A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº82 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Sat, 4 Jan 2003 13:10:57 -0500 (EST) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 82
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT. 
02-01-03
www.cgt.es/cgtcatalunya

* * * * *

Continguts: 

- ESTATUT I CONVENI EN CORREUS: UNA SIGNATURA ANUNCIADA 

- LA CGT DENUNCIA PÚBLICAMENT LA INSPECTORA MÈDICA DE L’INSTITUT
CATALÀ DE LA SALUT DE MATARÓ PER OCULTAR I ROBAR PROVES QUE
DEMOSTREN LES COACCIONS DE LES EMPRESES DE MATARÓ 

- LA CGT ACONSEGUEIX UN BON RESULTAT EN LES ELECCIONS EN EL
SECTOR DE LA BANCA PRIVADA I ACONSEGUEIX ENTRAR PER PRIMERA
VEGADA EN LA TAULA DE NEGOCIACIÓ DEL SECTOR 

- RESULTATS DE CGT A DIVERSES ELECCIONS SINDICALS

- VALORACIÓ DE LES IV JORNADES LLIBERTÀRIES DE CGT-VALÈNCIA 

- DAVANT EL DESASTRE DEL PRESTIGE, INFORMA'T, SOLIDARITZA'T I
ACTUA 

- OKUPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN SOLIDARITAT AMB ELS
TRES JOVES ANARQUISTES DETINGUTS A VALÈNCIA 

- FÒRUM SOCIAL MUNDIAL 2003 , 23 al 28 gener, PORTO ALEGRE,
Brasil
Diversos Fòrums regionals tendran lloc proximament 

* * * * *

ESTATUT I CONVENI EN CORREUS: UNA SIGNATURA ANUNCIADA 

	
Després de més de 8 mesos de reunions bilaterals amb els de
sempre, el dia 18 de desembre, amb el suport de CCOO, CSIF i
UGT, i el rebuig de CGT, S.Libre, CIG i ELA, la Direcció va
donar un pas més per a imposar els seus plantejaments amb la
signatura de l'Acord General, Estatut de Personal Funcionari,
Protocols i Conveni Col·lectiu. 
	
Després de la conversió de Correus en S.A. i amb l'aprovació
d'aquests textos, la Direcció aconsegueix el seu 2n. objectiu:
LABORALITZAR LES CONDICIONS DE TREBALL DE TOT EL PERSONAL. El
3r. és la venda de les accions al capital privat. 
	
Malgrat que hi haurà qui s'obstini en convèncer-nos que amb
aquest fosc procediment de negociacions es poden aconseguir
millores per als treballadors, traient-se del barret drets ja
regulats que la seva pròpia inactivitat sindical havia convertit
en paper mullat (promoció interna, consolidació d'ocupació...),
la veritat és que gràcies a aquesta signatura la Direcció
imposarà gradualment canvis que es van a traduir en el dia a dia
dels llocs de treball de la següent manera: 
-Polivalencia (a través del sistema de llocs tipus -Pla Fénix-),
i 6 tipus de mobilitat forçosa (ocupacional, funcional (3),
geogràfica i intercentres). 
- Increment del pes en el salari de les retribucions variables i
enduriment dels criteris per al seu cobrament (entre uns altres,
en un termini de 6 mesos els trams han de condicionar-se a
l'absentisme amb els criteris que la Direcció estableixi prèvia
“negociació” que no necessàriament acord). 
- Increment de la productivitat (entre un 11 i un 15%) 
- Flexibilitat d'horaris (s'augmenta la potestat de la Direcció
per a modificar jornada i horaris). 
- Reducció i flexibilitat de les plantilles, a través d'un pla
d'ocupació que mitjançant concurs-oposició per a personal
laboral indefinit, sols cobreix una part de l'ocupació
estructural existent i del Pla de Dimensionament de Necessitats.
	
A la CGT entenem que la conscienciació delss treballadors, la
participació del col·lectiu mitjançant processos assemblearis
(en els quals s'assumeixin les reivindicacions i el compromís de
defensar-les) i la unitat sindical per a donar suport i convocar
mobilitzacions, al costat de la realització d'un Referèndum
abans de la signatura, són els camins per a aconseguir
contrapartides positives en les nostres condicions de treball,
salari i ocupació. 
	
Aquesta és la línia en la qual hem estat treballant i també la
línia en la qual anem a seguir estant. La signatura de l'Estatut
i Conveni (cantada des del principi) pels sindicats que
estableixen com objectiu principal donar suport a la Direcció en
la liberalització del Servei Públic que prestem, i la
laboralització de les condicions de treball que duu implícita,
hauria de portar-nos a tots a la següent reflexió: SI LA
DIRECCIÓ POT POSAR EN PRÀCTICA ELS SEUS PLANS, ÉS PERQUÈ LA
PROTEGEIX UNA MAJORIA SINDICAL QUE NO COMPTA NI AMB L'OPINIÓ, NI
AMB LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS . 


CGT VA CONVOCAR VAGA EN PONTS A CORREUS EL 23 I EL 30 DE
DESEMBRE 

	
Pel manteniment i la negociació del calendari laboral anual.
	
Mantenint el nostre compromís per a tots els ponts de l'any fins
la negociació del Calendari Laboral Anual (acordat després d'un
procés assembleari entre els afiliats i afiliades a CGT) vam
realitzar convocatòria de vaga els dies 23 i 30 de desembre. 
	
