A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Savaşa Karşı Anarşi

From Kara Kapkara <dreamnymph@hotmail.com>
Date Tue, 21 Jan 2003 03:17:20 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
"Aşağıdaki yazı Uşaklı anarşistlerle savaş üzerine görüşme notlarıdır"

  'Savaş Karşıtı Platformların her kentte yavaş yavaş oluşması
sevindirici.Uşak'ta da Emek Platformu ve Sol partilerin oluşturduğu bir
platform var.Önce Savaş karşıtlığının niteliği üzerine konuşmak
istiyoruz;

  Savaş yapısı gereği öldürme,yoketme,sindirme,boyun eğdirme üzerine
  kurulu bir mekanizmadır.Bu tanımların ceza kanunlarında "terörizm"
  tanımına denk düştüğünü görüyoruz.Irak üzerine yapılacak olan
  saldırının kılıfını kaldırdığımızda altında petrol yattığını şu somut
  haberle dedoğruluyoruz: Irak savaşı sonrası petrol şirketleri Irak petrolleri için
şimdiden rekabete girdiler...Savaş,devlet ve kapitalizm birbirinden ayrı
düşünülemeyecek kavramlardır.Devlet; bir sürünün diğer bir sürüye karşı
saldırı ve savunma amacıyla örgütlenmesiyle ve devlet tüm varlığını
tahakküm üzerine kurmuşsa savaş gerçeğini potansiyel olarak içinde
taşır.Kapitalizm ise savaşın tek nedenidir!Postendüstriyel zamanda
kapitalizmin tapındığı şey "güç"tür! Bu gücü de tüm endüstriyel
yapıların temel ihtiyacı üzerinde hakimiyet kurarak sağlayabilir.Bu
ihtiyaç 'şimdilik' pertroldür.Savaş karşıtlığı içinde kapitalizm
karşıtlığını barındıran bir karşıtlık olmalı,Savaşa karşı dururken,sınıf
savaşını yüceltmek,bir süre sonra 'düşmanına' dönüşecek bir iktidar
mücadelesine kan vermek olacağından doğru perspektifi içinde barındıran
bir karşıtlık değildir.

  Biz savaş karşıtlığını militarizm karşıtlığı olarak anlıyor ve
doğruluyoruz,militarizmi her an savaş açmaya hazır bir kurum olarak
görüyor,tahakkümün ve hiyerarşinin yüceltildiği bu kurumsal yapı karşında
 vicdani red ve total red gibi duruşları destekliyoruz.

  Haklı savaş yoktur! Bu nedenle hiç bir şekilde savaşın
kutsanması,yüceltilmesi yanında değiliz her ne adına olursa olsun Savaş
İnsanlık Suçudur! Sadece Amerikanın askeri değil hiçbir devletin askeri
olmayacağımızı söylüyoruz.İnsanın özgür ve doğal gelişimi üzerinde duran
her yapının ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz,bu bir savaşla
değil insanlar arası ilişkilerin önyargılardan arındırılması,yaşamın
içinden her tür şiddetin çıkarılması,karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma
temelli komünal ilişkilerin yatay ağların oluşturulması ile mümkün
olabilir.Bu şimdi uzak bir ihtimal gibi görünse de mümkün olanın Anarşi
olduğu da biliyoruz.Kapitalizmin tüketim ahlakından,rekabet
ilişkilerinden,savaşlarından nefret ediyoruz!Aynı şekilde savaşa karşı
silaha sarılmayı öğütleyen tüm öğretilerden de...Her türlü savaşa ve her
türlü şiddete HAYIR!'
*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center