A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) medyadan; Anarşizm hortladı!

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 17 Jan 2003 09:05:43 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
[editörün notu: anarşistler devleti ve kapitalizmi
ortadan kaldırma iddiasından asla vazgeçmediler!]
http://www.vatanim.com.tr/

Anarşizm hortladı!

Uluslararası zirvelerin davetsiz misafirleri oldular.
Gösterileriyle kentleri savaş alanına çeviriyorlar.
Ancak amaçları 20'nci yüzyıl anarşistleri gibi
devleti yıkmak, hükümeti düşürmek değil

 17/1/2003

Onlar uluslararası zirvelerin korkulu rüyası oldular.
Artık zirvelerin resmi gündeminin yanısıra onların
gösterileri, şiddete başvurup başvurmadıkları,
polisin onlara karşı aldığı olağanüstü önlemler
de merak edilmeye başlandı. Ancak renkli
gösterilerinin yanısıra, şiddete varan protestoları,
zirvelerin yerini bile değiştirtti. Her yıl Davos'ta
yapılan Dünya Ekonomik Forumu, kentte yeterli
önlem alınamayacağı için geçen yıl New York'a
alındı. Evet, bu gösterileri yapanlar anarşistler...
Onlara anarşist denildiğine bakmayın. 19'uncu yüzyıl
sonundaki gibi devleti yıkmak değil hedefleri. Asıl
amaçları doğrudan demokrasi... Diyorlar ki, insanlar
karar sürecine, arada milletvekilleri ya da şirket
yöneticileri olmadan katılırlarsa gerçek bir demokrasi
ortamı sağlanır, herkes mutlu yaşar.

Gösterilerin amacı
Herkesin eşit söz hakkına, eşit gelire sahip olduğu,
kimsenin başkaları üzerinde otorite kurmadığı bir
dünyanın oluşması için çalışmak gerektiğini düşünüyor
ve gösterileri de bu amaçla yapıyorlar. Anarşizm fikri,
küreselleşme karşıtı hareket sayesinde, gençler arasında
hızla yayılıyor. Gerçi anarşistler, küreselleşme karşıtı yerine
küresel adalet harkeketi demeyi tercih ediyor.

Hükümet kalabilir
Birçokları, anarşizmi devletin olmadığı kaos ortamı ile eş
tutuyor. Bunu eleştirenler, yaşadığımız global terörizm
çağında, devletin yok edilmesinin felaketle sonuçlanacağını
savunuyor. ABD'deki düşünce kuruluşlarından Cato
Enstitüsü uzmanı Brink Lindsey, "Sovyetler Birliği de ütopik
bir eşitlikçilik düşüncesiyle kuruldu. Ama ne oldu?
Diktatörlüğe dönüştü. Anarşistlerin eşit haklara sahip bir
toplum yaratma düşüncesi hala bir fantazi" diye konuşuyor.
Anarşistler, terör, savaş ve yoksulluğun, gücü sadece bazı
insanlara veren kapitalizm ile siyasi sistemin yarattığı eşitsizlik
sonucu olduğuna inanıyor. Sistemin elden geçirilmesini istiyorlar.

*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center