A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Ozgur Emekciler Kolektifi nden

From karakizil@ainfos.ca, Tue@ainfos.ca (karadokya@hotmail.com),Feb@ainfos.ca, 11@ainfos.ca, "10:36:59"@ainfos.ca, 2003@ainfos.ca
Date Tue, 11 Feb 2003 12:03:01 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
Ozgur Emekciler Kolektifi nden
http://www.geocities.com/karakizil/

Emperyalist Savasi Durduracak Güç Dünyayi Dönüstürecek Güçtür!

Ortadoğu halkları, emperyalist devletlerin yıllardan beri süren kuşatması
altında, on binlerce insanın canına mal olan savaşlar yaşadı. Daha da
ya‏şayacak gibi gözüküyor. Devletlerin kendini en iyi
meşrulaştırma biçimi olan savaşlar aynı zamanda devletlerin varlık nedenini
de oluşturmaktadır. Devletler olduğu için savaşlar vardı ve her zaman var
olacaktır.

ABD saldırganlığı, Ortadoğu’da ki anti emperyalist mücadele güçlerinin
geriye çekilişini ve dünyadaki sağ dalganın yükselişini arkasına alarak yeni
bir savaşa girişme noktasına gelmiştir.

Dünyada yükselen savaş karşıtı eylemliliğin bu saldırganlığı durdurabilecek
nitelikten yoksun olduğu ortadadır. ABD güçleri girişilen iyi niyetli fakat
güçsüz çabaları bütün kitleselliğine rağmen tanımak niyetinde değildir.

Savaş karşıtı güçlerin yaratmış olduğu barışçıl ortam savaşın başlamasıyla
beraber yenilgiye dönüşecek güçsüz ve cılız bir ses halindedir.

Savaş olgusu bir vicdan muhasebesine indirgenemez. Savaşa karşı hümanist
yaklaşımlar, ABD’nin 'teröre karş savaşıyorum ve bizi desteklememek Saddam’ı
ve terörü onaylamaktır' demagojisi altında ezilip parçalanmaktadır.

Savaş karşıtı eylemliğinin dünya emekçilerinin gündeminden kopuk gelişmesi,
dünya emekçilerinin savaşa karşı emperyalist politikalara uyum göstermiş
olması ne yazık ki aşılamamıştır. Ve bugünkü güçsüzlüğün-cılızlığın nedeni
de budur.

Ortadoğu petrollerine gözünü dikmiş emperyalist saldırganlığa ancak
uluslararası anti otoriter bir tarzda örgütlenmiş emekçi ağlarının
oluşturacağı kapitalizm karşıtı eylemler yanıt oluşturabilir. Bunun
dışındaki çabalar kimi zaman emperyalist güçlerin politikalarına yağ sürmek
kimi zamanda kendi içinde sönümlenmek kaderiyle karşı karşıyadır.

Özgürlükçü güçler savaşa karşı vicdan geliştirmekten bir adım öteye
geçebilmeli, anti-emperyalist emekçilerin eylemliliğinin önünü açacak
devrimci kitle eylemlilikleri için alternatif oluşumlar geliştirmelidir.

Türkiye devletinin de dahil olacağı bir savaş olasılığında yegane alternatif
bu topraklarda yaşayan halkların anti-emperyalist devrimci direniş
geleneğini ortaya çıkartacak özgürlükçü emekçilerin eylemliliğidir.

Bu eylemlilikler kendini emekçi kolektiflerinin is yerlerinde başlatacakları
kismi direnişlerin, grevlerin yükselerek genel greve dönüşmesiyle
gösterecek, bu süreç nihayetinde sömürüye dayalı bu kirli savaşlarınyok
olması anlamına gelecektir.

Özgürlükçü Egilimleri besleyecek Toplumsal Bir Devrimin Yolu, Savaşa Ve
Sömürüye Karsi Emekçilerin Enternasyonalist Savaşıyla mümkündür.

WEB adresi:http://www.geocities.com/karakizil/
Mail adresi: tacanka@hotmail.com

*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center