A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Ontmantel wapenbeurs DSEi (sept)

From "v.v. GroenFront! | EarthFirst! s.g. NL" <vrienden@groenfront.nl>
Date Sun, 22 Jun 2003 16:14:11 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

INTERNATIONALE ACTIE OPROEP STOP EUROPA'S GROOTSTE WAPENBEURS
SLUIT DSEi! LONDEN, (VK) -6 -12 SEPTEMBER, 2003.
Van 9 tot 12 september 2003 wordt in Londen een van de grootste
handelsbeurzen voor wapens, bommen, militaire vliegtuigen, kleine
vuurwapens, mijnen en tanks gehouden.
Een internationaal protest. Duizenden demonstranten van de gehele
wereld worden opgeroepen om naar Engeland te reizen om een halt toe
te roepen aan deze markt van de dood. Om te werken aan het volledig
stoppen van de gehele moorddadige indrustrie. Dit is een kans om niet
aileen de beurs als doelwit te kiezen, maar ook de bedrijven erachter.

* Wat is DSEi?

Defence Systems Equipment International (DSEi 2003) is een
wapenbeurs, die door de Britse overheid wordt gesteund. Wapen
aankopers uit de hele wereld zijn er te gast, inclusief landen die op
de Amnesty International lijst van mensenrechten schenders staan en
anderen die erop horen te staan.

Op deze enorme wapenbeurs zullen ook aankopen gedaan worden door
delegaties die enkele van de armste landen in Afrika en Azië
vertegenwoordigen. Regeringen van rijke westerse landen, waaronder
Amerika, Engeland, Frankrijk en Italië, en hun wapenfabrieken, zullen
proberen om hen dure wapens te laten kopen, in plaats van het geld
uit te geven aan onderwijs, ontwikkeling en medische zaken.

De laatstge DSEi tentoonstelling vond plaats op 11 september 2001, de
dag van de aanslagen in New York en Washington in Amerika. Terwijl
vele bedrijven over
de hele wereld sloten bleef de wapen beurs open. Nog 3 dagen daarna bleven
landen waaronder Amerika, Israel en 14 andere Arabische landen
gezamenlijk wapens aankopen om elkaar daarmee weer aan te vallen.

De wapenhandel, waarvan DSEi een belangrijk deel van uit maakt, is
een internationaal politiek bedrijf dat wordt gevormd door
multinationals die voor winst producten maken die doden en verminken.
Deze bedrijven spelen een leidende rol in het onrechtvaardige
wereldeconomische systeem dat armoede en aantasting van mensrechten
over de hele wereld veroorzaakt.

In de 90er jaren waren burgers 90 procent van alle
oorlogsslachtoffers.Oorlogen vinden tegenwoordig aileen nog plaats
door de wapenhandel. Ten gevolge van de globalisatie opereren de
wapenbedrijven buiten de wet, buiten handelsovereenkomsten en vooral
ten gunste van de rijken en de machtigen.

De wapenhandel in Engeland brengt schade toe aan lokale
gemeenschappen. De Londense wijk Newham, waar DSEi wordt gehouden, is
een van de armste wijken in het land. De mensen die in Newham wonen
wilen niet dat deze beurs voor wapens en dood in hun gemeenschap
komt. Zij willen betere opleiding, huisvesting, gezondheid,
werkgelegenheid en lonen op het minimale niveau als een minimaal
startpunt.

De Britse overheid besteedt miljoenen aan subsidie voor de
wapenhandel, terwijl de mensen te arm zijn om gezond te kunnen eten,
hun scholen uit hun voegen barsten en hun ziekenhuizen verpauperd
zijn.

* Wat wordt er georganiseerd?

Londen, 6 tot 12 september 2003.

De meeste internationale protesten waren gericht op overheidsorganisaties.
DSEi 2003 is een kans om ons direct te richten op bedrijven en
ministers van regeringen terwijl zij miden in de wapenhandel zitten.

"Ontwapen DESi" (Disarm DSEi) coördineert een week lang een festival
van actie, protest en tegenstand tegen de wapen beurs en het
onrechtvaardig globaal systeem dat hieraan steun verleent. We plannen
een jaar vooruit om het het grootste festival ooit tegen de
wapanhandel te maken.

Een aantal wakes, demonstraties en acties worden georganiseerd
tegende wapen beurs, de bedrijven die er vertegenwoordigd zijn, de
kopers en de regeringen die voor de hele show betalen. Deelnemers
worden ook aangemoedigd om hun eigen acties en demonstraties te
plannen. Infomatie over de wapenbeurs, wapenbedrijven in Londen en
andere spelers in de handel zal beschikbaar zijn.

De "Disarm DSEi"" coördinatie groep wil een ruimte creëren waar
verschillende groepen hun protest methoden en actietaktieken die zij
het meest effectief vinden kunnen gebruiken. We werken toe naar een
evenement , waarbij verscheidene groepen elkaars ruimte, protest
methoden en actie tactieken respecteren.

We organiseren workshops, teach-ins en andere samenkomsten, (zeer)
eenvoudige huisvesting en een 'Convergence Centre'.
Laat ons weten of je komt. Maak kopieën en verspreidt deze actie
oproep. Neem deel aan de organisatiegroep. Mobiliseer steun in jouw
land.

Email: disarm@dsei.org, Website: www.dsei.org.
*
Adres: clo 11 Goodwin Street, London, United Kingdom, N4 3HQ. Tel
(+44) (0)781 7652029.

--

Vrienden van GroenFront! | EarthFirst! Netherlands Support Group

NO COMPROMISE IN DEFENSE OF MOTHER EARTH!
++ http://www.groenfront.nl ++
++ mailto:vrienden@groenfront.nl ++

PO BOX 85069 3508 AB Utrecht Netherlands
Giro 4370351 tnv Steungroep NVDA te Utrecht ovv GroenFront!
Voicemail/fax: +31 84 8666018


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center