A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) SUF: Kom igång med en klubb i din stad!

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Tue, 6 May 2003 16:50:03 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Intresset för SUF är stort bland ungdomar, men det är inte alltid det finns
en lokal klubb där man bor, eller kanske bara en i närheten. Här följer
lite tips på hur man kan gå till väga för att få lite revolution på gång på
din alldeles egna ort! / www.suf.cc

Om ni är några intresserade på en ort där det inte finns en klubb så bör ni
självklart bilda en egen. Utlys ett möte där ni läser och diskuterar igenom
SUF:s stadgar och principförklaring, och om ni godkänner dem, är det bara
att skriva en ansökan om medlemskap till SOG. Tillsammans med ansökan bör
klubben också skriva en kort presentation av klubben, så att andra
SUF-klubbar för ett underlag när de ska fatta beslut om inval. SOG skickar
ut er ansökan på omröstning genom internbulletinen Storm, och om 3/4 av
klubbarna tycker ni ska få vara med i SUF, så blir det så.

Formellt sett är det alltså lätt. Men det kan ändå vara svårt att få igång
verksamheten. Det är därför bra om ni försöker träffa någon från någon
närliggande SUF-klubb eller hör av er till SOG redan innan ni skickar in er
ansökan om medlemskap, så att ni får hjälp och inspiration med att komma igång.

Hur kan en klubb vara uppbyggd?

När ni väl har en SUF-klubb, bestämmer ni själva hur ni vill vara
organiserade och vad ni vill göra. Men det kan ändå vara på sin plats med
lite tips.

Det är viktigt med formalia i en SUF-klubb. Men det gäller hela tiden att
göra en lämplig avvägning, så att man inte får för mycket byråkrati, men
ändå har en hög grad av demokrati. Det är till exempel viktigt att alla
medlemmar får kallelser till möten i god tid, så att alla verkligen vet när
mötena äger rum. Eller att det skrivs protokoll som ger alla medlemmar en
chans att ta del av vilka beslut som fattats även om man har missat ett
möte. Dessutom är det bra att kunna gå tillbaka och se vad klubben beslutat
tidigare. Men alla beslut är kanske inte så bra att fästa på papper, det
där får man avgöra från fall till fall.

Att dela upp klubben i arbetsgrupper när det behövs kan vara en bra idé. I
de kan var och en hålla på med det som den tycker är mest intressant. En
arbetsgrupp kan vara tillfällig eller permanent. Exempel på arbetsgrupper
kan vara:

Administrativ grupp. Denna grupp bör vara en permanent arbetsgrupp. AG kan
förbereda möten med förslag på dagordning, kalla till möten, ansvara för
klubbens post, göra internt medlemsblad, samt sådant som beslutats på
klubbens medlemsmöte men som inte ålagts någon annan grupp. Det är så att
säga en lokala variant av federationens samordningsgrupp.

Agitationsgrupp. Gruppen kan syssla med att skriva insändare, göra
flygblad, affischer, sälja Direkt Aktion, hålla bokbord på skolor, fixa
konserter etc.

Kafé/föredragsgrupp. Ett bra sätt att öka och förbättra debatten inom
klubben och få in pengar kan vara att ordna föredragskaféer. Det krävs
naturligtvis en hyfsad lokal och föredragshållare. Hör med andra klubbar om
de kan prata eller vet om intressanta föredragshållare. Kanske gruppen kan
hålla egna föredrag?

Kampanjgrupper. Ofta dyker det upp ämnen som är brännande och aktuella,
eller så vill din klubb kanske föra fram en viktig fråga på ett mer
konsekvent och effektivt sätt. Då kan kampanjer vara aktuella. De innebär
att man under en längre tid uppmärksammar en viss fråga med förslagsvis
många olika metoder - föredrag, torgmöten, demonstrationer, insändare,
aktioner. Speciellt kraftfull blir en kampanj om flera klubbar driver samma
kampanj samtidigt. Kanske kan ni utarbeta och föreslå en kampanjplan för
hela federationen?

Ekonomi

När man bildat en klubb innebär det också vissa ekonomiska utgifter.
Klubben betalar en medlemsavgift till SOG, vilket finansierar federationens
verksamhet, och således måste klubben få in pengar, förslagsvis genom
medlemsavgifter även kombinerat med annan verksamhet. Klubben bör välja en
kassör som ansvarar för det ekonomiska.

