A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) (no) Nytt blad: OKKUPANTEN

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Thu, 8 May 2003 19:52:35 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Nytt blad: OKKUPANTEN, "eit blad for leigetakarar, bustadslause, husokkupantar
og alle andre som slit på eit rått bustadmarked"

Okkupanten er et nytt blad som vil fokusere på boligpolitikk og blant annet
alternative boformer. Redaksjonen til bladet er nå basert i Bergen,
trykkinga/setting/utforming foregår også i Bergen. Bladet Okkupanten er sikra
økonomisk ut år 2003, etter det er det må det baseres på salg og abonnenter.
Første blad er gratis (og rosa), hvis du eller nettverket/org./eller lignende
du er med i vil ha tilsent dette bladet er det bare å skrive til
okkupanten@boligaksjonen.no , det koster foreløpig ikke noe. Opplaget på
første nummer er 4000.

Målet til Okkupanten er å bli litt mer landsdekkende, og få eksterne
skribenter. Få folk til å skrive om de okkuperte stedene de har besøkt, det
stedet de okkuperer/lever alternativt selv, "Gjør det sjøl" triks,
boligpolitikken i sin by eventuelt alt annet som kan være av interesse som
interesserer leietakere, bostedsløse, husokkupanter og alle andre. Alle bidrag
mottas med takk, det kan være alt fra en rebus, tegneserie, en lang tekst,
bilder, tegninger, historier osvosv.

Bergen Boligaksjon tlf: 55 54 52 05 / okkupanten@boligaksjonen.no
se ellers www.boligaksjonen.no


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center