A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbullu anarşistlerden Selanik'le ilgili bildiri

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 12 Jun 2003 08:58:22 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Devletlerin ve Kapitalizmin Ulusalına da Küreseline de
HAYIR!

19 - 21 Haziran arasında Avrupa Birliği'ni oluşturan
devletlerin temsilcileri AB dönem başkanı
Yunanistan'da bir araya gelecekler. Peki kürenin
-ABD'ye kıyasla- küçük efendileri bu zirvede neyi
tartışacaklar? "Ortadoğu'nun demokratik yeniden
yapılandırılması" yani Irak pastasından daha
çikolatalı, payın nasıl kapılacağı, "piyasa
ekonomisinin güçlendirilmesi ve euronun değerinin
arttırılması" yani Türkiye gibi 3. Dünya ülkelerinde
ticarileşme olgusunun yerleştirilmesi, özelleşmelerin
küresel ve ulusal sermaye lehine tamamlanması,
"savunma konusunda işbirliğinin genişletilmesi" yani
kürenin yönetiminde Avrupa Birliği'ni oluşturan
devletlerin söz hakkını arttıracak ve dünyanın yeni,
güçlü bir efendisi olma yolunu AB'ye açacak bir Avrupa
ordusunun kurulması gibi pek çok konu zirvede
tartışılacak.
Sermayenin ulusal yada küresel olması kapitalizmin
insanları yoksullaştırdığı, ekolojiyi yok ettiği,
bireyleri yalnızlaştırdığı gerçeğini değiştirmediği
gibi devletlerin sınırlarını belirli devletlere açması
onun baskının ve zorbalığın en güçlü aracı olmamasını
sağlamamaktadır. Sermayenin serbestçe dolaşabilmesi ve
neo-liberal politikaların işletilebilmesi işlevini en
iyi biçimde yerine getiren Avrupa Birliği diğer tüm
ileri kapitalist ülkelerde olduğu gibi yarattığı
özgürlük yanılsamasıyla sömürü düzenini süslemekte ve
kendini bir çekim merkezi olarak göstermek
istemektedir. Oysa kendi sistemine zarar verdiğini
gördüğü düşünce ve eylemleri nasıl cezalandırdığını
Batasuna’yı kapatmasında, sistem karşıtlarını oradaki
F tipi hücrelere hapsetmesinde, Cenova’da bir
anarşistin öldürülmesinde olduğu gibi defalarca
gördük.
Tüm bunlara karşın Dünya’nın her yanından gelecek yüz
binlerce küreselleşme ve AB karşıtı bu toplantı
sırasında Selanik sokaklarında olacak ve bütün
bunların insanlığın önündeki tek alternatif
olmadığını, özgür ve sömürüsüz bir dünyanın
yaratılabileceğini efendilerinin kulaklarını
parçalarcasına haykıracaklar. Bu gücün ellerimizde
olduğunu biliyoruz ve bütün insanlara bu umutla
sesleniyoruz, kapitalizmi, devletleri ve mülkiyeti
yıkalım. Önce ruhumuzda sonra her yerde.

İstanbul’dan Anarşistler


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center