No ens cansarem de repetir que la Direcció segueix mostrant el
seu més absolut menyspreu cap a la legislació i ja són més de 7
anys incomplint l'article 84 del Reglament de Personal segons el
qual, “s'aprovarà, prèvia negociació amb els sindicats amb
representació en la Taula Sectorial, un calendari laboral anual,
que determinarà la distribució de la jornada, la fixació dels
horaris de treball, la planificació de les vacances, així com
els serveis a prestar en setmana santa, festes locals, campanyes
electorals i, si escau, els permisos per assumptes propis”. 
	
En aquest moment, davant l'enduriment de les nostres condicions
de treball, ocupació i salari, en CGT, seguim creient necessari
defensar un dret que la Direcció, gràcies a la passivitat
d'algunes organitzacions sindicals, ha convertit en paper mullat
i que, a partir d'ara, pretén suprimir definitivament per a
donar pas “a negociacions” abans de cada pont o data
assenyalada. 

UN DRET QUE NO ES DEFENSA, ÉS UN DRET QUE ES PERD 
NO A LA CONTÍNUA REDUCCIÓ DE DRETS 

Sindicato Federal de Correos de la CGT
www.cgt.es/correos
federal.cgtcorreos@cgt.es

**************************************************************

LA CGT DENUNCIA PÚBLICAMENT LA INSPECTORA MÈDICA DE L’INSTITUT
CATALÀ DE LA SALUT DE MATARÓ PER OCULTAR I ROBAR PROVES QUE
DEMOSTREN LES COACCIONS DE LES EMPRESES DE MATARÓ

	
La CGT de Mataró denuncia la Inspectora mèdica de l’Institut
Català de la Salut de Mataró, Sra. Verdaguer, pel robatori d’un
informe realitzat pel metge de capçalera a un afiliat de la CGT
i per un delicte d’ocultació de proves que demostren que les
empreses truquen per telèfon als metges i els coaccionen per que
no donin baixes als treballadors.
	
Els fets van succeir el dia 29 de novembre al matí. L’afiliat de
la CGT José Cristóbal Ramos Correa, treballador de l’empresa
PETROLIS DE MATARÓ S.A. (benzinera), va ser visitat pel seu
metge de capçalera ja que des d’un temps ençà no es troba
gairebé de salut; els símptomes que presenta son estrès, tensió
muscular, grans a la cara i el cos ..., tot això degut al setge
psicològic i moral i la persecució sindical que està patint per
part de l’empresa perquè hi és el delegat dels treballadors i hi
desenvolupa la seva feina sindical per tal que l’empresa
respecti el Conveni de Benzineres. Per tot això ha interposat
dues denúncies a Inspecció del Treball per incompliment del
Conveni i l’empresa li ha respost amb sancions, entre d’altres
una d’un mes sense feina ni sou (cal assenyalar que l’advocat de
l’empresa havia estat assessor de CC.OO.). 
	
En l’informe, el metge reconeix que el treballador pateix un
fort estrès però que no gosa donar-li la baixa perquè l’empresa
ja li ha trucat dos cops i, si la hi dóna, li tornaran a trucar;
s’excusa dient que ell s’hi troba al mig i que de tota manera li
realitza un informe perquè pugui anar a Inspecció Mèdica. Cap a
les 11 del matí José Cristóbal Ramos va amb l’informe del metge
a veure la inspectora sra. Verdaguer junt amb un altre company
del sindicat i li presenten la queixa i l’informe; ella els rep
i defensa la decisió del metge de no donar la baix. Els dos
companys denuncien la coacció de les empreses que truquen als
metges perquè no donin baixes als treballadors, la qual cosa és
un delicte, i pregunten perquè la Inspecció hi consenteix. La
inspectora, en un atac neuròtic, roba l’informe comprometedor
amb les seves còpies i se’l guarda, negant-se a donar-ne la
còpia pel treballador al nostre afiliat José Cristóbal Ramos i
expulsa del despatx els dos companys del sindicat de forma
irrespectuosa i autoritària.
	
L’informe del metge de capçalera recull el deteriorament de
salut continuat que presenta José Cristóbal Ramos, el qual
pateix estrès i depressió i reconeix que no gosa donar-li la
baixa perquè ha rebut dues trucades telefòniques de l’empresa
PETROLIS DE MATARÓ S.A. al llarg de la setmana. Per tant, el
metge reconeix que l’estan coaccionant.
	
És evident que és molt greu aquesta actuació de la inspectora
mèdica Sra. Verdaguer, funcionària que ha d’estar al servei dels
treballadors que paguem i cotitzem per mantenir un servei públic
que ha de curar la nostra salut, ja que ha comès un delicte
robant i ocultant les proves que demostren que les empreses
coaccionen els metges perquè no donin les baixes als
treballadors que per culpa d’elles acaben patint un greu
deteriorament de salut.
	
D’altra banda, DENUNCIEM Manuel Corredor i Burset, empresari a
parts iguals junt amb Vicente Homs Campoy de l’empresa PETROLIS
DE MATARÓ S.A. qui ostenta el càrrec de president del Consorci
Sanitari del Maresme (CSM), una empresa privada que gestiona
diversos Centres d’Assistència Primària (CAP) de la comarca i el
nou Hospital de Mataró, construït amb fons públics per la
Generalitat de Catalunya. És obvi, que des del seu càrrec de
president el Sr. Manuel Corredor efectua una feina subterrània,
immoral, utilitzant tots els mitjans de que disposa, ja que a
més de tenir el càrrec de president del CSM ocupa un important
càrrec dins de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),
partit que governa el país des de fa més de 20 anys, coaccionant
als metges segons els seus interessos particulars. En aquest cas
concret la finalitat d’aquest senyor és la destrucció moral de
Cristóbal Ramos, afiliat a la CGT i treballador de l’empresa
PETROLIS DE MATARÓ S.A., comptant-hi amb la complicitat de la
inspectora mèdica de l’Institut Català de la Salut Sra.
Verdaguer, sens dubte, la inspectora sap qui és Manuel Corredor.

