A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Vicdan öldü, yaşasın muhasebe!

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 20 Feb 2003 14:55:17 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

www.savaskarsitlari.org web sitesinden
------

Vicdan öldü, yaşasın muhasebe!

Tüm dünyada olduğu gibi, yaşadığımız topraklarda da savaş karşıtı ses
gittikçe güçleniyor. Bu durumun savaşın karşısında olan herkesi
sevindireceği ve umudunu arttıracağı şüphesiz. İki cümleyi bağlamakta
kullanılan "ama"ları, ilk söylenen fikirle çelişme ihtimali
barındırdığından ve biraz da politika koktuğundan sevmeyen birisi olduğum
halde, hemen şu soru takılıyor aklıma: Ama, güçlenen bu sesin temeli
yeterince güçlü mü?

Savaş yanlılıların argümanları, zaten doğası gereği muhasebe üzerine
kurulu. İnsanları "hammadde" olarak görmeye alışmış, "bir koy üç al"cı
zihniyetin doğal bir ürünü. Bu düşünceye ve düşüncenin üretildiği beyin
loblarına nefretim her zaman baki, bu tartışma bile götüremez benim için.
Algılamakta zorluk çektiğim şey, savaşa karşı çıkanların altını
çizdikleri bazı nedenler.

Örneğin:

-Savaşa girersek zararımız şu kadar milyar dolar olur.
Ne demek şimdi bu? Karlı olsaydı, hep beraber katil mi olacaktık?
Zararımızın ne kadar olacağının, insanlığın yarattığı en büyük zulmün
yanında ne önemi var ki?

-ABD emperyalizminin alacağı her darbe, devrimcilere yarayacaktır. Alın
işte başka bir saç yolduracak neden. Aynı devrimcilerin, hakaret yerine
kullandığı "oportunist" lafını hatırlatmak istiyorum ben de.

-Bu savaş haksız bir savaştır.
Savaşların önüne koyulan her sıfat, aldatmacadan başka bir şey değildir.
Savaş, insanlığın reddidir, hangi yüce amaç ile motive ederseniz edin.

Saydıklarımın yanında bir de, kendini savaş karşıtı muhalefeti
"devrimcileştirmeye" adamış, harekete "önderlik" etmeye çalışan, "öncü"
misyonu üstlenmiş politik yapılar ya da kişiler görüyorum ki, "bir of
çeksem karşıki dağlar yıkılır".

Bütün bunlara göz attığımda aklıma sadece şu söz geliyor: "Ağlarsa anam
ağlar, gerisi yalan ağlar!".

Savaşa tek karşı çıkış nedeni olabilir: O da zaten savaşın kendisidir.
Hayatta savaştan daha kötü ne olabilir ki başka bir neden arayalım?
Parçalanacak yüzbinlerce bedenden, sönecek milyonlarca ocaktan başka bir
neden aramak niye? Niye nalıncı keseri gibi hep kendimize yontmaya, karşı
çıkışlarımızı bile fikirlerimizle örtüştürmeye çalışıyoruz ki? Karşı
çıktığımız şey zaten mahşer günü.

Başka neden aramayın, vicdanınıza sahip çıkın!

Uğur Yorulmaz
(ugur@savaskarsitlari.org)*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center