A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Selanik - YASAL YARDIM EKIBI 2003

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sat, 14 Jun 2003 17:02:25 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

[ Selanik'teki AB karşıtı eylemlerde başı "kanun"la
derde girecek olan göstericilere yardım amacıyla
anti-otoriterler avukatlarca oluşturulan yasal yardım
ekibine ilişkin ayrıntılar:
http://www.legalteam2003.info/tur/main_tur.htm ]


YASAL YARDIM EKIBI 2003 - (LEGAL TEAM 2003)

Göstericiler için yasal öneriler.

Yasal yardım ekibi 2003, göstericilere yasal destekte
bulunmak ve protesto özgürlüğünü mümkün kılmak
isteyen avukatlardan oluşmaktadır. Yabancı düşmanı ve
ırkçı içeriklerle gösteride bulunanlar yardım
talebinde bulunamazlar. Amaçlarımız arasında önemli
bir nokta, 2003 Haziran ayında Selanik’te yapılacak
Avrupa Birliği zirvesini protesto eden
göstericileri bilgilendirmek ve onlarla yasal
dayanışmada bulunmaktır. Okuduğunuz bu metin
eylem öncesi ve sonrası için pratik öneriler
içeriyor, haklarınızdan nasıl faydalanacağınızı
açıklıyor ve nasıl davranacağınızı belirtiyor.
Yani, herhangi bir olumsuz durumda ceza kanununa
göre yasal haklarınızı açıklıyor.

Etkinlik günleri sırasında bizi bulabileceğiniz
ve ulaşabileceğiniz telefon numarası: 2310 243010

1-Gösteri ve toplantı hakları ve yasaklar

Yaşadığımız küreselleşme devrinde protesto
özgürlüğü ulusal yasalara bağlı olmayıp
evrensel bir uygulamaya tabiidir. Yunanistan
Anayasasının 11. Maddesi karşısında yunanlılar
şiddetsiz ve silahsız toplu gösteri hakkına
sahiptirler, bu yasa aynı şekilde yabancılar için de
geçerlidir.Yunan kanunu demir çubukları ve jop, sopa
vs. tarzı aletleti silah olarak kabul eder. Kesici
aletler sadece kullanıldığı zaman cezaya
tabiidir, çünkü bir bıçağa sahip olmak için
herhangi bir resmi izne gerek yoktur. Uzun ve büyük
bıçaklar bulundurmaktan uzak durulmalı, bunlar aslen
işte kullanılan araç gereç olsa bile (örn. döner
bıçağı). Devlet güvenlik kuvvetleri bir
gösteriye, sadece insanların can ve mal
güvenliğini veya sosyo-ekonomik hayatı tehlikeye
soktuğu durumda izin vermeyebilir. Bir gösteride
şiddet eylemleri olduğunda bu gösteri anayasa
tarafından güvence altına alınmaz ve yasadışı ilan
edilir. Yukarıda belirtilen durumlarda savcılığın
bulunması koşuldur. Yasaklama veya gösteriyi
dağıtma açıklaması kitleye üç sefer duyurulur.
Belirtmek gerekir ki, Yunanistan’da sadece yasaklanmış
bir gösteriye katılmaktan dolayı tutuklanmak pek
nadirdir.

2-GÖSTERIYE HAZIRLANMA AŞAMASI:

- Arkadaşlarınla gösteri sonrası net bir
buluşma noktası tespit et. Bu şekilde boşuna panik
yaşamazsın ve gereksiz yere birbirinizi aramakla
meşgul olmazsınız.

- Telefon defterini yanında taşıma, cep
telefonunu kapat ki tutuklanma durumunda
arkadaşlarının telefon numarasına polis ulaşamasın.

- Üzerinde ‘uyuşturucu‘ taşıma. Yunanistan’da
‘hafif uyuşturucu‘ maddelerin bulundurulmasının da
cezası vardır (5 yıla kadar). Ülkeye dışarıdan
uyuşturucu getirmenin cezası beş yıl hapis cezasına
denk düşmektedir. Gösteri öncesi alkol ve uyuşturucu
madde kullanma. Bu tür maddeler refleksleri ve hareket
kabiliyetini düşürür.

- Legal Team 2003’ün telefon numarasını ya
eline yaz ya da ezberle.

