A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Stödspelning för Direkt Aktion

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Wed, 21 May 2003 22:02:36 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Torsdag 29/5 20:00 Stödspelning för Direkt Aktion
Malmö på Panora. På scen:

- Article Nine
- Beyond Pink
- Psittacosis

Inträde: 40 :- (gratis D.A. till dom som kommer först!)
Ingen åldersgräns.
S:t Gertrudsgatan 4

Arrangör: SUF Malmö och Teen Riot

http://www.suf.cc/malmo
http://www.suf.cc/da


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center