A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Castro, Franco gibi (en) (ca)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, July 7, 2003 4:21 pm


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
Franco'nun diktatörlüğüne karşı savaşmış olduğumuz
için, biz anti-frankistlerin eskiden uğruna savaştığı
aynı özgürlük için mücadele ettikleri için acı
çekenlere dayanışmamızı ulaştırmayı ahlaki bir görev
sayıyoruz.

Castrist diktatörlüğün elindeki baskının kurbanları
olan Kübalı muhalifleri bugün desteklememiz sürpriz
olmamalı. Ve bu sadece bizim Franco döneminde talep
ettiklerimizin aynılarını istedikleri için değil,
Castro Franco'nun vahşi baskısını geçmeyi başardığı
için:
Sadece muhalif olma "suçu" için 25 yıla kadar hapis,
üç genç adam Küba'dan kaçmak için bir botu
kaçırdıkları için idam cezası. Bunların üstüne, daha
da elim: kendilerini sürgün etmek isteyen, ve kimseye
zarar vermeyen veya öldürmeyen üç genç siyah adamı
gözaltında tutmak, yargılamak ve idam etmek için beş
gün. Anti-frankist Francisco Granado ve Joaquin
Delgado'yu idam etmek için Franco 17 gün "bekledi".
İki durumda da: kısmi, abartılı adalet hızlı yargılama
ile, herhangi bir yasal güvence olmadan, kapalı
kapılar ardında, uluslararası gözlemcilerin varlığı
olmadan, ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen idamlar
ile, ikna etmek için, terörize etmek için...

Ancak ortak noktalar burada bitmiyor... Franco gibi,
ve aynı "mantık"la, Castro da "benimle olmayan bana
karşıdır" diye düşünüyor. Seçilmiş bilge olduklarına
dair aynı inanç: Franco için Tanrı'nın, Castro için
tarihin. Bu yüzden hem Frankist hem Castrist
diktatörlükler boğucu, basınsız, fikirsiz, muhalifsiz,
özgür ilişkilenmesiz, tek partili, tek sendikalı ve
hepsinin üstünde bir Maksimum Lider, tek ses, tek
düşünce. Ve tabii ki, mutlak iktidarın uzun süreliği:
Franco için 36 yıl, Castro için 44 yıl.

Çoğu Kübalı için hapsedilmiş ve zavallı bir cennet
yaratmak için 44 yıl! Bir "cennet" ki işçiler oradan
kaçamasın diye kapıları yalıtılmalı. Bu yüzden Fidel
devrimci efsaneyi korumak için kafa karışıklığı ve
dokunulmazlığa ihtiyaç duyuyor.

Ama gerçekler yalan söylemez, ve isyanın Batista
diktatörlüğüne karşı zaferinden neredeyse yarın yüzyıl
sonra Devlet güvenliği adına toleranssızlık ve
otoriterlik, bürokrasinin kibirliliği ve verimsizliği
devrimi Küba halkı için bir kabusa ve Küba'nın dışa
bağımlılığını arttıran ekonomik fiyaskoya çevirdi.
Batista ile bu ABD'yeydi, Castro ile önce Sovyetler
Birliği'ne ve sonra önceden olduğu gibi Turizme (ve
fahişelik).

Elbette, Castrizm ekonomideki kendi başarısızlığını
göz ardı ediyor, bu kötülüklerin suçunu Kuzey Amerikan
ambargosuna atıyor, ve en kötüsü: üretim sürecine
işçilerin aktif katılımının azlığına. Bu kadar çok
tutulmamış eşitlik ve özgürlük sözü verildikten sonra
neden katılsınlar ki? "Devrimin çıkarları için":
Castrist Devlet'in devamı için! kendilerini feda
edenlerin hep kendileri olmasından bıkmış ve
yorulmuşlarken ilgisizliklerini kim kınayabilir?

Bütün bu sebepler bizi Castrizm'in son şiddetli
baskısına karşı kızgınlığımızı açık etmeye karar
vermeye itti. Bu, hala o kadar çok umut veren devrimci
bir hareketi temsil ediyormuş gibi yapan ve Şef
Kumandanı'nın iktidar açlığının saptırdığı, Rus
Devrimi'nin yarattığına çok benzer bir hayal
kırıklığını üreten bir rejim.

Şüphesiz, hala "Küba Devrimi" mistiğine inanmaya devam
eden rejim yanlısı sabit fikirliler var. Onlar bu
reddedilemez kanıtı gözardı etmeye devam edenler:
Devrim totaliter bir sistem olmuştur, anti-demokratik
ve herkesin komşusunu veya meslektaşını suçladığı ve
hafiyelik yaptığı kollektif vijilans (kaotik
tetiktelik hali).

Evet, halen bu iktidarın Kübalılar'ın günlük yaşamında
tesis ettiği ahlaki çürümeyi umursamayanlar var. Bu
çürüme Stalinist totaliteryanizmin dayattığı
"ilerlemeci" versiyonun karanlık ve gizli faşist
kontrolune çok uygun, Küba halkını trajik bir sona
sürmeye karar vermiş "Karaipler versiyonu". Bu yüzden,
bizlerden Sol'un her zaman parçası olmuş özgürlük ve
adalet değerlerine hala inananlar, bu değerleri
ayaklar altına almış ancak demagojik bir şekilde
koruduğunu iddia eden bu Rejimi kınamalıyız. Ve bunu
daha da çok bu anlarda, Fidel, sonunda Franco gibi
birçok aileyi acımasız bir baskıdan geçmeye zorlarken
yapmalıyız. Bu baskı, yalan ile meşrulaştırılıyor:
"komplo kurmak". Çünkü özgürlük haklarını geri almaya
çalışan ya da daha iyi bir hayat sürmek için adadan
kaçmaya çalışanları komploculukla suçlamak bir
yalandır.