- Yunanistan‘da deniz gözlüğü, şapka,
fular, atkı, peruk vb eşyalar yasadışı değildir.
Ancak bu tarz malzemelerin kullanımı cezayı
yükseltebilir ve ‘otoriteye karşı gelme‘ olarak
değerlendirilebilir. Bunun dışında aşırı derecede
önlem malzemeleriyle donanmak polisin dikkatini
çekebilir.

YANINDA BULUNDURMAN GEREKEN MALZEMELER:

A) Kimlik, pasaport veya ülkene ait tasdikli kişisel
kimlik belgeleri. Sivil polis tarafından kontrol
edildiğinde veya kimlik bilgilerin
alındığında ondan sivil polis kimliğini
göstermesini isteyebilirsin. Üzerinde gerekli kimlik
belgelerin varsa polisle beraber polis karakoluna
gitmeye mecbur değilsin. Buna seni zorlarlarsa bu
prosedürü uzatmamakta ısrarlı olmalısın. Neden
tutuklandığını öğrenme hakkına sahipsin.
Soğukkanlı kalarak ve uygun bir dilde avukatınla
görüşme talebinde bulun veya yasal yardim ekibiyle
iletişim kurmaya çalış, bunda ısrarlı ol.

B) telefon kartı

C) tutuklandığın durumda sana gerekli olan ilaç
veya eğer lens kullanıyorsan kontak lens sıvısı.
Kadınlar regl dönemindeyseler yanlarına yeterince pet
almalılar (bu durumda tampon kullanmamak önerilir,
uzun vakit tuvalete gitmeye izin vermeye bilirler)

3-GÖSTERI SIRASINDA TAVIR VE DAVRANIŞLAR

(DIŞA YÖNELIK GÖZLEMLER, POLISIN MÜDAHALE DURUMLARI)

Gösterinin ana kitlesinden kopmamaya özen göster,
arkadaşlarından ayrılma. Kendini, arkadaşlarını veya
başkalarını korumak için gözlerini dört aç, hep
dikkatli ol, etrafını izle (belki tanıklık
edeceğin bir durum olacaktır). Gözünün önünde bir
gösterici tutuklandığında veya kötü muamele
gördüğünde adını ve soyadını öğrenmeye
çalış. Bu bilgiyi ve bu olayın ne zaman ve nerede ve
nasıl gerçekleştiğini yasal yardım ekibi‘ne ilet.
Olay sırasında veya sonrasında güvenlikli bir yere
sığınıp olayda gördüğün bütün ayrıntıları
not edip yasal yardim ekibi’ne bunları ilet. Bu
bilgileri ya kendi elinle ya da güvendiğin bir
kişiyle ilet, faks ve e-mail yoluyla kesinlikle
gönderme. Iletilen bu bilgiler ve sana dair bilgiler
yayınlanmayacaktır, yanlızca yasal yardim ekibi
bunları kullanacaktır ve eğer gerekirse ve sen de
buna razı olursan göstericiye karşı bir suç duyurusu
bulunduğunda veya soruşturma olduğunda ya da
güvenlik güçlerinin yasaya karşı davranışları hakkında
suç duyurusunda bulunmak için kullanılabilir.
Eğer istersen kamu güvenlik güçleri ile ilgili
soruşturma, suç duyurusu yapılabilir.

4-TUTUKLANMA DURUMUNDA DAVRANIŞLAR

A) KARAKOLA GÖTÜRÜLME SÜRECINDE

Karakola giderken kesinlikle herhangi bir şey söyleme,
bilgi verme, hiç bir soruyu cevaplama. „Hoş bir
sohbet“ havasında seninle konuşmaya çalışmalarında
bile kesinlikle cevap verme. Bu bilgiler senin ve
başkaların aleyhine kullanilabilir. Gözaltindayken
birbirinizin kimlik bilgilerini öğrenin ki
biriniz daha önce serbest bırakılırsa yasal yardim
ekibini bilgilendirilebilsin. Diğer
gözaltındakilerle yaptığın „eylemler“ hakkında
konuşma, kendini ve başkalarını zor duruma
sokabilirsin.