	
Denunciem públicament Manuel Corredor i Burset per la trama
ordida i la utilització d’abús, mala fe i assetjament psicològic
que des del seu càrrec públic està realitant contra el nostre
afiliat Cristóbal Ramos per “cremar-lo” i que així es vegi
forçat a sol·licitar l’extinció del contracte de treball.
	
La CGT del Maresme està disposada a arribar on calgui:
conselleria, tribunals, etc., perquè es faci justícia i tant en
Manuel Corredor com la inspectora mèdica siguin expulsats dels
seus càrrecs i castigats a reparar el dany moral que han fet 
ambr la seva conducta antisindical, mafiosa, prevaricadora i
feixista.
	
Per manifestar la vostra solidaritat amb en Cristóbal Ramos, us
demanem que envieu faxos manifestant la vostra repulsa i ràbia
als números i adreces següents:

A/A de Manuel Corredor i Burset
President del Consorci Sanitari del Maresme
Fax nº 937-41.77.33

A/A de Vicente Homs Campoy
PETROLIS DE MATARÓ S. A.
Fax nº 937-57.22.68

Text proposat: 	
ATUREM EL TERRORISME PATRONAL. 
EXIGIM EL CESAMENT IMMEDIAT D’ACTUACIONS REPRESSIVES CONTRA
CRISTÓBAL RAMOS CORREA. 
LA VERITAT ENS FARÀ LLIURES. 
QUAN HOM ACTUA CONTRA UN AFILIAT DE LA CGT, ACTUA CONTRA TOTA LA
CGT.

Federació Comarcal del Maresme de la CGT

******************************************************

LA CGT ACONSEGUEIX UN BON RESULTAT EN LES ELECCIONS EN EL SECTOR
DE LA BANCA PRIVADA I ACONSEGUEIX ENTRAR PER PRIMERA VEGADA EN
LA TAULA DE NEGOCIACIÓ DEL SECTOR 

Comunicat de la FESIBAC-CGT als treballadors 

	
Als milers de companys i companyes del Sector de Banca privada
que han donat suport amb el seu vot les candidatures de la CGT.
També a tots aquells companys i companyes que han permès,
participant en elles, la presentació de centenars de
candidatures en els diferents bancs, i en la majoria de les
circumscripcions. 
	
Els centenars de delegats elegits en les nostres llistes han
aconseguit que per primera vegada en la història del nostre
sector, un sindicat combatiu, reivindicatiu i amb implantació en
tot l'estat, accedeixi a la taula negociadora del conveni
sectorial. Dels 4.156 Delegats elegits el dia 18-12-2002, la CGT
hem obtingut 421. Això suposa una representació superior al 10%,
amb la qual cosa arribem a la consideració de sindicat
representatiu en l'àmbit sectorial. 
	
Des de la CGT ens comprometem a posar sobre la taula negociadora
la necessitat de donar solucions i plantejar les nostres
propostes per a resoldre les diferents problemàtiques existents
actualment (Horaris, dissabtes lliures, recuperació del nostre
poder adquisitiu, carrera professional, formació...) pendents
des de fa tants Convenis. Ens comprometem a seguir realitzant la
labor que amb la vostra confiança i el vostre suport heu
ratificat. ¡Gràcies! 

Llista delegats obtinguts: 
Banco Atlántico 17 delegats (16'3%) 
Banco de Andalucía 17 (20'7%) 33 (8%) 
Banco de Castilla 6 (100%) 
Citibank 8 (14'3%) 
Crèdit Balear 5 (38'4%) 
Deutsche Bank 16 (14'4%) 
Guipuzcoano 9 (13'6%) 
March 14 (40%) 
Popular 22 (6'5%) 
Sabadell 30 (12'6%) 
Urquijo 5 (7'5%) 
Vasconia 2 (7'1%) 
SCH 76 (9'2%) 
BBVA 161 (16'4%) 

	
Especialment bons han estat els resultats a Catalunya, on CGT va
obtenir 1.346 vots, que representen 103 delegats (18'33% del
total): 9 en el Banc Atlàntic, 16 en , 20 en el BBVA, 8 en
Deutsche Bank, 12 al Banc Popular, 22 en el Banc de Sabadell i
16 en el SCH. Els resultats dels altres sindicats a Catalunya
van ser: CCOO 284, UGT 111, CC 22, FITC 10 i altres 32. Més
informació a: http://www.fesibac.com 
http://www.cgt.es/cgtcatalunya/fesibacat

************************************************************

RESULTATS DE CGT A DIVERSES ELECCIONS SINDICALS

Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Bcn):
JUNTA DE PERSONAL TOTAL 5 (4 CCCOO i 1 UGT) CGT NO ENS
PRESENTEM... 
LABORAL tècnics i administratius 2 CCOO (25 vots), 2 CGT (24
vots) i 1 UGT (11 vots) 
LABORAL especialistes i no qualificats 3 CCOO I 1 UGT, CGT NO
ENS PRESENTEM... 
	
