A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) ABD:Zincirleri Kıralım Konferansı-Ağustos 8-10, Eugene,OR (en)

From weneversleep@ziplip.com
Date Tue, 15 Jul 2003 14:45:48 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Zincirleri Kıralım konferansı 8-10 Ağustos tarihleri
arasında Eugene'deki Oregon Üniversitesi'nde yapılacak.
Bu konferans baskılara karşı mücadele edenlere, tutsakları
destekleyenlere ve zindanları bütünüyle ortadan
kaldıranlara adanmıştır. Cezaevi karşıtı bilgilendirme,
hali-hazırda tutsak destek çabaları oluşturma, deneyimli
cezaevi aktivistlerinden birşeyler öğrenme, cezaevi
endüstri kompleksine karşı yeni kampanya girişimleri;
bu konferans, tutsaklara desteği ve cezaevi-karşıtı
eylemliliği yükselterek yeni bir süreç başlatma niyetini
taşımaktadır.

Herhalde cezaevi endüstri kompleksine karşı mücadeleden
başka topyekun kurtuluş mücadelesini en ikna edici
şekilde betimleyen şey bulmak güçtür. Cezaevlerine
karşı direniş, devlet baskısına ve apaçık toplumsal
kontrole karşı direniştir; ırkçılığın, cinsiyetçiliğin
ve homofobinin en berbat örneklerine, yoksulların
kriminilizasyonuna ve emeğin sermaye tarafından
sömürülmesine direniştir. Bu sebeple, Zincirleri Kıralım
konferansı nihai hedefi zindanların yıkılması olan
tutsaklara yönelik süregiden ve yükselen desteğimizi
örnekleme amacındadır. Zindanların yıkılması, zindanlara
olan ihtiyacı ortadan kaldırmayı ve zindanların yoksul ve
güçşüz bırakılmış topluluklar üzerindeki mahvedici etkisini
ortaya çıkarmayı hedefleyen politik bir görüştür.

Aralarında eski tutsakların da bulunduğu birçok farklı
yerden insan katılmayı ve bilgisini paylaşmayı kararlaştırdı.
Katılan örgütlenmeler arasında Mumia'yı Serbest Bırakın
Koalisyonu (Free Mumia Coalition), Cezaevi Yasal Haber
(Prison Legal News) ve Cezaevindeki Kadınlara Destek
için Kontrol Dışı Lezbiyen Komite (Out of Control Lesbian
Committee to Support Women in Prison) bulunuyor.
HIV/AIDS'den etkilenen tutsaklarla çalışan insanlar,
Kara Panter ve Amerikan Yerli Hareketi'nden yaşlılarla
birlikte 70'lerin Attica isyanından bir katılımcı da
aramızda olacak.

Politik tutsaklarını desteklemeyen her hareket yenilgiye
mahkumdur. İktidara karşı çıkıldığında, kaçınılmaz olarak
(kendisini korumak amacıyla) ondan şiddet dolu baskı ve
tutsaklıkla karşılık alınır. Hareketler yenilgiyi engellemek
için örgütlenmeli ve devlet aparatının baskısıyla çarpışma
gücüne sahip olabilmelidir, ayrıca gözaltına alındıklarında
ve tutsak edildiklerinde yoldaşlarını ve dostlarını
destekleyebilmelidirler. Kendilerini cezaevi duvarları
arkasında bırakan veya devletin tehditleri karşısında
kendi devamlılığını sağlayamayan bir harekete çok az
insan bağlanır. Bilgi için P.O. Box 11331, Eugene Oregon
97440 ya da www.breakthechains.net

Aşağıdaki bireyler bu konferansa katılmaya karar verdiler:
Ramzy Baroud
Rita "Bo" Brown
Safiya Bukhari
Chrystos
Ward Churchill
Dacajeweiah/Splitting the Sky
Derrick Jensen
Claude Marks
Ed Mead
Stormy Ogden
Craig Rosebraugh
Jesús Sepúlveda
Peter Urban
Laura Whitehorn

Ayrıca katılımcılar arasında, aşağıdaki
gruplardan gelen temsilciler de olacak
- Anarşist Kara Haç (Anarchist Black Cross)
- Özgürlük Arşivleri (Freedom Archives), San Francisco, CA.
- Eriha Hareketi (Jericho Movement)
- Özgürlüğü Beraberce Kucaklayan Kadınlar
(Women Embracing Freedom Together), Portland, OR.
...ve çok, çok başka grup!

Anarşist Tutsaklara Hukuksal Yardım Ağı
(Anarchist Prisoners' Legal Aid Network)
818 SW 3rd Ave. PMB 354
Portland, OR 97204 (USA)
weneversleep@ziplip.com


[çeviri - b.ö./ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center