A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Bir Ermeni anarşisti - Aleksandr Moiseyeviç Atabekyan

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 10 Nov 2003 16:12:56 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Aleksandr Moiseyeviç Atabekyan
( 02.02.1868-05.12.1923 * )
[Kafkasya'da doğan Atabekyan,] 1186-96’da Cenevre Tıp
Fakültesini bitirdi. Doktor. Ermenisten SDPye ( Gnçak
) girdi, daha sonra partiden ayrılıp anarşist oldu.
Cenevre’de Ermenice ve Rusça anarşist yayınlar
çıkartı. 1893 yazında Bulgar anarşist P. Stoyanov ile
birlikte yayıncılık üzerine görüşmek için P.A.
Kropotkin’i görmeye Londra’ya gitti. Sürgündeydken
aktif politikadan uzaklaştı. 1914 yılının sonundan
itibaren Kafkas cephesinde askeri hastanede çalıştı.
1917 Ekim darbesi arifesinde savaşın sadece Almanya ve
Avustuys-Macaristan için değil, Rusya içinde yıkıcı
olacağını ifade ederek ( Kropotkin bir dönem savaşı
destekler, bu yüzden Lenin tarafından militarist
devrimci/anarşist olarak anılıdı ) emekçileri şiddetli
sınıf mücadelesinde ve “sokak bolşevizminden”
koruyacak anarşist sosyal devrime önderlik etmesi için
Kropotkin’e açık mektup yazdı.
1918 Nisan-Temmuz aylarında Anarkhia ( Anarşi )
gazetesinde bolşevizm eleştirisine ve anarşist
hareketin problemlerine ayırdığı 30’un üzerinde makale
yayınladı. 1918 baharında G.B. Sandomirski ile
birlikte Pochin ( İnisiyatif ) adlı yayınevi kurdu.
1922'nin sonuna kadar Sandomirski ile birlikte 24
broşür yayınladılar ve ayrıca yayınevi ile aynı adı
taşıyan dergide Kropotkin’in bir dizi mektubunu ve
onun hakkında anılara yer verdiler. 1922’de içişlier
komiserliği tarafından tutuklandı. Ocak-Şubat 1921’de
Dmitrov’da hasta Kropotkin’ine refakat etti. Kropotkin
müzesinin kuruluşunda aktif olarak bulundu. Pochin
yayınevinin kapanmasından sonra ( 1922 sonu ) tekrar
doktorluk mesleğine döndü.


[ Sanal Molotof Mesaj Panosundan:
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1068466969
]
(*) [ Ölüm tarihine ilişkin farklı bir tarihsel
değerlendirmeye göre Atabekyan anarşist görüşleri
nedeniyle 1929 yılında Bolşevik hükümet tarafından
"kaybedildi"
http://stiobhard.tripod.com/east/armenia.html ]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center