B) POLIS KARAKOLUNDA
Öncelikle ne ile suçlandığını ve niçin gözaltına
alındığını öğrenmeye çalış. Eğer sadece
kimlik bilgilerinin doğruluğunu tespit etmek
için tutuklanmışsan bilgilerin doğruluğunun
tespitinden sonra seni serbest bırakmaya yükümlüler,
bunun için talepte bulun. Bu talebini orada
bulunduğun süre içinde sürekli tekrarla. Ancak
seni serbest bırakmalarına kadar birkaç saat
geçebilir. Gözaltı durumunda polisin ve güvenlik
güçlerinin her tür çaba ve faaliyetine karşı susma
hakkını kullan. Konuşma, bilgi verme. Size karşı suç
duyurusunda bulunmuşsalar bile konuşma gibi bir
zorunluluğun yok.. Kimlik bilgilerin dışında
hiçbir soruya cevap verme. „Kardeşin var mı, nerede
çalışıyorsun gibi sorulara dahi cevap vermemelisin.
Sadece adını ve soyadını söyleyebilirsin. Bir avukatla
iletişim kurmaya çalış Bir bilgiyi vererek durumunu
kolaylaştıracağını düşünürsen eğer yine de
avukatınla ve ailenle görüşene kadar suskunluğunu
koru, sonradan hala bu bilgiyi aktarabilme imkanın
olacak. Yanında avukatın olmadan kesinlikle hiçbir
şeyi imzalama. Unutma, ne kadar yorgun düşmüş olsan da
senin hakkında topladıkları tüm bilgiler ve
imzaladığın her kağıt parçası mahkeme
sürecinde, iddianamede aleyhine kullanılabilecektir.
Arkadaşlık ve dostça davranışlara aldanma, kahve vb
gibi ikramları reddet.. Kapalı olan yiyecek ve
içeceklerin dışında hiçbir şeyi kabul etme.

POLIS KARAKOLUNDA TEMEL HAKLAR

- Tüm sorgu süresince ana dilinde tercüman
isteme ve gözaltına ilişkin belgelerin anadilinde sana
verilmesini isteme hakkına sahipsin

- Bir kez başarılı telefon görüşme yapma
hakkına sahipsin. Yasal yardım ekibi aradığında
bize lütfen bu önemli bilgileri ilet: adını, soyadını,
hangi karakolda bulunduğunu, nerede gözaltına
alındığını, milliyetini ve hangi dilde
analaşabileceğimizi.

- Avukat seçme hakkının olduğu gibi
bizimle iletişime geçtiğinde sana derhal avukat
ayarlayabiliriz, yanına gelmesini sağlayabiliriz.

- Karakolda üzerinde bulunan her tür araç
gereci çıkarmanı isteyebilirler, yani; saat, telefon,
yüzük, para, anahtar gibi. Bunların bir listesini
isteme hakkına sahipsin.

- Eğer bir kadınsan üst arama işlemini
bir kadın polisin yapmasını iste.

- Eğer yaralıysan bir doktor tarafından
muayene edilmeyi ve bu muayenenin sonucuna dair bir
rapor iste. Polis zorunlu olarak 24 saat içinde seni
savcılığa çıkarmak zorunda. 24 saati doldurduysan
ve gözaltı halin hala devam ediyorsa polisten serbest
bırakılmanı talep et.

C) SAVCILIKTA

Kamu Savcısı sana çeşitli suçlamalar yöneltebilir ve
önünde şu seçenekler vardır:

- Mahkemeyi başka bir güne erteleyip başka
mahkemeye sevk eder, bu durumda serbest bırakılırsın.
Savcılıkta ikamet adresini bildirmekle yükümlüsün.
Yanlış bir adres vermek veya adresini gizlemenin
hiçbir yararı olmayacaktır. Çünkü bu durumda hem suç
işlemiş olacaksın ve ayrıca mahkeme ile ilgili
belgelerin eline geçememesinden dolayı mahkemeyi
takip edemeyeceksin ve böylece büyük bir olasılıkla
suçlu bulunacaksın.

- Ya da (nadiren) hazırlık soruşturmasının
tamamlanmasını veya hukuki soruşturmanın
düzenlenmesini isteyebilir. Bunu özellikle de
kısıtlayıcı tedbirlerin (kefalet, polis karakoluna
düzenli olarak rapor verme/görünme, ülkeden ayrılma
yasağı gibi) veya geçici tutuklanma (ağır
suça girerse) gibi gerekli görüldüğü durumlarda
isteyebilir. Geçmiş gösteri deneyimlerine göre, geçici
tutuklama pratikte yalnizca molotof kokteyl bombaları
ile ilgili suçlarda uygulanmaktadır. Bu durumda geçici
olarak tutuklanmanızın resmi gerekçesi, kaçma veya
başka suçlar işleme riski taşımanızdır.Bu tür
durumlarda temiz bir sabıka kaydı kadar kalıcı bir
ikametgah adresinizin ve işinizin olması da kesinlikle
çok faydalıdır.

