A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) G8-karşıtı seferberlikler konusunda Basın Açıklaması (en,fr)

From CLAAACG8 <claaacg8@claaacg8.org>
Date Thu, 5 Jun 2003 11:02:21 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

BASIN AÇIKLAMASI

G8 karşıtı Anti-Otoriter Anti-Kapitalist Mücadeleler Ortaklığı (CLAAAC G8)
olarak geçtiğimiz birkaç gündür Fransa ve İsviçre'de G8'e karşı yürütülen
seferberliğin büyüklüğünden memnunuz. CLAAAC G8, birçok ülkeden binlerce
insanın tartışmalar, toplantılar ve eylemler yoluyla kapitalizme karşı
alternatiflerini ortaya koymak için biraraya geldiği Alternatif
Anti-Kapitalist Savaş-Karşıtı Köy'e (VAAAG) bir bütün olarak katıldı.

Benzer şekilde, CLAAAC'ın kızıl ve kara yürüyüşü, kapitalizmi, patriarkiyi
ve militarizmi kınama amacıyla 1 Haziran Pazar günü Annemasse'den başlatılan
gösteride birkaç bin kişiye ulaştı. Evian'daki G8 karşıtı seferberliklerin
ve emeklilik [haklarının] korunmasına yönelik halihazırda sürdürülen
toplumsal hareketin hedefi aynıdır: kapitalizmin mantığı ve kendi zenginlik
ve güçlerini, dünya çapında olası her yolu kullanarak çoğunluğun zararına
olacak şekilde korumaya ve arttırmaya çalışan siyasi yöneticileri.

Öte yandan, CLAAAC G8 olarak polis baskısı yoluyla yine birçok göstericinin
dövülmesiyle sonuçlanan özellikle İsviçre'deki - Lozan ve Cenevre'deki -
devlet şiddetini kınıyoruz. Cenova'da bir göstericinin polis tarafından
katledilmesiyle yaşanan trajedinin, Aubonne'deki bir otoyol köprüsündeki
blokaj eylemi sırasında polis müdahalesi sonucunda bir göstericinin 20 metre
yükseklikten düşerek ağır yaralanmasına sebep olan ve iki insanın hayatını
kaybetmesine ramak kalan olayla tekrarlanma noktasına geldiğini vurgulamak
istiyoruz. CLAAAC G8 olarak bu baskıları kınıyor, tüm kurbanlara desteğimizi
açıklıyor ve devlet şiddetinin eşitsiz toplumsal düzeni sürdürmek amacıyla,
azınlığı oluşturan egemenlerin yararına her zaman için kullanılan bir yöntem
olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

G8 karşıtı gösterilerin bu ölçüde büyük olması dayanışma, özgürlük ve
toplumsal adalet için mücadele edenlerin seferberliği sayesinde
sağlanmıştır. G8'in istediği dünyanın; "onların krallığı"nın tam
karşıtı olan bir dünya adına.


CLAAAC G8
3 Haziran 2003

claaacg8@claaacg8.org / http://www.claaacg8.org.


* CLAAAC G8 Avrupa ölçeğinde anarşist, özgürlükçü komünist ve
anarko-sendikalist örgütlenmelerin oluşturduğu bir gruptur. Bu
örgütlenmelerden bazıları Alternative libertaire-Özgürlükçü Alternatif
(Fransa), Anarchist Federation-Anarşist Federasyon (Britanya & İrlanda),
Anti-Authoritarian Movement Salonika 2003-Selanik 2003 Anti-Otoriter
Hareketi (Yunanistan), Red Libertaria Apoyo Mutuo (İspanya), Confederaciòn
General del Trabajo-Genel Emek Konfederasyonu (İspanya), Confédération
nationale du travail-Ulusal Emek Konfederasyonu (Fransa), Fédération
anarchiste-Anarşist Federasyon (Fransa), Federazione dei Comunisti
Anarchici-Anarşist Komünist Federasyon (İtalya), Federazione Anarchica
Italiana-İtalya Anarşist Federasyonu (İtalya), Organisation communiste
libertaire-Özgürlükçü Komünist Örgütlenme (Fransa),
Organisation socialiste libertaire-Özgürlükçü Sosyalist Örgütlenme
(İsviçre), Réseau No Pasaran-No Pasaran Ağı (Fransa), SUF (İsveç).


[çeviri - pırıl+batur]


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center