Enklast är det att öppna ett postgiro. Då kan kassören enkelt hålla reda på
alla in- och utbetalningar, genom att förslagsvis sätta in kontoutdragen,
som kommer från Posten, och verifikationer (kvitton) i en pärm. Kassören
bör också, även om klubben har ett postgirokonto, föra bok. Det innebär att
man skriver upp alla in- och utbetalningar. På årsmöten eller halvårsmöten
brukar kassören utses, respektive granskas. Vanligast är att klubben väljer
två revisorer, som innan mötet granskar bokföringen. De kollar att utgifter
minus inkomster är lika med saldot på kontot, och att inga transaktioner
(in- eller utbetalningar) som inte har godkänts av klubben har gjorts. Om
allt stämmer, rekommenderar revisorerna mötet att ge kassören
ansvarsfrihet. Det innebär att klubben gemensamt är ansvarig om något fel
upptäcks senare.

Förslag på verksamhet

Verksamheten i SUF-klubbar tar sig olika former. Det råder ingen tvekan om
att det finns mycket som behövs göras för att det ska bli någon revolution.
Men ändå kan det vara svårt att komma igång, eller att hitta "sin grej",
saker som klubbens medlemmar brinner för.

Innan man t.ex. ska göra en aktion är bland det viktigaste att diskutera
vad syftet är. Vad vill man uppnå? Uppmärksamhet? Förändra opinionen? Eller
direkt förändra det man tycker är fel? Man bör också tänka på vilken
målgruppen är och anpassa aktionen/propagandan så att man kan nå önskad
effekt. Vilket sätt är lämpligast att uppnå det man är ute efter?
Flygbladsutdelning? Bokbord? Demonstration? Direkt Aktion?

Ett hett tips är att alltid kontakta webbkommittén och SOG med information
om er aktivitet så att man lättare kan informera andra klubbar och
allmänheten genom t.ex. www.suf.cc

Bokbord och tidningsförsäljning

De flesta SUF-klubbar har då och då bokbord på ortens skolor. Det innebär
att man gör sig tillgänglig för eleverna genom att på skolan gå och dela ut
flygblad, sälja böcker, tidningar, klistermärken etc. Ha gärna med er
intresseanmälningslappar för att lättare fånga upp folk som är
intresserade. Böcker kan man beställa från till exempel Federativs Förlag,
som ger ut många anarkistiska och syndikalistiska böcker. Man kan beställa
en gratis boklista från dem. Man kan få böckerna på kommission. Det innebär
att man betalar böckerna i efterhand, och kan skicka tillbaka de böcker man
inte sålt.

Samma sak gäller SUF:s tidning Direkt Aktion. Att sälja Direkt Aktion är
ett av de bästa sätten att sprida de syndikalistiska idéerna, samtidigt som
man stärker både lokalklubbens och federationens kassa. SUF:s
propagandakommitté har också en massa bra material, som flygblad,
pamfletter och klistermärken. Riktade flygblad gjorda av lokalklubben om
syndikalismen i allmänhet eller någon speciell fråga är också bra grejer.

Det kan också vara en bra idé att utlysa ett informationsmöte så att alla
som är intresserade kan gå dit och få veta lite mer vad det hela handlar
om, och utifrån det besluta att de vill gå med. Man suger liksom tag i
intresserade direkt, och det leder ofta till nya medlemmar.

Givetvis kan klubben även ha bokbord eller åtminstone tidningsförsäljning
och flygbladsutdelning ute på stan, på konserter eller festivaler, när det
är demonstration och så vidare. För att sprida Direkt Aktion är det också
bra om man frågar om både stadsbiblioteken och skolbiblioteken kan ta in
tidningen.

Demonstrationer

Det är rätt mycket jobb bakom en lyckad demonstration. Ska det bli peppande
och ha någon verkan gäller det att det kommer hyfsat med folk. Annars är
risken att man bara "visar upp hur få man är" i allmänhetens ögon. Det
kräver förberedelser, i form av flygblad och helst massor med affischer
uppsatta i god tid.

Oftast är det kanske bättre att samarbeta med andra grupper. Om ni gör den
själv har ni större frihet, men det är större risk att det inte kommer lika
många, och så blir det mer arbete också. Gör ni den tillsammans med andra
delar man på jobbet, informationen når flera och dessutom kan det vara bra
att samarbeta och lära känna andra närstående på orten. Tänk på att vara
ute i god tid, så ni har några veckor på er att fixa allt och mobilisera folk.

Det är viktigt att ha syftet med demonstrationen klar för sig. Vilka
slagord och paroller man väljer beror på syftet.

En lyckad demonstration kräver ordentliga förberedelser. Det är bra att ha
färdvägen klar för sig, veta vad som händer när demonstrationen är slut,
hur den ska upplösas, skriva tal, fixa megafon, göra banderoller, hålla
presskonferens, skicka pressmeddelanden med mera.

