A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Savaşa Karşı Balkan Anarşistleri (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sat, 22 Feb 2003 15:09:30 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Biz, Balkan anarşistleri,
Her ikisini de küreselleşen sermayenin bir parçası çerçevesinde
değerlendirdiğimiz Irak'taki olası savaş durumu ve Haziran 2003'te
yapılacak olan Avrupa Birliği zirvesine karşı, Selanik 2003 Anti-otoriter
Hareketi'nin çağrısına yanıt vererek 14-15 Şubat tarihlerinde Selanik'te
biraraya geldik ve aşağıdaki açıklamayı yapmayı kararlaştırdık:
Yakın geçmişimizde devletler ve milletler arasındaki savaşlardan veya -
Yugoslavya örneğindeki gibi - NATO saldırılarından mağdur olan kişiler
olarak bizlerin, şimdi de dünyanın egemenleri tarafından Irak'ta
gerçekleştirilmesi planlanan savaşa karşı çıkmak için yalnızca ideolojik
değil gerçekçi birçok nedenimiz var.
Direneceğimizi ilan ediyoruz. Ne Bush'un ne de Saddam'ın safındayız.
Savaşların ve farklı rejimlerin mağdurları olan insanların safındayız.
İktidar(lar) varolduğu sürece savaşların da olacağını çok iyi biliyoruz.
Bizler yeryüzündeki savaş-karşıtı hareketin anti-otoriter ve
anti-kapitalist bileşeniyiz ve seferberlikler ve gösteriler örgütleyerek
savaşa karşı ortak duruşumuzu ilan etmeyi kararlaştırmış bulunuyoruz.
Küreselleşme karşıtı hareketin bir parçası olan anti-otoriterler ve
anarşistler olarak, 20-22 Haziran 2003 tarihlerinde Selanik'te yapılacak
olan Avrupa Birliği zirvesine karşı seferberlik içerisinde yer alacağımızı
ilan ediyoruz. Anti-otoriter ve anarşist hareket içerisinde yer alan tüm
eğilimleri ve toplumsal destekçilerimizi de bizlere katılmaya çağırıyoruz.

- "Hiç kimsenin askeri olmayacağız"
- "Kapitalizm savaşta da barışta da öldürür"
- "Başka bir savaş mümkün: sınıf savaşı"
- "Halkların esas birliği ya devletlerin yıkıntıları üzerinde kurulacaktır
ya da hiç"
SAVAŞA KARŞI BALKAN ANARŞİSTLERİ

(Bu toplantı Slovenya, Sırbistan, Makedonya, Türkiye ve Yunanistan'dan
gelen katılımcılar arasında yapıldı)


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center