biz kadınlar, onları fazlasıyla iyi
görüyoruz ve bu nedenle de bize rahat vermeyen önyargılar ormanına
elimizde pala taşıyarak giriyoruz.

Asırlardır yeraltında kalarak gizli, kurnaz, marifetli, sessiz, direngen,
fazlasıyla duyarlı ve tüm iletişim yeteneklerinde uzman hale gelmeyi
öğrendik. Kendi hayatta kalma [mücadelemiz] için, "hükmeden" gözlere
gözükmeyen devrim ağlarını örmeyi öğrendik.
‘Biz botların neye benzediğini biliriz Altından bakıldığında,biz botların
felsefesini biliriz...Yakında yabani otlar gibi işgal edeceğiz, her yeri
ancak yavaşça; tutsak bitkiler bizimle beraber isyan edecekler, çitler
devrilecek, sarsılıp yıkılacak tuğladan duvarlar, artık çizmeler
olmayacak, Bu arada pislikle besleniyor ve uyuyoruz; ayaklarınızın
altında bekliyoruz. Saldır dediğimiz de hiçbir şey işitmeyeceksiniz ilk
önce.’
Silahlı kuvvetleri, polisi ve nükleer silahlarıyla bütün bir insan ırkını
bir anda yok edebilecek olan güçlü bir Devlet ile karşı karşıya değiliz
sadece; aile, okul, kilise ve TV ekranıyla beslenen, ev yapımı bir
pasiflik türü sayesinde her gün devamlılığı sağlama alınan yaygın bir
otorite ve hiyerarşik biçimler önünde saygıyla eğilirken buluyoruz
kendimizi. Sadece küçük, dağınık anarşist etkinliğin olduğu çok büyük
bir ülkedeyiz, hazırlıksız değiliz, aynı zamanda Fransa ve İspanya'daki
[Devletlerin] birleşik gücünden daha güçlü bir Devlet tarafından
cüceleştiriliyoruz. ( Fransa'da anarşizmin kuram ve pratiğindeki
yetersiz hazırlık ve potansiyel olarak sempatik sol-kanat grupların
otoriterliği ve bürokrasisi ile birleşen Devlet'in devasa gücü
sebeplerinden devrim terk edilmişti. İspanya'da devrim, yaygın hazırlığı
nedeniyle Fransa’dakinden çok daha yaygındı ve direngendi. Ancak yine de
sonunda faşist Devlet ve otoriter solcular tarafından ezildi. Bu
faktörlerin Birleşik Devletlerin bugünkü durumuyla olan ilgisini
düşünmek önemlidir.)
Bu büyük farklılıklara karşın ayakta olduğumuzu söylemek hafife almak
olur. Ancak Düşman'ı merhametsiz, fethedilemez bir dev olarak tanımlamak
bizi nereye götürür? Kadercilik ve yararsızlıkla kendimizin felç
edilmesine izin vermezsek, bu bizi insanlığın kurtuluşu için mücadelenin
içinden bakılacağı çerçeve olarak anarko-feminizm üzerine yoğunlaşacak
şekilde devrimi yeniden tanımlamaya zorlayabilir.
Devrimin yeni kavramsallaştırmasının anahtarını elinde tutan kadınlardır;
devrimin artık iktidarın ele geçirilmesi veya bir grubun --her ne
koşulda, ne kadar süreyle olursa olsun-- diğer başka bir gruba hakimiyet
kurması demek olmadığını kavrayan kadınlar.
Yıkılması gereken bizzat tahakkümün kendisidir. Gezegenin yaşamı bizzat
buna bağlıdır. İnsan ırklarının sistematik bir şekilde yok edilmesine
artık izin verilmemesi gibi, erkeklerin kendi çıkarları doğrultusunda
çevreyi ahlaksızca [şehvetle] maniple etmelerine artık izin verilemez.
Hiyerarşinin ve otoriter düşünce yapısının varlığı insanlığın ve
gezegenin varoluşunu tehdit etmektedir. Küresel kurtuluş ve liberter
politikalar yalnızca ütopyacı boş hayaller değillerdir, gereklilik
haline gelmişlerdir. Hayatta kalmak için yaşamın koşullarını ele
geçirmeliyiz. Bu ülkede anarşist hazırlık yok değil. Bu, biçimleri
tarihsel zorunluluğu ve bizzat tarihin sürecini paramparça edecek
devrime kendilerini (sıklıkla bilmeksizin) hazırlayan kadınların akıl ve
eylemlerinde vardır.
Kadınlar olarak, bizler bu sürece katılım için özellikle uygunuz.
Mücadelemizin gerekli devrimci çerçevesi olarak anarko-feminizme
odaklanmak, önümüzdeki görevin uçsuz bucaksızlığını reddetmek değildir.
Ezilmemizin ve Düşman'ın çok büyük gücünün kökündeki nedenleri "çok iyi"
görüyoruz. Ancak tamamlanmamış veya terk edilmiş devrimlerin ölümcül
tarihi döngüsünü kırmanın yolunun, bizim için --"Ütopyayı Gerçek Yapmak"
kısmında
betimlenecek olan "içini oymak" süreci türünden bir şeye işaret eden—yeni
tanımlamalar ve taktikler gerektirdiğini de görüyoruz.

ANARŞİ VE İSYAN
KADINLAR OLMADAN
OLMAZ*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center