A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Bevrijd Alex Asch! De psychiatrie en de marginalisering van afwijkingen (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 22 Jun 2003 21:49:17 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Op vrijdag 20 juni zal "Rise Up Radio" (in de lucht van 11.00 - 11.55 op
WBAI 99.5 in New York) een deel uitzenden over Alex Asch, een
anarchistische activist uit New Jersey die gedurende bijna een jaar
wordt vastgehouden in een Mormoons hervormingskamp, onder het
voorwendsel dat hij "Oppositioneel Afwijkende Wanorde" (ODD) zou
hebben. Darren (van Ever Reviled Records) en D (van Indymedia New
Jersey) zullen discussiŽren over de situatie van Alex en over hoe de
psychologie en de legale status van minderjarigen zijn gebruikt om Alex
tegen zijn wil vast te houden. De show zal ook live zijn te volgen op
www.wbai.org en zal later worden opgeladen naar www.radio4all.net
voor hergebruik en nieuwe uitzending.

En la lucha,
Stevphen Shukaitis
Rise Up Radio

----------------------------------------------------------------------------------------
Verklaar ze gewoon voor gek - Stevphen Shukaitis
van www.wiretapmap.org

Alex Asch dacht waarschijnlijk nooit dat hij door politie,
veiligheidsmensen, zijn ouders en het gewicht van de wet zou worden
gedwongen zijn keuze van studie te verlaten voor een Mormoons kamp
- maar precies dat gebeurde op 10 augustus 2002.

Alex studeerde aan het Instituut voor Sociale Ecologie, een instituut
voor hoger onderwijs met radicale trekjes dat ligt in Plainfield, Vermont.
Op de laatste dag van de zomerlessen huurden zijn ouders twee
jeugdige transport medewerkers om hem van het Instituut te
verwijderen. Nadat ze hem van de school hadden verwijderd werd hij
gedwongen naar Turnabout Stillwater te gaan, een
rehabilitatieprogramma voor jongeren dat is gevestigd in Utah en dat is
verbonden aan de Mormoonse kerk. Daar wordt hij tegen zijn wil
vastgehouden tot zijn 18e verjaardag in juni 2004. Jonge activisten en
organisatoren zijn lang gemarginaliseerd en genegeerd door hun
ouders, leraren en wetgevers. Zelfs als activisme van jongeren wordt
geaccepteerd is het gebruikelijk op een vernederende of betuttelende
manier als oudere en meer ervaren organisatoren de inspanningen van
jongeren leiden. Maar voor organisatoren als Alex is de dreiging veel
meer expliciet: verklaar ze gewoon voor gek, bewerk ze met medicijnen,
dwing ze, en houdt ze opgesloten.

De officiŽle diagnose voor Alex was "Oppositioneel Afwijkende
Wanorde", wat wordt omschreven als een vorm van wanorde met
symptomen als het vaak verliezen van de kalmte, het tegenspreken van
volwassenen, het actief trotseren of afwijzen van het meewerken aan
verzoeken van volwassenen, het bewust ergeren van mensen, het
anderen de schuld geven van fouten, gevoelig zijn of gemakkelijk
geŽrgerd zijn, en vaak kwaadaardig, wraakzuchtig of kwaad zijn.
Tijdens een workshop tijdens de Nationale Conferentie over
Georganiseerd Verzet in januari werd verschillende keren voor de grap
opgemerkt dat met zo'n definitie bijna alle mensen met radicale en anti-
autoritaire ideeŽn konden worden gebrandmerkt als "wanordelijk".

"Wie bepaalt wat wanordelijk gedrag is?", vroeg Diane Krauthamer, een
van de vriendinnen van Alex die op het ISE was toen hij werd
meegenomen. "ODD is alleen maar een constructie van deze werkelijk
wanordelijke maatschappij. [Mensen in posities van] autoriteit verzinnen
vormen van wanorde als ODD om de reacties van mensen zoals Alex
op het verpletteren van de vrijheid die ons wordt opgelegd te verklaren."

"Wat me het meest stoort aan ODD en andere vormen van 'wanorde' is
dat er geen werkelijke poging wordt gedaan om het beeld van de
omgeving vast te stellen -- de sociale, politieke en economische
factoren die het gedrag van een persoon bepalen", zei Leah Harris, een
progressieve psychiater uit Washington DC. "We stellen de verkeerde
vragen -- we zouden niet moeten vragen 'heeft dit kind een ziekte
genaamd ODD?' maar 'waarom ligt dit kind zo overhoop met zijn of haar
maatschappij?"