Kübalı muhalefetin korkularını yitirmeye başladığı
doğru, kapandıkları yerlerden çıkıyorlar, ve bu Fidel
Castro ve onun mafyatik bürokratlarını
endişelendiriyor. Bu, Mordoza Kanunu'nun çıkarılmasını
("yabancı iletişim araçları" ile işbirliği yapmayı
veya
"iç düzeni bozmak için" "anti-sosyalist" fikirler
üretmeyi ve yaymayı sert şekilde cezalandırmak) ve
Castrist Sosyalizmin "ilelebetliğini" deklare etmeyi
açıklıyor. İkisi de en fırsatçı anda kullanılmak üzere
tasarlanmış...

Bush sayesinde gelen bir an, veya muhtemelen Bush'un
en çok ihtiyaç duyduğu zamanda: Demokrasinin müdafaası
adına yürüttüğü saldırgan politikaları meşrulaştırmak
için! Castro'nun muhaliflere karşı şiddet kullanma
zamanının bu an olduğunu düşünmüş olması mümkün çünkü
uluslararası kamuoyu Irak savaşına karşı harekete
geçmekle ve Kuzey Amerikan Devleti'nin hegemonyasını
kınamakla meşguldu. Evet, anti-emperyalizmin onun yeni
baskıcı kampanyasının sonuçlarını göz ardı edeceğini
ve Bush'un "demokrasi getirmek" argümanlarına izin
vermeyeceğini düşünmüş olması mümkün: Yankee
Demokrasisi! Ve bir yönden, yanılmadı; çünkü sadece
Bush değil, uluslararası kamuoyu da Kübalı muhalefeti
kınamak konusunda pek ısrarlı olmadı. Evet doğru,
başlangıçta birçok aykırı entellektüel buna karşı
çıktı, ancak bu Güney Afrika'da siyahların özgür
olmamasına karşı konuştuklarında olduğu gibi kitlesel
protestolara, hareketlenmelere veya kalıcı kınamalara
yol açmadı.

Bu "tepkisizliğin" sebepleri çeşitli. Sadece "Küba
Devrimi'ne nasık karşı çıkabiliriz ki" değil. Ek
olarak politik partilerin ve Hükümetlerin böyle
hareketlenmelere karşı ilgisizliği de var. Bunun
sebebi sadece birçok ticari çıkar değil: Ek olarak,
bazı anti-totaliteryan kısımlarda, Küba'da bir Yankee
müdahelesi isteyen aşırı-sağ unsurlara (azınlık ama
Miami'de çok güçlü) asimile olma korkusu var.

Böylece, bu sebepler genel olarak Castro'nun
diktatörlüğünün baskıcı aşırılıklarını kabullenmeyi
açıklıyor olsa da, biz bugün ve yarın kınadığımız ve
her zaman kınayacağımız bir eziciliği ayıplamayı görev
biliyoruz. Bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz,
çünkü bizim için de muhalefet inkar edilemez bir
vicdani eylemdir ve idam cezası bir Devlet terörizmi
eylemidir, Devlet devrimci olduğunu iddia etse bile.

Nasıl unutabilirz ki, 2003'te başka bir diktatörlüğün,
Frankist olanın benzer gerekçelerle Komünist Julian
Grimau'yu ve genç Anarşistler Francisco Granado ve
Joaquin Delgado'yu öldürmesinin üzerinden 40 yıl
geçmiş olacak.

Madrid, Haziran 2003.

Octavio Alberola: 1967 ve 1974, 1 yıl ve 3 ay hapis.
Juan Busquets: 1949'te idama mahkum edildi, 20 yıl
hapis.
Stuart Christie: 1964, 3 yıl hapis.
Luis Andrés Edo: 1966, 8 yıl hapis.
José Gracia Chile: 1939, 2 yıl hapis.
Antonia Lisbona: 1939, 6 yıl hapis.
Eloy Martín Nieto: 1972, 3 yıl hapis.
Alicia Mur Sin: 1966, 3 yıl hapis.
Alain Pecunia: 1962, 3 yıl hapis.
José L. Pons Llobet: 1974, 3 yıl hapis.
Jaime Pozas de V.: 1968, 5 yıl hapis.
Floreal Rodríguez: 1968, 8 yıl hapis.
Gregorio Rojas: 1963, 1 yıl 6 ay hapis.
Francisca Román: 1962, 6 yıl hapis.
Andrés Ruiz Grimas: 1972, 3 yıl hapis.
Juan Salcedo: 1963, 15 yıl hapis.
Emilio Santiago: 1947'de idama mahkum edildi, 15 yıl
hapis.
David Urbano: 1967, 7 yıl hapis.


Kimden: H. <aslcuba(et)yahoo.fr>
MLC - Muvimento Libertario Cubana
(Küba Liberter Hareketi)*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center