A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Sırbistan; BİR GANGSTERİN ANİ ÖLÜMÜ (en)

From "Anarho-sindikalisticka inicijativa" <inicijativa@inicijativa.org>
Date Fri, 14 Mar 2003 15:40:11 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Medyada geniş yer bulan haberlere göre Amerikan ordusu dünyanın en büyük
bombası olan dokuz buçuk ton ağırlığındaki bir bomba denemesini
gerçekleştirdi.

 AB ve NATO'nun kenarındaki uydu-devletlerden birisinin başbakanı, aynı
zamanda Sırbistan ve Karadağ'ın bu örgütlerin koynuna girmesinin en etkin
 temsilcisi olan, bazı suç çeteleriyle yakın ilişkileriyle - her çeşit
iktidarın gasp etmesi ve suç işlemesi için kaçınılmaz olan türden
ilişkiler - tanınan Zoran Djindjic bugün Belgrad'da vurularak öldürüldü.

 Eğer Zoran Djindjic bilinçlice seçilmiş gerçek bir hedef ve
hoşnutsuzluğun kaynağı görülerek öfkeli çalışan sınıf tarafından öldürülmüş
olsaydı, muhtemeldir ki ölümü uygarlık tarihinde önemli bir olay olarak
hatırlanabilirdi. Böylece adı kötüler klubünde anılabilirdi: Marie
Antoinette, Louis XVI ve Çar Nikolai II Romanov'un arasında.

 Suçlu Zoran Djindjic, diğer suçlular tarafından öldürüldü. Bu çatışma
bizim çatışmamız değil. Bu çatışma, iktidarı ve yönetimi elinde
tutanların daha fazla iktidar ve daha geniş yönetim için kendi
aralarında sürdürdükleri bir çatışma. Bunun gibi durumlarda kaderine
mahkum edilmiş yoksul tebaa ve izleyiciler rolünü oynayan dürüst
insanlar hiçbir zaman ne birine ne de ötekine sahip olma.

 Şu an yaşadığımız durumda ihtiyatlı olmak önemlidir. Bu olayın bize,
Sırbistan'daki ezilenlere karşı kullanılacağına dair göstergeler bizi hiç
 şaşırtmıyor. Sözde reformlar sürecek, binlerce insan işten çıkarılacak
ve insanların yaşamları özelleştirme halısının altına süpürülmeye devam
edecek. Yakında göreve getirilecek olan Hackman, seleflerinin şanlı
yolunu izlemeye devam edecek. Beş Ekim isyanı sayesinde kazanılan ufacık
özgürlük kazanımları geri alınacak. Üzüntü içinde, yakında çıkarılması
olası yasal zorlukları bekliyoruz.

 Devletin empoze ettiği "olağanüstü durum"un yanında, en temel insan
haklarından birisi olan sendikal örgütlenme ve grev yapma hakkını
çiğneyen çalışma bakanlığının korkutucu açıklaması da en kötü
korkularımızın doğrulandığı anlamına geliyor. Kuşku yok ki bu durum, tüm
muhalif seslere ve direnişi örgütleme çabalarına karşı mücadele etmek
için [devlet tarafından] bir bahane olarak kullanılacak.

 Anarko-sendikalist inisiyatif Sırbistan'daki ezilenlere en temel
sorunlardan (yani; ekonomik sömürü düzeni - Kapitalizm ve hiyerarşik
toplumsal örgütlenme - Devlet'ten) bir defada ve bütünüyle kurtulmak için
 güçlü devrimci örgütlenmeler içinde örgütlenme çağrısı yapıyor. İşte o
zaman özgürlük, eşitlik ve dayanışma sözcükleri gerçek anlamına yeniden
kavuşabilir.

 Anarko-sendikalist inisiyatif çalışma bakanlığının emirlerini reddederek
olası tüm yollarla sürekli eylemliliğini sürdürmeye devam ediyor ve
sınıfsal amaçlarını bir gangsterin ölümüyle kanatmak istemeyen tüm
insanlarla dayanışmasını ilan ediyor.


Başka bir savaş mümkün: sınıf savaşı


Belgrad

12 Mart 2003

Anarko-Sendikalist İnisiyatif Sekreteryası

Telefon: ++ 381-63-263-775

Email: info@inicijativa.org


[çeviri-batur özdinç]*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center