A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada, Montreal, SÖZCÜKLER SİLAHTIR!: DTÖ'ye Karşı (en)

From Resiste l'OMC!/Resist the WTO! <resisteomc@resist.ca>
Date Thu, 17 Jul 2003 16:06:55 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kanada, Montreal, SÖZCÜKLER SİLAHTIR!: DTÖ'ye Karşı Açık Oturum (26 Temmuz)

CUMARTESİ, Temmuz 26 9:30am-5:30pm
Pavillon Hubert Aquin Universite du Quebec a Montreal (UQAM)
St-Denis ve Ste-Catherine (Berri-UQAM metrosu)
Ücretsiz! Tekerlekli sandalye bulunabilir. Alanda çocuklar için bakım
yeri olacaktır.
İngilizce ve Fransızca çeviri yapılacaktır. Herkese açıktır!
Atölyeler, sunumlar ve tartışmalarla dolu bir gün; konular arasında:
Savaş ve Militarizasyon * Tarım * Yerli Bağımsızlığı * Eğitim
* Emek * Yoksulluk * Kadın * Göç ve Yerinden Edilme
* Entellektüel Mülkiyet Hakları * Kapitalizme Alternatifler
Ayrıca Yaratıcı Direniş konusunda genişletilmiş bir atölye çalışması
olacak: Sokak Tiyatrosu, Pankart ve Döviz-Yapımı.

Sunum yapacaklar arasında aşağıdaki grup ve örgütlenmelerin üyeleri
olacaktır:
Block the Empire-"İmparatorluğu Engelle", Union Paysanne-"Birlik
Paysanne", Food Not Lawns-"Çimenlik Değil Yiyecek", Mohawk Eastern
Society-"Mohawk Doğu Toplumu", Native Youth Movement-"Yerli Gençlik
Hareketi" (NYM), Kanesatake Mohawk Nation-"Kanesatake Mohawk Ulusu",
Immigrant Workers Center-"Göçmen İşçiler Merkezi" (IWC), South Asian
Womens' Community Center-"Güney Asyalı Kadınların Topluluk Merkezi"
(SAWCC), Quebec Womens' Federation-"Quebec Kadınlar Federasyonu" (FFQ),
Action Committee of Non-Status Algerians-"Statüsüz Cezayirliler Eylem
Komitesi", the No One Is Illegal Campaign-"Hiç Kimse Yasadışı Değildir
Kampanyası", Anti-Capitalist Convergence-"Anti-Kapitalist Ortaklık" (CLAC),
Canadian Federation of Students-"Kanada Öğrenciler Federasyonu" (CFS-Q),
Nemesis, the Northeastern Federation of Anarcho-Communists-"Kuzeydoğu
Anarko-Komünistler Federasyonu" (NEFAC), Canadian Union of Postal
Workers-"Kanada Posta İşçileri Sendikası" (CUPW), the Ontario Coalition
Against Poverty-"Yoksulluğa Karşı Ontario Koalisyonu" (OCAP), Beehive
Collective-"Beehive Kollektifi", Institut de recherche et d'information
socio-economiques-"Sosyo-ekonomik araştırma ve bilgi enstitüsü" (IRIS)
ve diğerleri.

Bilgi: 514-409-2049 * resisteomc@resist.ca * http://montreal.resist.ca
DTÖ'ne Karşıtı Montreal Halk Seferberliği'nin bir bölümü*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center