A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) 15 Şubat-Doğrudan Eylem Günü (en)

From <emergency@riseup.net>
Date Wed, 29 Jan 2003 09:45:43 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

ZEROWAR (SIFIRSAVAŞ)
Diğer yüzbinlerce insan gibi, bizler de, ABD sermayesinin Irak'ı işgal
etme, ele geçirme ve yakıp yıkma konusundaki kriminal planlarına bütünüyle
karşıyız. Bizler aynı zamanda, Bush-Cheney petrol plütokrasisinin,
dikkatleri ABD ekonomisinin çöküşü ve neoliberalizmin yoksullara ve
çalışan sınıflara karşı tırmandırdığı savaş gibi gündemdeki toplumsal
felaketlerden kaçırmak için Basra Körfezi'nde ürettiği [yapay] krize de
karşı çıkıyoruz.
Son üç ay içinde gerçekleşen protesto eylemleri ve gösteriler, ABD
hükümetinin ve onun iki üç müttefikinin emperyalist entrikalarını ve
militarist maceralarını reddeden insanların harekete geçmesi açısından
önem taşıyor. Ancak zaman da geçip gidiyor. Bizler, 15 Şubat Cumartesi
olarak belirlenen protesto gününü bir doğrudan eylem gününe dönüştürerek,
kapitalist ölüm makinesinin eleştirisi ve buna karşı direniş konularında
yoğunlaşılmasını öneriyoruz.
"Doğrudan eylem", "kendi başına yap" anlamına gelir: Soğukta elinde
dövizlerle beklemek ve konuşmayı başka birilerinin yapmasını dinlemek
yerine, herhangi bir doğrudan kontrol programı size, sizin için ve sizin
adınıza yapılanlara karşı kendi muhalefetinizi açıklama fırsatı sunar. Bu
kendi adınıza bir duruş yaratma ve dostlarınızın ve hemşehrilerinizin acil
öncelikleri arasında bulunan herhangi bir meseleye etkili biçimde müdahale
edebilme yolunda önemli bir adımdır. Doğrudan eylemin en etkili örnekleri,
her zaman için, bizleri kontrol altına almaya ve cesaretimizi kırmaya
çalışanları alt edebilen bağımsız, özgün ve yaratıcı ustalığa dayalı
eylemlerdir; otonom direniş eylemlerinden, reddetme ve sabotajlara,
öz-örgütlenmeye dayanan kolektif sokak projelerinden, işyeri
işgal-grevlerine kadar farklılaşan çeşitlilikte geniş bir yelpazeyi
kapsayabilirler--müdahale edilebilecek sınırsız sayıda alan bulunmaktadır.
En önemlisi, ne olursa olsun, doğrudan eylem birleştirir, yoğunlaştırır ve
dayanışma duygusunu güçlendirir: kendimiz için eylediğimiz her an,
bireysel gücümüzü ve kolektif sorumluluğumuzu daha iyi fark edebiliriz.
Bu nedenle bizler sömürü, savaş ve Devlete karşı demokrasi saflarında yer
alan bireylere, gruplara, kollektiflere ve ağlara 15 Şubat gününü
uluslararası doğrudan eylem, özgürlük ve sınırsız olasılıklar günü olarak
belirleme çağrısı yapıyoruz.
Emergency Mass Action (Acil Kitlesel Eylem) grubununun kamuoyuna açıklaması


[çeviri-batur özdinç]
*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center