A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Anarşizm Sonrası Politikalar - Saul Newman (en)

From Institute for Anarchist Studies <info@anarchist-studies.org>
Date Thu, 31 Jul 2003 14:16:14 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Radikal politikalar son yıllarda bir dizi yeni itirazla
karşılaştı; güvenlik ve yaşam-politikaları alanlarındaki
yenilenen modeliyle saldırgan, otoriter devletin
yeniden doğuşu bunun yalnızca bir bölümüydü.
"Teröre karşı savaş" yasal kurumlar ve demokratik
rejimler tarafından empoze edilen geleneksel
sınırlamaların ötesinde, ilkesel devlet egemenliğinin
saldırganca yeniden öne sürülmesi amacıyla kullanılan
[devletin] en son kisvesi şeklinde hizmet veriyor. Buna
bağlı olarak, sözüm ona Üçüncü Yol'un ideolojik
cehaleti kadar, kapitalist küreselleşmenin neo-liberal
hegamonya projeleri de bulunuyor. Komünist
sistemlerin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan derin
hayal kırıklığı, karanlık ideolojik etkileri yeni yeni
açığa çıkmaya başlayan, daha sinsice "ağır ağır
ilerleyen muhafazakarlık" karşısında olduğu kadar,
Avrupa'daki aşırı sağın yükselişi karşısında da
genellikle etkisiz kalan radikal sol açısından
politik ve teorik bir boşlukla sonuçlandı.

Daha fazlasını okuyun: [İngilizce]
http://www.anarchist-studies.org/article/articleview/1/1/1/*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center