A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr)İML-A-SIZ İlk sayısında neler var?

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Mon, 12 May 2003 23:30:47 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
İML-A-SIZ; (Dergideki ilk yazı)

Türkiye'de; "Kara,Amargi,APolitika,Efendisiz,Efendisizler,Anarşi,Kaos
GL,Kara MecmuA" ve daha başka dergiler fanzinler ifade etmeliyiz ki birey
insan önünde müthiş bir ufuk açtı.Kuşkusuz bunlara;
"Varlık,Sombahar,Ludingirra,Şiir atı,Uç,Radikal İki" gibi farklı
anlayışlara açık dergiler ve gazete ekleri de verilebilir.Benzer
katkılarından dolayı; "Ayrıntı,,Metis,Kesit,Opus,Kaos ve Öteki"
yayınevlerini de özellikle anmalıyız.Gelişme politik dünya kadar
sanat-edebiyat dünyasında da yetersiz de olsa bir karşılık buldu.
"Promete,Kül,Kunduz Düşleri,Üto-piya,Kavram Karmaşa,Budala,Kum
Yazıları,Kötü Tüccarlar,Sardunyalar ve
Kaplumbağalar,Özgür Karart" gibi dergiler ve bir sürü fanzin edebiyat
dünyasında da anarşistlerin varlığını duyurdu.Burada en önemli katkı
okuyan yazan insanın bireyleşmeye ve kendileşmeye yönelik yıkıcı
tavrıydı.Okuyan ve yazanın ilk başta kendine ve yazdığına yönelik
acımasız okur tavrı göstermesi ve bunda ısrar etmesi önemlidir.Bu
süreçte içinde taşıdığı zaaflara rağmen bireyliğin ürettiği ve sözcüğün
gerçek anlamıyla bireyin yazdığı ve yaşadığı pratik özellikle şiirde
karşılık buldu.Bu gelişme ve eğilimler bireyin kendisinden başlayan
yıkıcı pratiği geliştirmesine imkan oldu.Burada söz konusu gelişmenin
itici gücü ise eleştirel bilincin anarşist olduğuna ilişkin öngörüydü.Ne
var ki dergilerin büyük çoğunluğu zaman içinde ya çıkamadı yada ortodoks
tavırlarından dolayı okur-yazar çevresini isteyerek dağıttı.

Bunlardan sonuncusu olan "Kavram Karmaşa" özellikle 16-28.sayıları
arasında ele aldığı konularla anarşizme sanat-edebiyat dünyasında bir
alan açtı.Ne var ki dergi bir zaman sonra bir mevzi bir özgürlük alanı
olmaktan çıktı.Bizi anarşist bir dergi oluşturmaya vardıran süreç böyle
başladı.Yalnızca özgürlüğün geçerli olduğu,otoriter,totaliter,faşizan
egemenlikçi tavrı reddeden,başka bir eşitlikçi biçimin olabilirliğini bir
bilinç olarak kabul ediyoruz.Bu da ancak anarşist bir bakış açısıyla ve
anarşizmle mümkün olabilir.Bir sivil itaatsizin deyimi ile ayrımlarla
aykırıklarla birlikte olmanın yollarını oluşturmak istiyoruz.Bunun mümkün
olduğu inancındayız.Bu bağlamda Blake'in "Karşıtlık hakiki dostluktur"
demesi bizim için yol açıcıdır.

İmlasız başta imlanın yazı üstündeki egemenliğini kaldırmak için,

İmlanın dil üstünde ve dilin ifade gücünü kısıtlayan daraltan tavrını
yadsımak için,

İnsanın kendini reddetme,yadsıma ve yenileme talebini hayata geçirmek
için,

Dilin tahakkümüne,otoritesine ve faşistleşmesine karşı çıkmak için,

Bütün iktidar ve otorite biçimlerini ve hiyerarşiyi reddetmek için,

Bireyin "yıkma ve yaratma" takebini dillendirmek için,

Burjuva edebiyatını yıkmak için,

Meşruiyeti reddeden bir kültür-sanat-edebiyat ve özelde şiir için,

Bireyin,birey olarak yer almasının mümkün olduğu bir dergi ve dünya için,

Farklı hayat biçimlerinin yaşandığı bir dünyanın oluşturulması için,

Her türlü savaşı reddetmek için,

Özgür olmak için,

Cinsiyet ayrımlarını reddetmek için

Bütün bunalrı gelecekten çok bugünde tasarımlayıp yaşatmak için yola
çıkıyor...


toparlarsak adının İmlasız olabileceğini düşündüğümüz iki aylık
kültür-sanat-edebiyat dergisine her anlamda katkıda bulunmak isteyenlerle
buluşmak istiyoruz.Dergiye
yazmak,dizgisine,mizanpajına,baskısına,dağıtımına ve maddi sorunlarına
katkıda bulunabilecekleri aramızda görmek bizi haklı çıkaracaktır.Bu
metin bir buluşma çağrısı olarak algılansın.Dostlukla.

Halim Şafak

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

İki aylık periyodlarla çıkarılması beklenen İmlasız ilk sayısında 42
sayfa


İmlasız Çağrı.................../İmlasız Katılımcıları

Amnezia........................./ Sabahattin Mutlu

Ben Yaratıcıyım!................/ Hiçkimse

Vapur İskelesinde.............../ Hakan Ç.

21.yy Batı Irkçılığının saldırıları-I 2003 Irak İşgali.........../
Hüsamettin Çetinkaya

Gel-Git........................./Özcan Erdoğan

Mahremiyetin Son Ülkesi: Yeraltı Edebiyatı........../ Selçuk Küpçük

Performans....................../ Tezer Cem

Eski bir tartışmaya yeni okuma önerisi.........../Mustafa İba Korkmaz

Nar Son E......................./Soner Demirbaş

İma Tahtası...................../ Reha Yünlüel

Doğunun Ortasında Askerler....../ Baran Esmer

Şiir ve Serüveni................/ Soner Demirbaş

Aykırı Dizeler................../ Cesimn Taş

Paul Petart'tan İki Yazı......../ Çev.Mine Ege

Bir Liberterin Portresi........./ Ersan Çağatay

Bir Kara Ütopya: Cesur Yeni Dünya...../Özgür Küçüktekin

Münevvername ve İtaatname......./ Hiçkimse

Gün'ün anıları................../Halim Şafak

Toz Bulutu......................./ Mustafa İba Korkmaz

İmlasız Okuma Önerileri

Resm-i İlan (Adam Zagajewski)..../Çev.Reha Yünlüel ve Monika Tyliska
"And you, are you so forgetful of your past, is there no echo in your
soul of
your poets' songs, your dreamers' dreams, your rebels' calls?...Anarchy
is freedom"
*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center