A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) ABC-Ağı haber bülteni için katkı çağrısı (en)

From abcnet informacion <thirdworldwarfare@yahoo.com>
Date Fri, 7 Mar 2003 12:17:50 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Anarşist Kara Haç Ağı'nın (ABCN) sonraki sayısının
Break The Chains-Zincirleri Kıralım kolektifi
tarafından çıkarılacağını bildirmekten dolayı heyecan
duyuyoruz.

Anti-otoriter ve anti-kapitalist tutsaklardan ve
cezaevi aktivistlerinden haber bülteni için gelecek
katkılara açığız - şiirler, sanatsal-yapıtlar ve
Cezaevi Endüstri Kompleksi'ni, cezaevinin diğer
tahakküm biçimleriyle (ırkçılık, cinsel tahakküm vb.)
nasıl ilişkilendiğini ve onları nasıl güçlendirdiğini
inceleyen makaleler, tutsak-destekleri ve tutsakların
direnişi, mevcut hareketin eleştirisi ve ABCN gibi
anarşist tutsak-yardım gruplarının tutsakların
desteklenmesi ile birlikte hapishanelerin ve onları
inşa etmeye devam eden akıl-dışı toplumun ortadan
kaldırılması konusunda nasıl daha etkili olabileceğine
dair öneriler şeklindeki katkılarınızı bize
gönderebilirsiniz. Bizler, politik bilinçlilik ve
hareketimiz içinde sesleri pek fazla duyulamayan aktif
kadın tutsaklar ve (kadın) cezaevi aktivistlerinden
gelen katkılarla özellikle ilgileniyoruz.Çeviri: Anarşist Kara Ay <abcankara@yahoo.com>*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center