Es funciona com a comitè unitari, per tant a la pràctica queden
CCOO (que en perd 2) amb 9, CGT ens estrenem amb 2 i UGT manté
els 3 que tenia. Dit de manera planera, som la SORPRESA i
l'esperança per a molta gent. A veure si sabem respondre les
expectatives. 

Educació pública no universitaria a nivell estatal:
CCOO 368 (+10) STEs 360 (+16) ANPE (+33) UGT 223 (-20) CSIF
166 (-4) CGT 26 (+3) USO 4 (+2)
A Catalunya, CGT, que es presentava a Barcelona i Tarragona, no
obté delegats.

Administració perifèrica de l'Estat a Alacant:
CGT aconsegueix el suport majoritari dels treballadors en les
eleccions a la junta de personal de l'administració perifèrica
de l'Estat a Alacant a l'aconseguir 344 vots i una representació
de 8 delegats. La resta es repartiren així: ACAIP 5 , CSIF i CC
OO 3, i USO i UGT 2. 

**********************************************************************

VALORACIÓ DE LES IV JORNADES LLIBERTÀRIES DE CGT-VALÈNCIA 

	
CGT-València valora molt positivament el desenvolupament
d'aquest esdeveniment cultural que ha aconseguit que unes 2.000
persones hagin passat al llarg de dues setmanes pels distints
actes de les Jornades realitzades entre el 2 i el 13 de
desembre. 
	
Aquest any, amb l'objectiu de difondre i aprofundir la cultura
obrera així com el ric patrimoni cultural amb que conten les
lluites revolucionàries de les classes populars, CGT ha
plantejat les Jornades posant l'accent en la varietat i la
qualitat. 
	
Cal destacar la importància que, des del sindicat, s'ha donat a
les experiències llatinoamericanes. I és que no podem oblidar
que ens trobem en el context econòmic anomenat Globalització que
copeja a les classes explotades i particularment a les que
pertanyen als països més pobres o les economies dels quals han
estat ja espoliades per les potències que dominen els mercats. 
	
Osvaldo Bayer, escriptor i periodista argentí, va ajudar a
indagar en les noves vies d'organització i participació populars
que s'estan donant en el seu país i Marcia Quihzpe, immigrant
ecuatoriana, va desvetllar les claus de la lluita contra
l'injust ordre mundial. José Luis Humanes per la seva banda, va
parlar de la situació en Chiapas, on, a pesar de l'interessat
silenci mediàtic, la lluita continua. A més, el cicle "Cinema i
revolució a Argentina" ha obtingut una calorosa acollida per
part del públic que va tenir el luxe d'escoltar en viu els
comentaris del propi autor a les seves pel·lícules. 
	
Així mateix, la recuperació de la memòria històrica ha
constituït un altre dels eixos de les Jornades: l'exposició "Les
cultures de la llibertat en l'anarquisme ibèric, 1870-1939", la
xerrada de Octavio Alberola sobre el cas Delgado y Granado i la
presentació del llibre de l'holandesa Hanneke Willemse "El
pasado compartido. Memorias anarcosindicalistas de Albalate de
Cinca" han ajudat a incidir i rescatar fets del passat que
expliquen el nostre present. Fer memòria és, ara per ara, un
acte trangresor, una reivindicació molesta per a qui segueixen
escrivint la Història. Finalment, la comprensió i l'anàlisi del
nostre present, de l'actualitat més pròxima, es va tocar
mitjançant diversos actes: un programa especial en Ràdio Klara i
una xerrada amb representants de Elkarri, L'Avanç i Kalegorria
que va versar sobre la manipulació informativa "Euskadi i
L'Iraq, dues realitats silenciades. La paredassa mediàtica en
marxa", així com un debat, "El sindicalisme anticapitalista
davant les pròximes lluites en una Europa globalitzada", que va
comptar amb la presència de sindicalistes vinguts de distints
llocs d'Europa. 

Gabinet de Premsa de CGT-PV València


Nota de premsa Conclusions Conferència de Pau a Euskadi
(Jornades Llibertàries CGT) 

	
En el marc de les IV Jornades Llibertàries, Paúl Ríos, Portaveu
de Elkarri, va presentar en el local de CGT les conclusions de
la Conferència de Pau iniciada al febrer de 2001 a Euskadi.
Aquesta Conferència va sorgir com una iniciativa per part de
tots els partits polítics presents al País Basc (a excepció del
PP), sindicats, moviments socials i persones a títol individual
amb l'objectiu de promoure un acord de mínims que permetés obrir
un procés de pau superador del conflicte basc. 
	
Paúl Ríos va aportar dades de l'important suport que la
Conferència va aconseguir: "60.000 persones van subscriure la
iniciativa i unes 4.500 es van convertir en col·laboradores
directes del projecte. A més es van formar Comitès de
Recolzament a Madrid, Barcelona, València, Brussel·les... i van
intervenir experts en la resolució de conflictes provinents
d'Estats Units i Irlanda". 
	
Finalment, després d'un any de treball i amb l'obstacle de la
il.legalització de Batasuna, s'han elaborat esborranys de suport
encara inconclusos dels quals Elkarri extreu les següents
conclusions: 
- S'ha creat una important xarxa social d'informació i
participació al llarg de l'Estat espanyol. 
- També és destacable la conformació d'una xarxa internacional
de facilitació i suport. 
- S'ha posat en pràctica una metodologia de consens viable entre
partits. 
- La confluència, tanmateix, no pogut arribar a ser un acord
signat per tots. 
- Finalment, aquesta Conferència ha suposat un graó cap a la
pau, cap a "una societat basada en la democràcia i la no
violència". 
	