- 24 saat içinde sadece suçüstü mahkemesine
çıkarılabilirsin. Suç üstü mahkemesinde de savunmanı
daha iyi hazırlayabilmek için 3 gün süre talep
edebilirsin. Bu süre içersinde gözaltında bulundurulma
durumun devam eder.

5-SERBEST BIRAKILMA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Serbest bırakıldığında aileni, ve arkadaşlarını
haberdar et ve sana karşı bir suç duyurusu varsa yasal
yardım ekibini bilgilendir. Başka tutuklular hakkında
bilgiyi ekibe ulaştırmayı da ihmal etme, bu çok
önemli. Yaptığın eylemler hakkında ve durumumla
ilgili gereksiz konuşmalar yapma. ”Yanlış insanların”
kullağına gidebilir ve konuştukların aleyhine
kullanılabilir.

Kötü muamele veya işkence gördüysen bu konuda devlet
hastanesinde muayene ol ve rapor almaya çalış (veya
raporun bir kopyasını).

6-TANIKLARIN DAVRANIŞLARI

Tanıklık yapman istendiğinde bir avukat iste.
Yunanistan‘da baştan tanık olarak sorguya çekilenler
hakkında sonradan çoğunlukla kendilerine suç
duyurusunda bulunulur. Tanık olarak söylediğin
herşey daha sonra senin aleyhine kullanılabilir. Bu
yüzden ne söylediğine dikkat et. Avukat talebinde
bulunduğun halde bu talebin reddedilirse, bunun
da sekreter tarafından kayda geçmesini talep et.
Ifadeyi reddetme hakkına sahip değilsin. „Hiçbir
şey duymadım, bunu görmedim, bilmiyorum“ şeklinde
ifade vermeye çalış. Şimdiye kadar bu noktada ifade
vererek kimseye bir hayır dokunmamıştır. Ifaden
yargılanan kişiye büyük bir yararı olmaz. O nedenle ne
tür ifade verirseniz verin mutlaka avukatla görüşerek
verin.

7 -ÜNIVERSITE ÖZERKLIĞI

Haziran‘daki AB zirvesine karşı eylemde göstericilerin
büyük bir bölümü üniversite kampüsünde kalacak.
Yunanistan‘da üniversite alanları özerktir. Yani
polisin müdahalesi yasaktır. Böyle bir müdahale
üniversitenin izni dahilinde gerçekleştirilebilir. Can
güvenliğinin tehlikede olması durumunda, suç üstü
durumlarda izne gerek kalmadan polis müdahale
edebilir.

8- YABANCILARA SINIR DIŞI

Yabancıların sınırdışı edilmeleri ya mahkeme kararıyla
ya da bölge polisi tarafından gerçekleşebilir. Birinci
durumda ülkede yasal olarak bulunan yabancılar (ister
AB vatandaşı olsun olmasın) üç aydan fazla hapis
cezası aldıysalar mahkeme kararıyla sınır dışı
edilebilirler. Ikinci durumda sınır dışı kararı kamu
bakanlığı ve bölge polisi tarafından alınır.
Herhalükarda başka ülkelerden gelen eylemciler yasal
yardım ekibi‘yle kontak kurmaları bu kararlara itiraz
edebilmeleri için önemlidir.

Sakın unutma: bilgi güçtür!

Devlet mekanizmasına başarıyla karşı gelebilmek için
soğukkanlı olup panik olmamak gerekir.

Etkinlik günleri sırasında bizi bulabileceğiniz
ve ulaşabileceğiniz telefon numarası: 2310 243010


13 Haziran‘dan gösterilerin sonuna kadar
aşağıdaki telefon santralı (buna Faks da
dahildir) iletişime açık olacaktır.

2310 243010

Yasal Yardim Ekibi‘nin (Legal Team) işlevi ve nasil
çaliştığı hakkında bilgi almak için bu numarayı
arayın 6976-099161

e-posta: legalteam2003@webster.gr*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center