A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Tüm S@v@şl@r@ K@rşı Liberterler! (en, fr, de, ca, it, pt)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 7 Feb 2003 05:44:02 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

TÜM SAVAŞLARA KARŞI LİBERTERLER!

Her geçen gün yeni bir Körfez savaşı olasılığı giderek kaçınılmaz hale
geliyor.

Aynı zamanda Çeçenya, Fildişi Sahili, Filistin vb. yerlerdeki sömürge
savaşları da giderek şiddetleniyor. İster açıktan zengin devletler
tarafından yürütülsün, isterse -özellikle çok-uluslu şirketler
tarafından- kapitalist çıkarlar için manipüle edilsin tüm dünya bu kanlı
anlaşmazlıklarla çalkalanıyor.

Kapitalizm tahakkümünü sürdürebilmek için savaşa ihtiyaç duyar. Savaşlar
yoksul ülkelerin doğal kaynaklarının egemen ülkelerin çıkarları yararına
ve yerel halkların zararına sömürülmesine yöneliktir.
Bu savaşlar genellikle Batı'nın diktatörlüklere yönelik uzun yıllar
boyunca süren desteği sonrasında ortaya çıkar. Örneğin, Saddam Hüseyin
zengin ülkelerce aranan bir isim olmadan önce, uzun bir süre yardım
almıştı. Zengin devletler savaş çıkardığında, ne olursa olsun onlara
zulmeden diktatörlüklerden kurtulmaları şart olan insanları bir saniye
olsun dert edinmezler. Bunu bahane ederek bu yığınları bombalamaları ise
tümüyle ahlaksız bir davranıştır.
Zengin ülkelerdeki "karar-veren mercilere" göre alaycı sözlerle: savaş
ekonomik "belirsizlik"ten kurtulmak için "iyi"dir. Bu sözler, şu şekilde
yorumlanmalıdır: belirli ülkelerin doğal kaynaklarının yağmalanması
büyük-ölçekli sermayenin menfaatleri için gereklidir. Kamusal ve
toplumsal hizmetler yerine silah sanayine ve "terörizm-karşıtlığına"
yatırım yapmak bütün Batılı liderlerin açıktan yaptığı ticari bir
tercihtir.

Ancak bu savaşlar, ekonomik niyetlerin göz önünde tutulmasının da
ötesinde herşeyden önce hakimiyet savaşlarıdır. Egemen ülkelerin kendi
aralarındaki üstünlüklerini göstermek ve sağlamlaştırmak için
gerçekleştirdikleri nüfuz savaşlarıdır. Birleşik Devletler mutlak askeri
gücünü göstererek, egemenliğini sorgulayan ve gezegenin kâr uğruna
yağmalanmasında onunla rekabete giren herkesi terör yoluyla susturmak
istiyor.

Kapitalizm onları sömürmeye devam edebilmek için kitleleri terörize etmek
zorundadır. Zengin ülkelerin yürüttüğü emperalist savaşlar, bu ülkelerin
kendi bölgelerinde uyguladıkları baskıcı politikaların dışsal
yansımalarıdır. Askeri anlaşmazlıklar ve yoksulluğun kriminalize edilmesiaynı doların ya da euronun iki yüzüdür!

Esas "Şer İttifakı", kâr uğruna yarışı körükleyen, sefalete ve
umutsuzluğa yol açan sömürücülüğü ile tüm dünyadaki yüzbinlerce ölümden
sorumlu olan, kapitalizmdir. Önümüzdeki Haziran ayında Evian'daki
(Fransa) G8 zirvesi için biraraya gelecek olan Devletlerin Liderleri
suçludurlar, hem savaş suçlusu hem de ekonomik anlamda suçludurlar.

Elitist ve sınıfsal politik düzenlerine rağmen, zengin ülkeler haksız
şekilde karar verme hakları olduğunu iddia ederler (Fransa'daki seçimleri
şantajla kazanan Jacques Chirac, George W. Bush'un hileli seçimi, Silvio
Berlusconi'nin mafyavari uygulamaları, kendi başlattığı savaşla
ilgilenmesi için seçilen Putin vb.) Bunun da ötesinde aldıkları
kararları dünyanın geri kalanına dayatırlar. Altı milyar adına karar
veren sekiz insan! Adalet bunun neresinde? En temel uluslararası
kuralları bile ihlal ederler (örneğin altı yüz tutsağın tümüyle yasadışı
biçimde tutuldukları Guantanamo'da olduğu gibi); kendileri tarafından
kurulduğu halde, bizi demokratik iradeyle kurulduğuna inandırdıkları, BM
benzeri uluslararası kukla kurumların kararlarını bile gözardı ederler.

Tüm yeryüzünde, örgütlerimiz, sendikalarımız, ağlarımız ve
topluluklarımız savaşa karşı çıkıyor ve bu barbarlığı reddeden geniş bir
hareket oluşturma sürecine katılıyorlar. Sayımızın daha da artmasını
sağlayalım ki kapitalizmin ölüm mantığını frenleyebilelim.

Savaş her zaman zenginlere hizmet eder ve her zaman yoksulları katleder.

* Irak'ta, Filistin'de ve Fildişi Sahili'nde savaşa hayır!

* Tüm yeryüzünde silahsızlanma ve orduların tasfiyesi!

* Halklara özgürlük ve kendi-kaderini tayin hakkı!

* Diktatörlüklerin kurbanlarıyla dayanışma adına!


İlk imzalayanlar:

A-infos Kollektifi (Uluslararası)
Alternative libertaire (Fransa)
Anarşist Kara Ay (Ankara, Türkiye)
Confederacion General del Trabajo (İspanya)
Consejo Indigena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magon (Meksika)
Emergency Mass Action
Federaçao Anarquista Gaucha (Brezilya)
Federazione dei Comunisti Anarchici (İtalya)
Industrial Workers of the World-Thunder Bay Branch (Ontario, Kanada)
No Subject Collective (Connecticut, ABD)
Red Libertaria Apoyo Mutuo (İspanya)
Unicobas (İtalya)
Zadar Anarchist Front (Hırvatistan)

Bu manifestoyu imzalamak isteyen örgütlenmeler
international@alternativelibertaire.org adresine email gönderebilir.*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center