"El futur passa forçosament per insistir en aquesta via i per
seguir mobilitzant per a defensar la no violència i el diàleg.
Aquesta línia es concreta en la nova proposta d'Elkarri
anomenada "Camí de pau" en la qual es treballarà fins el mes de
juny", va afirmar el portaveu de Elkarri. 
	
Quant a la situació actual, Paúl Ríos opina que està marcada per
tres estratègies: "Una primera consistent en una campanya
d'atemptats d'ETA que no té aspecte de parar. La segona,
estratègia del Partit Popular que il·legalitza Batasuna en una
línia dominada pel tot val contra ETA, és a dir, per seguir el
dictat internacional segons el qual els conflictes polítics se
solucionen amb mesures de força. I, finalment, una tercera que
considera ambdues estratègies inviables i contràries a l'opinió
majoritària del poble basc." 
	
Així mateix, Paúl Ríos respecte a la detenció i imputació de
terrorisme dels quatre joves okupes valencians, va adduir que
"vivim un moment de persecució cap a aquells que no defensen el
pensament únic. El terrorisme és l'excusa ideal per a ficar a
tot el món en el mateix sac i combatre als discrepantes."
Finalment, cal destacar la reflexió del portaveu d'Elkarri
entorn de la il.legalització de Batasuna: "aquesta mesura, a més
d'antidemocràtica i contrària a la llibertat, no assorteix cap
efecte. Batasuna, Jarrai o Gestores Proamnistía segueixen fent
vida política". 
	
Manolo Ibáñez per la seva banda va informar que el Comitè de
Recolzament a València és "un intent d'informar de primera mà a
la ciutadania i de desbloquejar la manipulació i desinformació
que arriba a la gent de fora d'Euskadi. En València s'ha
confirmat que els intents en aquest sentit són positius perquè
la gent és conscient que el que ofereixen els Mitjans de
comunicació no és correcte i s'interessa per conèixer les claus
del conflicte a Euskadi" 

****************************************************************

DAVANT EL DESASTRE DEL PRESTIGE, INFORMA'T, SOLIDARITZA'T I
ACTUA 

	
La Federació Local de la CGT de Vigo té abundant informació en
la seva pàgina web: http://usuaris.lycos.es/durruti/ relativa al
voluntariat, formes de col·laborar, on dirigir-se, enllaços web
d'interès, mobilitzacions i notícies diverses. 
	
La CGT de Vigo s'ha ofert a canalitzar, coordinar i resoldre les
qüestions sobre voluntariat i participació de sindicats de CGT i
afiliats/as en els treballs de neteja. 
CGT VIGO, Urzáiz 73 entresòl dreta. Telf-Fax 986 43 14 76. 

	
De totes maneres recomanen per a tots els que sigueu de fora de
Galícia dirigir-vos a les Cofradias directament. En la de Cangas
els veïns s'han organitzat per a allotjar en cases particulars
i, en la resta hi ha altres alternatives. 
Cofradia de Cangas 986 30 05 59 
Cofradia de Moaña 986 31 19 08 
Cofradia de Bueu 986 32 29 25 Cofradia do Grove 986 73 35 90 
Cofradia de Baiona 981 36 00 28. 

Altres pàgines web per a informar-se sobre el desastre ecològic
provocat pel petrolier Prestige enfonsat davant les costes
gallegues: 
Plataforma Mai Máis 
http://www.plataformanuncamais.org/ 
Especial Prestige d'Ecologistes en Acció 
http://www.ecologistasenaccion.org/prestige/ 
Informació de la Universitat de Vigo
http://www.uvigo.es/webs/c04/webc04/prestige/marea%20negra.htm 

******************************************************************

OKUPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN SOLIDARITAT AMB ELS
TRES JOVES ANARQUISTES DETINGUTS A VALÈNCIA 

	
Tres-centes persones okuparen el dia 21 la Universitat de La Nau
demanant la llibertat per als tres joves llibertaris empresonats
a Picassent. Encara que no donen suport a que sigui aquest
edifici el que s'ha okupi, la Universitat permetrà que el
tancament continuï de manera indefinida. Els diferents
col·lectius que han portat a terme la iniciativa han anunciat
que es realitzaran més accions i activitats. 	Després de
diverses hores de negociació entre la Universitat, pares dels
imputats, advocats i representants de l'assemblea, l'equip
rector ha accedit que continuï el tancament de solidaritat amb
els okupes empresonats de manera indefinida. La Universitat
també s'ha compromès a redactar un document on posicionar-se
oficialment davant el fet de l'empresonament dels okupes que es
troben a Picassent des de fa dos mesos, encara que ha matisat
que no dóna suport a que s'hagi okupat l'Aula Magna de la Nau. 
	
El tancament es realitzarà de manera rotativa, pel que s'espera
que siguin moltes les persones que passin per la Universitat de
La Nau i tindran lloc activitats i accions amb la intenció de
"treure el tancament al carrer" i donar a conèixer la situació
dels companys empresonats i de la repressió que estan vivint els
moviments socials, així com de denunciar la situació de les
presons i de totes" les 60.000 persones empresonades en
l'Estat". Els tancats denuncien també en un comunicat que "els
moviments socials ens trobem amb que la nostra manera de pensar
i les nostres reivindicacions estan sent criminalitzades pel
pensament únic del govern i els seus poders tant policials com
judicials i mediàtics". 
	