Enligt grundlagen har alla rätt att demonstrera, men de lokala
polisstadgorna kräver att man söker om tillstånd för att hålla en
demonstration. Det brukar oftast ligga runt 150 kr att ansöka om tillstånd.
Många tycker det är principiellt felaktigt att söka om tillstånd för att
demonstrera, eftersom gatorna tillhör alla, och alla ska ha rätt att
uttrycka sin åsikt. Det kan dock också ha sina fördelar, till exempel om
man vill samarbeta med organisationer som kräver det, eller om man lagt ner
mycket arbete på förberedelser och inte vill att demonstration ska störas
eller stoppas på grund av att tillstånd saknas.

Fler exempel

Torgmöte. Enklare att ordna än en demonstration. Det räcker med några korta
appeller och en megafon. Turas om att tala så blir det intressantare att
lyssna. Med en banderoll och flygbladsutdelning kan ett torgmöte bli
riktigt lyckat.

Hemsida. Många SUF-klubbar har hemsidor på Internet. Det är ett bra och
billigt sätt att nå ut till människor. Tänk på att uppdatera hemsidan med
aktuell information. Se till att mailen alltid fungerar, så att folk
försöker kontakta er men ger upp när de inte får något svar. Hemsidan bör
vara seriös och förtroendeingivande. Länka också hit till suf.cc så att man
enkelt kan komma åt de andra SUF-relaterade hemsidorna.

Stödfest/konsert. Ordna en fest med underhållning, mat och dricka. Pengarna
kan användas till att stödja klubbens egen ekonomi, kanske Direkt Aktion
eller systerorganisationer i världsdelar där pengar verkligen är en bristvara.

Föredragskafé. Om ni har tillgång till en lokal är föredragskaféer ett bra
sätt för medlemmarna att lära sig mer om olika frågor. Baka fikat själva så
får ni in en del pengar till klubben. Se också till att det finns rikligt
med information, böcker, tidningar och så vidare. Kaféverksamhet är ett bra
sätt att locka nya personer till rörelsen och knyta kontakter med andra
grupper. En god idé kan vara att stärka kopplingen till LS och ta hjälp av
dem för att anordna till exempel ungfackliga kurser eller inför
sommarjobbsperioden informera om ungdomars rättigheter på arbetsmarknaden.

Medlemsblad. Om man kopierar och delar ut medlemsbladet på möten eller
kafé, och sen bara postar det till de som inte kom behöver det inte kosta
så mycket. Vissa kanske har god tillgång till internet och kan få
informationen via e-post? Ett medlemsblad är viktigt för interndemokratin
och binder samman klubben. Kommande möten/aktiviteter bör finnas med,
referat från medlemsmöten, annonser, debatt med mera. Om det finns
arbetsgrupper i klubben kan dessa rapportera i varje nummer.

Skolpresentationer. För att nå ut till många människor är det bra för
klubben att besöka skolor regelbundet. Om det känns jobbigt att prata i
klasserna så kan man alltid öva inför varandra och gå runt två och två i
klasserna. Annars kan man ju alltid nöja sig med att dela flygblad och
hålla bokbord.

Kunskapsutjämning. För att sprida kunskap kan man hålla korta föredrag för
varandra i klubben för att sedan hålla diskussion. Ta ett kafé då och då,
eller varför inte åka ut med klubben till en scoutstuga eller något. Passa
på att umgås och koppla av.

Det finns egentligen hur mycket som helst att göra. En del SUF-klubbar har
arrangerat filmfestivaler, andra har introduktionsmöten för nya medlemmar
med jämna mellanrum, någon har satt upp gatuteatrar. Läs i Storm vad andra
har gjort för att få idéer och uppslag. Mycket viktigt är också att inte
själva glömma att skriva till bulletinen och berätta vad er klubb gjort.

Samarbete med andra SUF-klubbar

Eftersom som SUF består av en hel del klubbar är det klokt att meddela
andra klubbar när ni planerar att göra något. Om en klubb tänker trycka upp
ett flygblad så kanske det finns tio klubbar till som vill vara med och
dela på kostnaderna. Eller om en klubb ordnar en demonstration så kanske
folk från närliggande klubbar vill komma dit, eller kanske kan många
klubbar göra en landsomfattande kampanj av det hela, med demonstrationer på
flera håll. Eller om en klubb tycker att de skulle vilja ordna en kurs om
någonting - då kan de bjuda in folk från övriga klubbar.

I framtiden kommer ett tätare samarbete mellan klubbar leda till att SUF
delas in i regioner, med egna möten för att koordinera den regionala
verksamheten. Denna utveckling är redan idag på gång.

Samordningsgruppen och närliggande klubbar hjälper gärna till med tips om
verksamhet och hjälp att starta upp. Tveka inte att kontakta dem!

SUF:s Samordningsgrupp, SOG
Box 1642, 221 01 Lund
Telefon: 046-13 28 43
E-mail: <mailto:sog@suf.cc>sog@suf.cc


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center