A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) "Oorlog en globalisering" en een concert in Vrijplaats Boerhavelaan

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Thu, 1 May 2003 10:16:36 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

> "Oorlog en globalisering" en een concert in Vrijplaats Boerhaavelaan
Sinds het begin vande oorlog tegen het terrorisme zijn miljoenen mensen de
straat op gegaan om te demonstreren tegen oorlog als antwoord op
terreur.
Het wereldwijde karakter van de protesten en de aandacht voor de
economische motieven achter de oorlog tegen het terrorisme, sloten
ogenschijnlijk naadloos aan op enkele jaren van spectaculaire
andersglobaliseringsprotesten.
Net als de andersglobalisten uitte de vredesbeweging ook de nodige kritiek
op de rol van de massamedia. De kritiek richtte zich vooral op het
eenzijdige karakter van de berichtgeving waarin politici en generaals de
beeldbuis domineerden, terwijl vredesactivisten al snel in het pro-Saddam
kamp werden geplaatst. Tegelijk bleven de economische en
geo-politiekemotieven achter de oorlogen in Afghanistan en Irak in de
berichtgeving onderbelicht.
Over de relatie tussen globalisering en oorlog en de rol van de massamedia
vindt op vrijdag 2 mei een informatie en discussieavond plaatsin Vrijplaats
Boerhaavelaan. De avond zal worden ingeleid met een aantal korte, recente
documentaires van onafhankelijke filmmakers zoals het Guerilla
NewsNetwork,met onder meer bijdragen van Noam Chomsky (Amerikaans politiek
dissident) en Michael Moore(maker van de film "Bowling for
columbine").
Aansluitend volgt over het onderwerp een discussie met de zaal. Deze zal
worden ingeleid door Ali Jabiri(Iraakse vluchteling, lid Peace180), Ed
Hollands (Autonoom Centrum) en Marco van Duijn (Eurodusnie).

De avond vindt plaats in Eurodusnie, Vrijplaats Boerhaavelaan en begint om
20:00. Na de documentaires en discussie volgt om ongeveer 22.00 een
optreden van een tweetal bands. The Usual Suspects (Ska-dub-reggae-punk uit
Belgie) en Left in the middle (punk-rock). De avond wordt afgesloten door
DJ Esta G. De entree bedraagt 2 Euro 50


Meer informatie over Peace180: http://www.peace180.com
Meer over het Autonoom Centrum: http://www.autonoomcentrum.nl


Afz: Eurodusnie, Boerhaavelaan 345 Leiden Tel: 5173019 mail:
info@eurodusnie.nl webstek: http://eurodusnie.nl


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center