A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Prag'daki antifaşist gösteri (en)

From anarcho@geocities.com
Date Fri, 17 Jan 2003 03:43:45 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
Prag'ın yahudi mahallesi: naziler giremediler.
Neonaziler Prag'daki eski yahudi mahallesinde yürüyüş
yapmayı planlıyorlardı.
Gösteri yasaldı, başvuruda yazılana göre ise yürüyüş
Holocaust kurbanları anısına düzenliyordu (!). Esasında
naziler otuzlu yıllarda olduğu gibi sinagogların etrafında
ellerinde meşalelerle yürümeyi planlıyorlardı. Anarşistler ve
tüm örgütlerden anti-faşistler nazi yürüyüşünü bloke etme
çağrısı yaptı. Bazı sermaye gazeteleri bile basın
açıklamalarımızdan alıntılar yaptı. Planımız yahudi
mahallesinin ortasından geçen Staronova Sinagogu'nun
yakınlarındaki caddeyi bloke etmek ve nazilerin bu noktadan
ötesine gitmesini engellemekti.
Nazilerin gösterisi yaklaşık 30 kişiyle başladığı sıralarda,
yakındaki caddede 80 kadar anti-faşist onları bekliyordu ve
yahudi örgütü ile onlarla birlikte olan kişiler de neredeyse
aynı sayıdaydı.
Polis komiserinin anti-faşist gösteride söylediğine göre, iktidar
nazileri son saniyede durdurdu. Bize söylemediği şey ise şuydu
ki, naziler muhtemelen polisle pazarlık yaptıktan sonra ters
yönde kent merkezinin çevresinde yürümeye devam
ediyorlardı. Polis - yasadışı anarşist gösterilerde yaptığı gibi -
onların gösterisini durdurmak yerine birkaç atlı polisle
birlikte nazileri korudu.
Böylelikle günün sonunda naziler yahudi mahallesine
giremediler, ancak polis Prag caddelerinde yasadışı yürüyüş
yapmalarına müsade etti. İşin iyi tarafı burada epeyce az
rastlanır şekilde birçok sıradan insanın gösteriye
katılmasıydı. Tek sorun anti-faşist gösteriye katılan birkaç
katılımcı sayesinde İsrail devletinin yaptığı propagandaydı.
PZ

(11.01.2003)

[çeviri-batur özdinç]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center