A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [İstanbul-IMC] Köle değil işçiyiz, birleşince güçlüyüz

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 14 Nov 2003 08:45:01 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Bahçelievler Posta Toplama ve Dağıtım Merkezi’nde taşeron posta
dağıtıcısı olarak çalışan işçiler yaklaşık bir aydır sürdürdükleri
direnişlerini anlatmak için bugün (13 Kasım), Sirkeci Büyük Postanede,
PTT İstanbul Avrupa Yakası Başmüdürülüğü önünde saat 12.30'da basın
açıklaması yaptı.
Eyleme aileleriyle katılan işçiler Sirkeci’den postane önüne kadar
sloganlar atarak yürüdüler. İşçilere taşeronlaşmaya karşı mücadelenin
bir başka ayağı olan lastik işçileri, Beyazıt’tan yürüyerek Sirkeci’ye
gelen öğrenciler, Haber – Sen, bazı sol gruplar ve anarşistler destek
verdi.
---------------------------------------------
Bahçelievler Posta Toplama ve Dağıtım Merkezi’nde taşeron posta
dağıtıcısı olarak çalışan işçiler yaklaşık bir aydır sürdürdükleri
direnişlerini anlatmak için bugün (13 Kasım), Sirkeci Büyük Postanede,
PTT İstanbul Avrupa Yakası Başmüdürülüğü önünde saat 12.30'da basın
açıklaması yaptı.
17 Ekim’de Bahçelievler Posta Toplama ve Dağıtım Merkezi’nde taşeron
posta dağıtıcısı olarak çalışan 153 işçi kendilerine dayatılan kölelik
koşullarını red ederek, aylık 290 milyon değil insanca yaşanabilecek bir
ücret ve ücretli izin, kıdem – ihbar tazminatı, fazla mesai gibi gasp
edilen haklarını almak için Birleşik İşçi Sendikası’nda (BİS)
örgütlenerek eyleme geçmişti. PTT ve taşeron firma işçilerin haklı
taleplerini görmek bir yana bu meşru eyleme katılan posta işçilerini
işten çıkartma yolunu seçti. İşçiler o günden beri 24 saat Bahçelievler
Posta Toplama ve Dağıtım Merkezi önünde yağmur ve soğuğa rağmen
direnişlerini sürdürüyor. Direniş işçilerin talepleri kabul edilene,
takım sözleşmesi imzalanıp, tüm işçiler işlerine geri dönene kadar devam
edecek.

Eyleme aileleriyle katılan işçiler Sirkeci’den postane önüne kadar
sloganlar atarak yürüdüler. İşçilere taşeronlaşmaya karşı mücadelenin
bir başka ayağı olan lastik işçileri, Beyazıt’tan yürüyerek Sirkeci’ye
gelen öğrenciler, Haber – Sen, bazı sol gruplar ve anarşistler destek
verdi. Sık sık “Yaşasın PTT direnişimiz”, “Köle değil işçiyiz,
birleşince güçlüyüz”,“PTT işçisi yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek
başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın sınıf mücadelesi”
sloganları atıldı. Polisin yoğun ilgi gösterdiği eylem basın
açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.

Basın Açıklaması:

BASINA VE KAMUOYUNA
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÇAĞRIMIZDIR:
HİLEYİ SONA ERDİRİN, BİZİ İŞE İADE EDİN!

Sayın basın mensupları ve basın açıklamamızı izlemeye gelen değerli emek
dostları; bildiğiniz üzere Bahçelievler Posta Toplama Ve Dağıtım
Merkezinde "Köle değil işçiyiz, Birleşince güçlüyüz!" şiarı ile
başlattığımız haklı mücadelemiz birinci ayım doldurmak üzereyiz. Sizlere
evlerimizde yanmayan sobalardan, su ve kuru ekmekle açtığımız
iftarlardan, işverence kanunsuz şekilde verilmeyen vizite kağıtları
nedeni ile tedavileri yarım kalan çocuklarımızdan bahsetmeyeceğiz.
İçerde taşeron işçisinin alınterinin kimin cebine hortumlanacağına karar
verilmesi için ihalenin yapıldığı bu önemli günde, tüm olumsuz koşullara
ve zorluklara karşın haklarımızı almadan ve takım sözleşmesi imzalamadan
çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğimizi anlatacağız. Bunu sizlere
anlatacağız ki, siz de, biz taşeron işçilerini insandan bile saymayan
zihniyetin sahiplerine yanıldıklarını ve
yenilmelerinin kesin olduğunu anlatabilin.
İşte sizlerin aracılığınızla sesleniyoruz;


Ey PTT İdaresi!

