A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) [anarsistbakis] Yenilemeler 009 - 29 Ocak 2003

From zamane divane <anarsistbakis@yahoo.co.uk>
Date Wed, 29 Jan 2003 01:59:35 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

29-Ocak-2003 "Makaleler" kısmına eklemeler yapıldı (Aşağıda).
"Barricada Kolektifi" Tanıtım Yazısı.
  Barricada, devrimci propaganda ve haber üretimi ile dağıtımı temel
  amaçlarına sahip, partizan olmayan, hiyerarşik olmayan radikal sol
  yelpaze içinde yer alan bir kolektifdir.>>"Aylık İstatistikler" Aralık 2002 tarihi itibariyle güncellendi.

----------------------------------------------------------------------------
"BİR YIL İÇİNDE ARJANTİN", Ian Mac Kay, 2002 (çeviri)
İçindekiler
Eylemde Anarşi?
Sınai Anarşi?
Hem Bir Araç Hem De Bir Amaç Olarak Kendinden Yönetim
Şimdi Nereye?

   Derinleşen ekonomik krize karşı adaletsizce verilen resmi cevap
   karşısında Arjantin halkının sokakları ele geçirmesinin üzerinden bir
   yıl geçti. Bir zamanlar neo-liberalizmin modeli olarak yüceltilen
   ülkedeki halk ayaklanması, yirmi yıllık yapısal uyum planlarının ve
   'serbest piyasa reformları'nın insani sonuçlarını ortaya koyuyor.
   Ekonomi tam bir çorba. Resmi rakamlara göre, son dört yıldır yaşanan
   durgunluk yoksulluk oranının nüfusun % 31'inden % 53'üne, işsizliğin
   ise % 14'ten % 21.4'e patlamasına yol açtı.   Sonuçta gerçekleşen ayaklanma kitlesel boyutlara ulaştı. Genel greve
   yedi milyon işçi katıldı. Çok geçmeden, aç insanlar dükkanları ve
   marketleri yağma etmeye başladıklarında başkan sıkıyönetim ilan etti.
   Ancak Arjantinliler artık bıkmışlardı. Yanlızca Buenos Aires'de, bir
   milyondan fazla kişi bu sıkıyönetimi geçersiz kıldı ve sokakları ele
   geçirerek, itibarını kaybetmiş politik seçkinlere karşı kızgınlığını
   seslendirdi. O zamandan beri protestolar devam etti. Geçen Aralık
   ayaklanması ve sokakların ele geçirilmesi hakkında önemli olan şey,
   insanların kendi işlerini idare etmek üzere örgütlenmeye başlaması
   oldu. Onlar kendi kaderlerini kendi ellerine almaya, durumlarında
   gerçek değişiklikler yapmak üzere kendilerini örgütlemeye karar
   vermişlerdi. Bunu yaptıklarında ise anarşizmin temel düşünceleri
   onaylanmış oluyordu.


----------------------------------------------------------------------------
"ANARKO-SENDİKALİZM", Tom Wetzel, 2002 (çeviri)
İçindekiler
1. Minimal [Asgari] Materyalizm
2. Sınıf Mücadelesi Doktrini
3. Asgari Materyalizm Sınıf İndirgemici midir?
4. Dört-Kuvvet Kuramı
5. Marksist Sınıf Kuramının Eleştirisi
6. Parti vs. Sendikalizm
7. Kendiliğinden Örgütlenme Kuramının Eleştirisi

   Bir miktar anarkosendikalizmin kuramsal önermeleri hakkında
   konuşacağım, ve her iki siyasi bakış da kendisini sınıf mücadelesi
   üstünde temellendirdiğini iddia ettiği için Marksizm ile bazı
   karşılaştırmalar yapacağım.   Aslında tam anlamıyla karşılaştırılabilir değiller bunlar, çünkü
   Marksizm bütüncül bir dünya görüşü ortaya koyarken, ben
   anarkosendikalizmin ise en iyi olarak sadece bir devrimci strateji
   veya bir stratejik yönelim olarak anlaşılabileceğini öne süreceğim.   Anarkosendikalizmin temel fikri, katılımcılarının kendileri
   tarafından yönetilen kitlesel örgütlenmeler --özellikle de üretim
   noktasındaki mücadelede kökü bulunan örgütlenmeler-- geliştirerek,
   işçi sınıfının kendisini sömürücü sınıfın boyunduruğundan
   kurtarabilmesini sağlayacak kendinden eylemliliğini, kendine
   güvenini, birliğini ve özörgütlenmesini geliştireceğidir. Hareketin
   kendinden yönetimi, hareketin devrimci amacı olan üretimin işgücü
   tarafından yönetiminden önce gelir ve onu canlandırır. Sanırım
   anarkosendikalizmin özlü anlatımı böyle bir şeydir.
-----------
web adresi: http://uk.geocities.com/anarsistbakis
iletisim için: anarsistbakis@yahoo.co.uk
*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center