A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(pt) Galiza: Rebelião nas escolas

From <a-infos-pt@ainfos.ca>
Date Wed, 19 Mar 2003 21:03:17 +0100 (CET)


______________________________________________________
A - I N F O S S e r v i ç o de N o t í c i a s
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Rebelião nas escolas
Rebelión nas aulas!

Esta é a nosa chamada á COMUNIDADE.
A Cadea Humana na Costa da Morte e o referendum demostraron a
forza da nosa unión. Neles falamos do noso compromiso co ensino
e coa educación.

Sabemos mirar a través da néboa da resignación.
Sabemos recoñecer a brétema do AUTORITARISMO.
E aprendemos a chamar polos arco-íris.
Entre todas e todos construímos un arco da vella de miles de
mans dadas na Costa da Morte.
Entre todos e todas soubemos construír arcos da vella pola paz
en cada aula.
E seguimos aquí.
E seguiremos aquí.
Nas ruas, nas aulas, nos corredores e nos pátios dos centros de
ensino.

Non poden silenciar-nos.
Sabemos buscar nas enciclopédias as palabras COACCIÓN, REPRESIÓN
e FASCISMO´

Asi comeza o texto con que a Coordenadora de Ensino Area Negra
responde á orde da Conselleria de Educación de retirar os
cartaces pacifistas e de Nunca Máis dos centros de ensino. Na
próxima asemblea, este venres, Area Negra decidirá a próxima
acción pola DIGNIDADE.


E queremos denunciar a REGRESIÓN DEMOCRÁTICA que supón a
marxinación da voz PLURAL da cidadania.

Denunciamos a CENSURA da libre expresión da nosa palabra.

Non queremos cadeas de siléncio.
Non queremos que nos quiten a cor azul e negra, laranxa, lila,
vermella ou verde da roupa, dos pins; os cartaces, as pancartas,
os collages, os debuxos, as fotos e as palabras da DIGNIDADE.
Nós non somos invisíbeis.

Os centros de ensino deben ser espellos limpos.
Onde corra a água pura da CULTURA e da EDUCACIÓN.
Queremos construír un FUTURO edificado sobre a PARTICIPACIÓN, a
COLABORACIÓN, a COOPERACIÓN entre todas e todos, a partir da
pluralidade e da diversidade.

Defenderemos unha educación para a cidadania responsábel,
reflexiva, criativa e crítica.
Defenderemos o DIÁLOGO, o DEBATE e o USO PÚBLICO da PALABRA.
Defenderemos a LIBERDADE DE EXPRESIÓN.

Acusamos á inspección de metamorfosear-se en COMISÁRIOS
POLÍTICOS.
Acusamos ao Concelleiro de Educación de CENSURA.
Acusamos ao governo da Xunta de Galiza de REPRESIÓN.

E se declaran ilegais as nosas PALABRAS e as nosas olladas
acusamo-nos de DEFENDER a LIBERDADE.

ACCIÓN, INSUBMISIÓN, DESOBEDIÉNCIA: DIGNIDADE!
NUNCA MÁIS Á GUERRA!

Retirado de www.azine.org*******
********
****** Serviço de Notícias A-Infos *****
Notícias sobre e de interesse para anarquistas

******
ASSINATURAS: lists@ainfos.ca
RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
AJUDA: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/org
INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para receber a-infos numa língua apenas envie para lists@ainfos.ca
a mensagem seguinte:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
onde X= pt, en, ca, de, fr, etc. (i.e. o código de idioma)

A-Infos Information Center