A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Vicdani Ret, Antimilitarizm Söyleşisinden Notlar

From anki anarki <ank_aa@yahoo.com>
Date Thu, 13 Mar 2003 07:40:11 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Söyleşi saat 1:00'de, Cebeci Kampüsünde Hukuk
Fakültesinin Y-1 anfisinde başladı. Aralarında
Ankara anarşistlerinin de bulunduğu ve hemen hemen
hepsini öğrencilerin oluşturduğu Yaklaşık 60 kişilik
izleyici grubunun katıldığı söyleşinin başında Yavuz,
vicdani reddin ve antimilitarist hareketin dünyadaki
ve Türkiye'deki tarihini kısaca özetleyerek
günümüzdeki durumunu anlattı.

Daha sonra söyleşiye katılanlar "medyatik olma",
"vicdan ve bilinç ilişkisi", "devrimci şiddet",
"devrimci ordu", "örgütlenme" gibi konularda sorular
yönelttiler. Yavuz kendi görüşleri doğrultusunda
soruları yanıtladı ve zaten kısıtlı olan zaman
süresi içinde "Vicdani Ret ve Antimilitarizm" konusu
dışına taşılmadan saat 15:30 civarlarında söyleşi sona
erdi.*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center