A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Claaacg8 Journal nr. 2: Vrouwen & Oorlog (it) (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 25 May 2003 18:03:36 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

> VROUWEN EN OORLOG
Nu vindt een krankzinnige oorlog plaats in Irak, volgend op een
embargo dat twaalf jaar duurde. Deze Tweede Golf Oorlog, die er niet
langer in slaagt de duizenden burgerslachtoffers te verbergen, is slechts
de laatste in een serie van crises en lokale en wereldwijde conflicten -
de Eerste Golf Oorlog, de oorlogen in het voormalige Joegoslavië,
Kosovo en de oorlog in Afghanistan. Vrouwen zijn (behalve als ze
mannen nadoen en meedoen) gemakkelijke doelen in burgerpopulaties
en zijn vaak slachtoffers van verkrachting dat wordt gebruikt als een
oorlogswapen. De kwestie van geslacht in verhouding tot oorlog is een
probleem waarover moet worden gediscussieerd.

Inderdaad, het verband tussen de oorlogen van nu, het nationalisme en
kwesties van geslacht zijn onderdeel van een economisch, cultureel,
politiek en sociaal proces. Dit verband verschijnt en ontwikkelt zich
gewoonlijk in het aangezicht van oorlogen in de gebieden die ze
ondergaan.

Tijdens recente oorlogen waren het nationalisme en de etnische
kwestie de rechtvaardigingen die werden gebruikt voor de ontwikkeling
van zogenaamde "rechtvaardige oorlogen" - het nationalisme en
etnische gemeenschappen verheffen zichzelf en verbergen vaak de
ware motieven van een economische en politieke aard die ten
grondslag liggen aan een oorlog, een intern conflict of een burgeroorlog.

Wat gebeurt er, vlak voor een oorlog, in een maatschappij die opbreekt
door de effecten van het nationalisme? Zoals in ex-Joegoslavië, maar
niet alleen daar, zijn het burgerrechten die minder belangrijk worden en
vrouwen worden het meest van allen getroffen en het meest verzwakt in
hun contractuele vaardigheden, zowel op een economisch niveau als op
een politiek of sociaal niveau. Vanuit een economisch gezichtspunt
weten we dat historisch gezien vrouwen tijdens oorlog, crisis of
verarming op grote schaal verliezen. In het geval van werkgelegenheid
zijn het vrouwen die de eersten zijn die hun banen verliezen.

Op het politieke vlak in zulke tijden worden het niveau van politieke
vertegenwoordiging van vrouwen, de gelijkheid van kansen of het
politieke werk in de richting van respect voor verschillen in geslacht (op
zijn best) naar de achtergrond verbannen omdat de politieke agenda
gelijke voet moet houden met de noodtoestand en crisis. Vrouwen
worden daarom buitengesloten uit het debat als zogenaamde zinloze
elementen in tijden van crisis en noodtoestand, omdat de macht in het
aangezicht van "moeilijkheden" eenheid vereist - het vereist dat we
allemaal burgers zonder onderscheid worden en in het bijzonder dat we
niet denken als vrouwen.

Op het sociale gebied en door de media wordt de situatie van crisis
weergegeven in een toenemende marginalisatie van vrouwen uit de
publieke sfeer en uit het sociale en politieke leven, zodat ze terugkeren
naar huis en de rol van "engelen van de haard" opnieuw op zich nemen
of het werk van verzorging verrichten tijdens oorlog, als verpleegsters of
moeders, vrouwen of verloofden van de soldaten aan het front.
Oorlogen, internationale crises en nationalisme veroorzaken niet alleen
dood en vernietiging - ze leiden ook altijd tot het beperken van die
vrijheden en waardigheid die werden gewonnen na lange strijd. Een
feministische visie is nodig om vanuit een ander gezichtspunt te kijken
naar gebeurtenissen, in het bijzonder in tegenstelling met het
patriarchale, macho gezichtspunt dat zo typerend is voor oorlog en
militarisme.

Tekst overgenomen uit Claaac Journal nr. 2
Mei 2003 - 1 euro - 8 bladzijden

Convergence des luttes antiautoritaire et anticapitaliste contre le G8
(Samenkomst van Anti-Autoritaire, Anti-Kapitalistische vormen van
Strijd Tegen de G8)

CLAAAC G8
c/o La plume noire,
19, rue Pierre Blanc
F - 69001 Lyons
website: http://www.claaacg8.org
e-mail: claaacg8@claaacg8.org

[vertaling - nmcn/ainfos]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center