A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(misc)(nl) (nl) Libertairen tegen alle oorlogen!

From rvisser@antenna.nl
Date Wed, 19 Mar 2003 23:15:09 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
> LIBERTAIREN TEGEN ALLE OORLOGEN!
Het vooruitzicht van een nieuwe Golf oorlog schijnt iedere dag
onvermijdelijker te worden.
Tegelijkertijd vermenigvuldigen de koloniale oorlogen zich, in TsjetsjeniŽ, de
Ivoorkust, Palestina, etc. De hele wereld wordt bloederig gemaakt door deze
conflicten, die ofwel openlijk worden uitgevoerd door de rijke Staten, of
worden gemanipuleerd ten gunste van de kapitalistische winst, in het bijzonder
van de multinationals.

Het kapitalisme heeft oorlog nodig om haar dominantie te handhaven.
Oorlogen zijn gericht tegen arme landen om hun natuurlijke hulpbronnen te
exploiteren voor de winst van de dominante landen en ten nadele van de lokale
bevolkingen. Ze vinden vaak plaats na lange jaren van Westerse steun aan de
dictaturen ter plekke. Dit is bijvoorbeeld het geval in Irak, waar Saddam
Hussein gedurende een lange periode werd geholpen door de rijke landen
voordat jacht op hem werd gemaakt. Als rijke staten oorlog voeren maken ze
zich geen seconde zorgen over de mensen, wier bevrijding van de dictatuur die
hen onderdrukt echter noodzakelijk is. Het is des te onbehoorlijker om er
misbruik van te maken als een voorwendsel waaronder deze bevolkingen
kunnen worden gebombardeerd!

Degenen in de rijke landen die "de besluiten nemen" herkennen dit in cynische
zin: oorlog is "goed" om een einde te maken aan economische "onzekerheid".
Wat, ontcijferd, betekent: het plunderen van de natuurlijke hulpbronnen van
bepaalde landen is noodzakelijk om de voordelen van de grote bedrijven te
laten toenemen. Het investeren in bewapening en "antiterrorisme" in plaats
van in de publieke en sociale dienstverlening is de keuze die door alle
Westerse leiders duidelijk wordt gemaakt.

Maar deze oorlogen zijn bovenal oorlogen om hegemonie, voorafgaande aan
iedere beschouwing over hun economische motieven. Ze zijn oorlogen om
invloed tussen dominante landen, om hun suprematie te tonen en te
versterken. De VS willen hun absolute militaire macht tonen door, door
middel van terreur, iedereen die hun hegemonie ter discussie stelt of wie strijdt
tegen de plundering van de planeet voor hun winst, tot zwijgen te brengen.

Het kapitalisme moet bevolkingen terroriseren om hen te blijven uitbuiten.
Imperialistische oorlogen die worden uitgevoerd door de rijke landen zijn de
echo in het buitenland van het repressieve beleid dat wordt gevoerd in hun
eigen territorium. Militaire conflicten en de criminalisering van de armoede
zijn twee zijden van de een dollar munt of een euro munt!

De ware "As van het Kwaad", verantwoordelijk voor honderdduizenden doden
in de gehele wereld, is het kapitalisme, in de race om de winst, en de
uitbuiting die ellende en wanhoop veroorzaakt. De staatshoofden die elkaar in
juni a.s. in Evian (Frankrijk) tijdens de volgende G8 top zullen ontmoeten zijn
misdadigers, zowel oorlogsmisdadigers als economische misdadigers.

De rijke landen eigenen zich het recht toe om beslissingen te nemen, ondanks
hun elitaire, op klasse gebaseerde politieke systemen (de verkiezing door
chantage van Jacques Chirac in Frankrijk, de frauduleuze verkiezing van
George W. Bush, de maffia-achtige praktijken van Silvio Berlusconi, Putin die
werd gekozen om een einde te maken aan een oorlog die hij zelf begon etc.).
Bovendien leggen ze hun beslissingen op aan de rest van de wereld. Acht
mensen die beslissen voor zes miljard mensen! Wat is de rechtvaardiging
hiervoor? Ze overtreden zelfs de basisbeginselen van het internationaal recht
(zoals bijvoorbeeld in Guantanamo, waar zes honderd mensen illegaal
gevangen worden gehouden); ze negeren de beslissingen van de internationale
marionetten instituties als de VN, die ze echter zelf hebben opgezet, om ons te
laten geloven in hun democratische wil.

In de hele wereld verzetten onze organisaties, vakbonden, netwerken en
gemeenschappen zich tegen de oorlog en nemen deel aan de opbouw van een
enorme beweging om deze barbarij af te wijzen. Laat er meer en meer van ons
zijn, zodat we in staat zullen zijn om de kapitalistische logica van de dood in
bedwang te houden.

Oorlog staat altijd in dienst van de rijken, en vermoordt altijd de armen.

* Nee tegen de oorlog in Irak, TsjetsjeniŽ, Palestina en de Ivoorkust!
* Voor ontwapening en demilitarisering overal in de wereld!
* Vrijheid voor de volkeren en het recht op zelfbeschikking!
* Solidariteit met de slachtoffers van dictaturen!

- A-infos - een internationaal collectief voor Anarchistische Informatie Service
- Alternative Libertaire (Frankrijk)
- Consejo Indigena Popular Oaxaca - Ricardo Flores Magůn (Mexico)
- Federazione dei Comunisti Anarchici (ItaliŽ)
- Red Libertaria Apoyo Mutuo (Spanje)
- Unicobas (ItaliŽ)

Meer ondertekenaars zullen volgen.

Om deze verklaring te tekenen kun je contact opnemen met Alternative
Libertaire op: { mailto:international@alternativelibertaire.org }international@alternativelibertaire.org.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center