El tancament es va iniciar dijous 21 després d'una concentració
on es van reunir tres-centes persones convocades per diferents
col·lectius i organitzacions de València agrupats en la
"Assemblea de Solidaritat amb els detinguts del Cabanyal".
Familiars, amics i membres dels diferents col·lectius es
mostraven satisfets amb la iniciativa i anunciaven que
s'incrementaran les accions de solidaritat amb els joves
empresonats per a demanar la seva prompta posada en llibertat.
De moment el sindicat CNT i Cruz Negra Anarquista han convocat
una manifestació per al dia quatre de gener. 
	
Els joves okupes van ser detinguts després de realitzar una
acció contra diverses immobiliàries per a denunciar
l'especulació que viu el districte marítim de València. El jutge
d'instrucció nombre 2, Luis Francisco de Jorge Mesas, els va
acusar d'associació il·lícita i terrorisme al considerar que el
centre social okupat Malas Pulgas era un entramat terrorista que
el seu objectiu era subvertir l'ordre constitucional. En virtut
d'aquestes imputacions els quatre joves van ser empresonats i
setmanes després un d'ells posat en llibertat amb fiança de set
mil euros. Des de fa més d'un mes el jutge ha anunciat que
s'inhibeix a favor de l'Audiència Nacional, sense que encara
hagi enviat el cas a Madrid. 	

Els tres joves empresonats es troben en règim FIES i els han
realitzant proves tals com rodes de reconeixement per
videoconferència, proves de ADN, etc. .. Aquest tancament es
perllongarà de manera indefinida en resposta a la injusta i
desproporcionada actuació del jutge Luis Francisco de Jorge
Mesas, per la qual romanen a la presó preventiva acusats de
"associació il·lícita i terrorisme" tres companys, a pesar de no
haver estat identificats en una roda de reconeixement ni
haver-se trobat cap prova que sustenti tan greus acusacions. 
	
Amb aquesta acció reivindiquem la posada en llibertat dels
companys llibertaris i denunciem l'actuació feixista del jutge i
la repressió que estem sofrint els col·lectius , moviments
socials i persones que s'organitzen per un món millor, la
llibertat de les idees en contra de la imposició del pensament
únic. PENSAR NO ÉS TERRORISME SENYOR JUTGE.SOLIDARITAT ACTIVA 

*********************************************************************
FÒRUM SOCIAL MUNDIAL 2003 , 23 al 28 gener, PORTO ALEGRE, Brasil


Tota la informació en castellà en:
www.forumsocialmundial.org.br/home.asp 

Programació FSM 2003 
	
El Grup de Treball de Metodologia del Consell Internacional va
elaborar una proposta de programació FSM 2003. Les activitats
del FSM ocorreran de forma descentralitzada. Molts dels
esdeveniments del Fòrum esdevindran simultàniament en quatre
pols: l'estadi de Gigantinho, la Pontifícia Universitat Catòlica
(PUC), quatre Magatzems en la marge del riu Guaíba i el
Campament de la Joventut. 
	
Eixos temàtics, conferències, tallers, seminaris,
mobilitzacions, carta de principis, activitats culturals,
notícies, participació, inscripcions, enllaços, contactes,
preguntes, fòrums socials regionals i temàtics, etc, info en la
pàgina web. 

Cinc Eixos Temàtics 
	
Cada eix és concebut com catalitzador de preocupacions,
propostes i estratègies que ja són desenvolupades per les
organitzacions participants del procés FSM. A través del FSM, es
busca tornar-les visibles i, si és possible, abastar-les de
manera més àmplia pels distints actors de la societat civil
planetària en lluita contra la globalització neoliberal. Va ser
definit que en el FSM 2003 seran cinc els eixos temàtics: 
- Desenvolupament democràtic i sostenible 
- Principis i valors, drets humans, diversitat i igualtat 
- Media, cultura i contra-hegemonia
- Poder polític, societat civil i democràcia 
- Ordre mundial democràtic, combat a la militarització i
promoció de la pau 

Conferencies 
	
Les conferències tindran la finalitat de socialitzar visions i
analisis per al gran públic del Forum. Deuen contribuir a
l'enfortiment d'un moviment d'opinió bastant ampli en el sentit
de la necessitat, possibilitat i urgència de construir “altres
mons” davant d'amenaces i limitis de la globalització
econòmica-financera del neoliberalisme. La proposta és que sigui
organitzada almenys una conferència per eix temàtic. 

EIX TEMÀTIC 1: Desenvolupament democràtic i Sostenible 
1. Domini de les corporacions i crisi en el sistema financer
internacional 
2. Terra, territori i sobirania alimentària 

EIX TEMÀTIC 2: Principis i valors, drets humans, diversitat i
igualtat 
4. Fonamentalisme i intolerància 
5. Drets, igualtat i diversitat 
6. Pau i valors 

EIX TEMÀTIC 3: Media, cultura i contra-hegemonia 
7. Cinema i política: contra la homogenització de la imaginació
8. Media i globalització 

EIX TEMÀTIC 4: Poder polític, societat civil i democràcia 
9. Participació i democràcia 
10. Impunitat 

EIX TEMÀTIC 5: Ordre mundial democràtic, combat a la
militarització i promoció de la pau 
11. Com oposar-se a l'imperi i a la Guerra 

	
El nombre d'inscrits i activitats proposades per al Fòrum Social
Mundial (FSM) 2003 superaran considerablement als del FSM 2002,
ja existeix una estimativa de les xifres de l'esdeveniment, amb
base en les preinscripcions: 121 països; 4.962 organitzacions;
29.704 delegats i 1.710 activitats. 
	
