A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Sırbistan; Anarko-sendika sekreteri tutuklandı (en)

From "Ralf Landmesser" <ralf@anarch.free.de>
Date Wed, 19 Mar 2003 07:34:49 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kaynak: ALTER-EE (Alternative Eastern Europe mailing list)

Açıklamamızın ardından telefonla tehdit edildik. Olanağımız olursa, sizi
haberdar edeceğiz. www.kontrapunkt-online.org adresinden açıklamalarımız
ve eylemlerimiz hakkında haberleri öğrenebilirsiniz, ama sayfa tamamen
Sırpça...
Anarko-sendikalist selamlar
Rata

(Rata bu arada temasa geçme fırsatı bulamadan tutuklandı. LPA)

Devrimci DAYANIŞMA!
Bildiğiniz gibi, Sırp hükümet başkanı geçen hafta Belgrad’da öldürüldü.
Anarko-sendikalist inisiyatif (Sırbistan’daki tek örgütlü anarşist grup),
öldürülmesinin hemen ardından bu suikast karşısındaki tavırları hakkında
bir açıklama yaptı(açıklama alter EE’ye gönderildi). Bu açıklamada şu
ifade yer alıyordu: “Suçlu, Zoran Djindic bir başka suçlu tarafından
öldürüldü. Bu bizim çatışmamız değil. Bu iktidarı ve yönetimi elinde
tutanların daha fazla iktidar ve daha geniş yönetim adına kendi
aralarında sürdürdükleri bir çatışmadır.”

Açıklamada, ASI (Anarko-Sendikalist İnisiyatif) bu ölümün sömürülen
Sırbistan halkı için hiçbir şeyi değiştirmeyeceği de belirtildi: “Sözde
reformlar devam edecek, binlerce insan işinden atılacak ve hayatları
özelleştirme halısının altına süpürülmeye devam edecek.”

Sırbistan’da suikastın ardından devlet “olağanüstü önlemler” aldı.
Çalışma Bakanlığı temel insan haklarından olan sendikal örgütlenme ve
grev hakkının kaldırıldığını beyan eden korkutucu bir açıklama yaptı. Bu
durumda, devlet ve aparatları “gerekli tüm araçları” kullanma yetkisine
sahipler. “Böyle bir anda tetikte olmak son derece önemli.”

ASI açıklamasında, devletin ve Çalışma Bakanlığı’nın emirlerini kabul
etmediklerini, çalışmalarına ve eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
ASI “Sırbistan’daki tüm ezilenlere bütün sorunlardan, ekonomik sömürü
sistemi kapitalizmden ve hiyerarşik toplumsal örgütlenme devletten
bir defada ve sürekli olarak kurtulmak için güçlü devrimci örgütlülükler
yaratmaları” yolunda çağrıda bulundu.

Açıklamadan anlayabiliyoruz ki ASI baskıdan, devlet şiddetinden ve
terörden endişe ediyor. “5 Ekim isyanıyla kazanılan sınırlı özgürlük
elimizden alınacak. Kanun kuvvetleriyle olası karşı karşıya kalışları
kaygıyla bekliyoruz.” Açık ki, devlet “olağanüstü hal” fırsatını muhalif
sesleri ve direniş örgütleme çabalarını bastırmak için kullanacak.
“Anti-terörizm” maskesi altında , devlet bu “sınırlı özgürlüğü” halktan
alacak ve neo-liberalizm karşıtı, demokrasi yanlısı her hareket
terörist olmakla suçlanacak.

ASI haklıydı! Baskı çoktan başladı...

ASI sekreteri, yoldaşımız anarşist Rata evinden gözaltına alındı. Şu anda
cezaevinde, ve polis evinden kişisel bilgisayarını ve bazı eşyalarını
aldı. 3 günden fazladır tutuklu, ve onunla hiçbir şekilde iletişime
geçmek mümkün değil. Bu koşullar altında, gözaltına alınanlar 30 güne
kadar tutulabilir. Sırbistanlı yoldaşlar bizi son durumdan haberdar
edecekler, ve bu olay açıklığa kavuşunca oradaki yoldaşlarımız için ne
yapabileceğimizi bize söyleyecekler.

Gerekli dayanışma ve devlet baskısına karşı protestolara hazırlıklı
olalım! Sırbistan’daki (ve diğer topraklardaki) egemen sınıfın
çıkarlarını, konumunu ve Sermayesini ; “anti-terörizm”adı altında
sınıfsız toplum ve toplumsal adalet için mücadele eden yoldaşlarımıza
şiddet ve terör uygulayarak korumasına izin vermeyelim!

Ve Devrimci Dayanışma sürecine- devlet ve kapitalizme karşı mücadeleye
devam edelim!

Anarşist selamlar,
Tine (SAF)
Social Anarhisticna Federacija
e-mail: saf.info@email.si


PS: Haberler devam edecek... Sırbistanlı yoldaşlarla şu telefondan temas
kurabilirsiniz:
Anarko-sendikalist inisiyatif sekreteryası: +381-63-263-775

www.kontrapunkt-online.org

E-mail: info@inicijativa.org


...............................


çeviri: pırıl (pirilankara@hotmail.com)
*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center