Başta kamu hizmetlerinin devlet memurları veya benzer statüdeki kamu
görevlileri tarafından kesintisiz olarak yürütüleceğini emreden
Anayasanın 128. maddesi olmak üzere; asıl işin bölünerek taşerona
devredilmesini yasaklayan İş Kanunu'nun 2. Maddesi ile PTT dışında posta
dağıtımını kati olarak yasaklayarak posta tekeli tesis eden PTT Kanununa
aykırı biçimde 8 yıldır sürdürdüğünüz posta dağıtımını taşeronlaştırma
uygulamasına son verin. Artık bu hile ile kadrolu posta dağıtıcıları ile
tamamen aynı işi yapmamıza karşın kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai
ücreti, yıllık ücretli izin başta olmak üzere her türlü haktan mahrum iş
güvencesiz olarak ve kadrolu postacıların neredeyse üçte biri ücretle
taşeron işçi
çalıştırmanızın hiçbir koşulu kalmamıştır. Anayasaya ve ilgili kanunlara
aykırı bu durumu derhal düzeltip, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapıp,
biz işçilerin haklı taleplerini içeren takım sözleşmesini imzalayarak
bize karşı hilenizi sona erdirin. Bizleri bu kez olması gerektiği
biçimde yani PTT bünyesinde çalışmak üzere ise iade edin.

Ey Taşeron İşveren öncü Doğan Patronları;

Yalan ve iftiralarla bizi ekmeğimizden etmek istiyorsunuz ama
başaramayacaksınız. Sizlerle hesaplaşmamız mahkemelerde sürecek. Hiç bir
iş yapmadan bizim alın terimizle kasanızı doldurma devri sona eriyor.
Posta emekçileri bir kanser gibi bu güzide kurumu saran siz ve
kartelinize bağlı başka dağıtım merkezlerindeki diğer taşeron patronları
defetmeye kararlı. Mücadelemiz kölelikten başka anlamı olmayan
taşeronlaştırma düzeneği kırılıncaya kadar hiç aralıksız sürecek. BÎS
bizi örgütleyinceye kadar, işçi arkadaşımızın birisinin deyimi ile biz
işçileri NAZİ Kampına çevirdiğiniz dağıtım merkezinde ezdiniz,
sömürdünüz, ücretlerimizi repo yaptınız, sürekli geciktirdiniz, keyfine
göre kesintiler yapıp. 7 yıl çalışan bir çok işçi kardeşimizi hiçbir
haklı neden yokken bir lira tazminat ödemeden kapıya koydunuz. Babamız
öldü, iş arkadaşımız öldü, kardeşimiz evlendi bir gün bile izin
vermediniz. Yıllarca bayram, yılbaşı demeden çalıştığımız halde ücretli
izin hakkımızı kullandırmadığınız. Aslında biz sizlere karşı maddi değil
manevi bir mücadele yürüttük ve yürütüyoruz. Görünür sonuç ne olursa
olsun, kendi aranızdaki sohbetlerde koyunlara, hatta utanmazca böceklere
benzettiğiniz işçiler olarak, size insan olduğumuzu, hem de birleşince
sizden daha güçlü olabileceğimizi ispatladık. Yani size karşı
mücadelemiz, korku ve güvensizlik zincirlerini kırarak harekete
geçtiğimiz 17 Ekim 2003 günü kazanılmıştır gerisi boş laftır...
Son bir sözümüz de PTT'nin diğer merkezlerinde çalışan taşeron işçisi
kardeşlerimize;
"ölmek var dönmek yok!" şiarıyla direnen BİS üyesi postacılar olarak
sizleri de bu haklı mücadeleleye davet ediyoruz. Gelin hizmet
üretiminden doğan gücümüzü birleştirelim ve ortak bir mücadele hattı
örelim. Birleşirsek zafer bizimdir.
Katılan tüm emek dostlarına basın açıklamamıza katıldıkları için sonsuz
teşekkürler ederiz. 13.11.2003

YAŞASIN PTT DİRENİŞİMİZ!
KÖLE DEĞİL İŞÇİYİZ, BİRLEŞİNCE GÜÇLÜYÜZ!
YAŞASIN TAKIM SÖZLEŞMESİ!
YAŞASIN İŞÇİLERİN MÜCADELE BİRLİĞİ!

Bahçelievler Posta Toplama ve Dağıtım Merkezi Direnişçi Taşeron Posta
İsçileri

Fotoğraflar ve haber kaynağı:
http://istanbul.indymedia.org/news/2003/11/3172.php*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center