Cinc eixos temàtics s'abordaran en conferències, panells,
seminaris i tallers: Desenvolupament democràtic i sostenible;
Principis i valors, drets humans, diversitat i igualtat;
mitjans, cultura i contra-hegemonia; Poder polític, societat
civil i democràcia; i Ordre mundial democràtic i lluita contra
la guerra i per la pau. Hi haurà també testimoniatges, promoció
de les taules de diàleg i controvèrsia, i espais per als debats
sobre els Fòrums Socials Regionals, Temàtics i locals. 
	
Alguns conferencistas ja estan amb presència confirmada: João
Pedro Stédile (MST - Brasil); Sergio Cofferati (CGIL - Italia);
Nawal el Sadawi (Escritora - Egipto); Gabriela Rodriguez (Alto
Comisionado de Derechos Humanos de NU - Chile); Irene Kahn
(Amnistia Internacional- Bangladesh); Paulo Vieira (Não te
Prives - Portugal); Eduardo Galeano (escritor - Uruguay); Radha
Kumar (Filósofa - India); Eugênio Bucci (escritor y periodista -
Brasil); Susana George (Isis International - Filipinas). 
	
De les "Taules de Diàleg i Controvèrsia: ¿ Un altre món és
possible?", tenen participació confirmada: Gilmar Mauro (MST -
Brasil) i Nicolla Bullard (Focus on the Global South -
Austrália). 
	
Dels testimoniatges, participaran: Sebastião Salgado (Brasil) -
un dels més premiats fotoperiodistas de l'actualitat; Ken Coates
(Anglaterra) - Diputat laborista britànic en el Parlament
Europeu; Marina Silva (Brasil) - senadora del PT per l'Estat
d'Acre involucrada en la defensa de la Amazonia i dels pobles
del bosc; Santos Anacleto Mamani (Argentina) - lider indígena;
Norman Solomon (EUA) - director del Institute for Public
Accuracy; Adolfo Gilly (Mèxic) - historiador i assessor de
Cuauhtemoc Cardenas, candidat de les esquerres (PRD) a la
presidència de Mèxic en les últimes eleccions; Jennifer Harbury
(EUA) - advocada activista dels drets humans que va tenir
"desaparegut" al seu marit pel règim militar de Guatemala amb el
suport de la CIA. 

	
Les activitats del FSM 2003 es donaran de forma
descentralitzada, en tota la ciutat de Porto Alegre. Els
distints esdeveniments ocorreran simultàniament en quatre pols:
Estádio do Gigantinho: Av. Pare Cacic; PUC - Pontifícia
Universidade Catòlica - Av Ipiranga; quatre Magatzems en la riba
del riu Guaíba - Avinguda Mauá i Acampamiento de la Joventut:
Parc Harmonia, Bairro Menino Deus. 

	
Pàgines web: 
www.forumsocialmundial.org.br 
www.portoalegre2003.org 

	
Allà, es poden trobar informacions addicionals, disponibles en
portuguès, espanyol, anglès, francès, italià i alemany. 


Diversos Fòrums regionals tendran lloc proximament: 

FÒRUM SOCIAL AFRICÀ 
Data: 5 i el 9 de gener del 2003 
Lloc: Adis Adeba, Etiòpia 
Contacte (E-mail): amb Taoufik Ben Abdallah, taoufik@enda.sn 

	
El Fòrum Social Africà és una derivació del Fòrum Social Mundial
i sorgeix amb un doble enfocament: l'enfortiment organizacional
del moviment social africà i la consolidació del moviment social
mundial. Conseqüentment el Fòrum d'Adis Abeba té els següents
objectius: 
- Disposar d'un espai per a l'intercanvi d'idees,
d'informacions, d'experiències i d'ajuda mutua entre els varis
components del moviment social africà. 
- Examinar els majors esdeveniments en l'Àfrica i en el món com
un tot. Apreciar les seves conseqüències tanta en el poble
africà com en el moviment social. 
- Enfortir les organitzacions del moviment social africà en les
seves capacitats d'anàlisi, de proposta i de mobilització per a
complir plenament els seu paper en l'Àfrica i dintre del
moviment social mundial. 
- Elaborar posicions i estratègies compartides pels varis
components del moviment social africà, relacionat amb els
elements que distingeixen aquest desenvolupament. 
- Presentar, avaluar i enfortir els varis esforços que donen
estructura al moviment social en el continent africà. 
- Consolidar les relacions entre el moviment social africà i el
moviment social mundial, particularment amb el Fòrum Social
Mundial.
	