Sinds hij werd meegenomen naar Turnabout Stillwater is het moeilijk
communicatie te onderhouden met Alex, vanwege het controleren van
zijn post op materiaal dat door de staf wordt gezien als "ongeschikt". In
een van de brieven die hij uit kon sturen gaf hij aan dat hij de wereld
buiten het kamp meer dan vijftig dagen niet had gezien. Hij schreef dat
hij het in deze omstandigheden zelfs enorm moeilijk vond om na te
denken en dat hij zich concentreert op zijn herinneringen,
vriendschappen, en overtuigingen om de "angstwekkend slechte
emotionele situatie waarin hij binnen de huidige situatie werd gebracht"
af te wenden. Hij schrijft vaak over het psychologische fascisme dat
wordt toegepast om zijn gedrag en overtuigingen te "corrigeren", en hij
zegt dat hij vastberaden is om zich er tegen te verzetten dat hij wordt
overtuigd.

Terwijl hij aan het Instituut voor Sociale Ecologie enthousiast
onderwerpen als bevrijding van dieren, radicaal ideeŽn op het gebied
van het milieu, filosofisch anarchisme, taal, sexualiteit, dialectische
filosofie, en bewegingen van de tegencultuur bestudeerde. Terwijl hij in
New Jersey betrokken was geweest bij het organiseren over kwesties
van milieu en bevrijding van dieren. Hij hielp ook met het opbouwen van
een democratische economie door samen te werken met Ever Reviled
Records, een label dat eigendom is van de arbeiders en dat
progressieve en radicale muziek uitbrengt.

"Tot teleurstelling van zijn ouders, verliep het leven van Alex in een
richting die verschilde van hun oude en overbodige waarden", zei
Darren Kramer van Ever Reviled Records nadat hij had ontdekt wat met
Alex was gebeurd. "De ouders van Alex zouden ieder middel dat ze tot
hun beschikking hebben gebruiken om te proberen hem te dwingen tot
het overnemen van hun waarden. Ze zonden hem naar
schoolpsychiaters, schreven hem kalmerende middelen voor, en
stopten hem in speciale programma's -- alles tegen zijn wil".

Helaas heeft Alex omdat hij 16 jaar oud was op het moment van zijn
verplaatsing van ISE bijna geen rechten en geen controle over wat met
hem gebeurt. In de ogen van de wet ligt het lot van Alex in de handen
van zijn ouders, die door hun sociale positie de psychiatrie, adviseurs
van de school, de rechtbanken en de wet kunnen gebruiken om hem te
behandelen als een object dat moet worden gekneed.

Leah zei dat ze niet kon zeggen of er een meetbare toename is
geweest in het gebruik van de psychiatrie om activisten te
onderdrukken, maar ze wees er op dat de psychiatrie gedurende de
hele geschiedenis vaak een sleutelrol heeft gespeeld bij de
marginalisering en beheersing van "sociaal ongewensten" of
"afwijkelingen" -- van politieke activisten tot queers en mensen die van
geslacht zijn veranderd. Enige van de meest dwingende voorbeelden
van de psychiatrie die wordt gebruikt tegen activisten zijn Leonard Roy
Frank, die verder ging met het oprichten van de anti-psychiatrie
beweging, en Daphne Scholinski, die werd gedwongen rokken te
dragen als onderdeel van haar "behandeling voor de correctie
overeenkomstig geslacht".

Alex is zoals veel jonge activisten die hebben gevochten om hun
idealen te behouden temidden van een maatschappij die is ontworpen
om ze te beperken. Zoals de vriendin en ISE klasgenoot van Alex het
stelde: "Leraren, ouders en overheidsfunctionarissen zien [jonge]
mensen die weigeren zich te onderwerpen aan hun autoriteit vaak als
irritant en onbruikbaar omdat we vrijheid eisen op ieder moment dat ze
die ontkennen".

Individuen die Alex zouden willen steunen worden aangemoedigd
brieven te schrijven of zo mogelijk boeken te sturen over bevrijding van
dieren, filosofie, en andere onderwerpen over tegencultuur (waarbij er
rekening mee moet worden gehouden dat ze langs de controle op hun
"geschiktheid" door de staf moeten). Materialen voor Alex kunnen
worden gestuurd naar Alex Asch c/o Turnabout Stillwater 2738 S. 2000
E. Salt Lake City, UT 84109. Vragen over Alex kunnen worden gericht
aan Darren door het sturen van een bericht naar
info@everreviledrecords.com*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center