Per a aconseguir els objectius establerts, les deliberacions del
Fòrum s'organitzaran seguint un pla temàtic. Els temes que seran
discutits en plenari i en oficines de treball són relatius a: 
- Apuntar les regles internacionals de comerç injustes
(WTO/Cotonou/AGOA...), les polítiques de les institucions
financeres internacionals, els mínims progressos aconseguits
concernents a la deuda i revisar les polítiques d'ajustaments
estructurals com les estratègies per a alleugeriment de la
pobresa. 
- Estudiar i avaluar el procés d'integració a Àfrica i les
iniciatives preses en benefici del continent (NEPAD). 
- Efectes de la privatització dels serveis socials en la
població africana dintre del context de la globalització 
- Qüestions agrícoles i de sobirania alimentaria en el context
de la globalització. 
- Aprofitar la Millennium Declaration, valorant i influenciant
la campanya que busca implementar els seus objectius. 
- Els canvis del moviment social africà dirigits a convergir. 
1. Punts forts i febles del moviment social africà
considerant-se: la tendència liberal mundial, el context de les
últimes declaracions, els plans d'acció i el consens
internacional. 
2. Estratègies del moviment social africà per a la mobilització
i l'acció. 
3.Participació africana en el Fòrum Social Mundial 
- Reexaminar el paper i el funcionament del Fòrum Social Africà.
Adoptar la Carta del Fòrum Social Africà. 


FÒRUM SOCIAL ASIÀTIC 
Data: 2 i el 7 de gener del 2003 
Lloc: Hyderabad (regió centre-sud d'Índia) 
WSF-Índia Secritariat D- 158, (Lower G F) Saket New Delhi 110017
Telèfon: 91 11 6524323, 91 11 6524324 Fax: 9111 6862716 
Web: www.wsfindia.org, www.wsfindia.net
Contacte (E-mail): wsfindia@vsnl.net 


FÒRUM SOCIAL PANAMAZÒNIC
Data: del 16 al 19 de gener del 2003 
Lloc: Belém, Brasil 
Lloc internet: www.fspanamazonico.com.br 
Contactes E-mails:
Pep Valenzuela - pepvalenzuela@yahoo.com, gtanacional@gta.org.br
Luis Antônio Papa - cri-pmb@belem.pa.gov.br,
luis_antonio_papa@hotmail.com


FÒRUM SOCIAL MEDITERRANI 
Data: novembre, 2003 
Lloc: Estat Espanyol 
Contacte: Monica Sabatta - activitats@ciemen.org 
Assemblea Promotora del Fórum Social de la Mediterrània:
fsmedi@terra.es 
Telèfon: 34-934122602. 

Carta de presentació de l'Assemblea Promotora del Fórum Social
de la Mediterrània 
	
Les mobilitzacions que s'han produït en els últims anys contra
la globalització capitalista van tenir un moment culminant en la
reunió del Fórum Social Mundial de Porto Alegre al gener del
2001. En aquest marc, forces socials de tot el món es van reunir
per a debatre, elaborar alternatives i coordinar accions per a
oposar-se a les polítiques d'institucions que, com el G8, la
OMC, el BM o el FMI i els governs que els donen suport, són els
principals responsables de l'augment i feminització de la
pobresa, les opressions i el desequilibri ecològic del planeta.
Aquest fet va obrir moltes esperances i va representar un punt
de partida en la coordinació entre la gent del món que treballa
per a eradicar desigualtats i injustícies. 
	
Valorant la importància que el Fórum Social Mundial segueixi
creixent i consolidant-se des de les dinàmiques i realitats
concretes de cada lloc del planeta, distintes persones i
col·lectius ens hem reunit per a promoure des de Barcelona, un
Fórum Social de la Regió de la Mediterrània, inspirat en
l'esperit promogut per la Carta de Principis del Fórum Social
Mundial que, té com elements fonamentals, la participació de la
societat civil, la pluralitat dels seus integrants, el treball
universal i obert a les diferents sensibilitats, capacitats,
cultures, confessions i pobles, així com articular i enfortir un
moviment tant nacional com internacional de resistència enfront
del neoliberalisme capitalista i patriarcal. 
	
El Fórum Social de la Mediterrània no pretén ser la instància
representativa dels moviments socials, sinó un punt de trobada
per a estimular el debat i les propostes dels seus participants.

	
Les persones, col·lectius i associacions constituïdes en
l'Assemblea Promotora vam expressar la nostra preocupació per la
dinàmica generada després dels atemptats del 11 de setembre en
els EEUU, no creiem que la violència ni la guerra, ni tampoc la
retallada dels drets, siguin el millor camí per a resoldre'ls.
Estem convençuts que la millor manera de solucionar els
conflictes, és l'extensió i aprofundiment dels processos
participatius i democràtics i els drets humans, camins que
conduiran a un món just i en pau. 
	
En aquest sentit proposem que el Fórum Social Regional
reflexioni sobre la realitat Mediterrània, sobre les seves
potencialitats, conflictes i problemes, amb el convenciment que
aquests trobessin solucions reduint les profundes desigualtats
existents entre les persones i els pobles que l'habiten.
Implicant el màxim de la societat civil per a intentar canviar
la dinàmica de les coses, influint en les polítiques dels estats
i dels organismes internacionals per a aconseguir un
desenvolupament econòmic, social i polític sostenible i
respectuós amb el medi ambient i amb tots els drets humans, i un
veritable diàleg entre cultures. Això només serà possible amb la
participació activa de la base social no compromesa amb l'ordre
mundial establert i que de manera real té la voluntat de sumar
esforços i capacitats per a subvertir i transformar l'ordre
actual. 
	En definitiva, pensem que impulsant i participant a fer
realitat un Fórum Social de la Mediterrània, ens adherim a la
crida de que un altre món és possible. 


FÒRUM SOCIAL DE LES AMÉRIQUES 
La Secretaria del Comitè Hemisfèric, E-mail:
fsmcontinental@fsmecuador.org 
Data prevista: octubre de 2003 (a confirmar) 

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, fes-nos-ho saber.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center